pitva
Společnost

Co se v detektivce nedozvíte

0 Shares

Slovo pitva v nás nevzbuzuje příjemné pocity, a dokonce často ani u studentů prvních semestrů lékařských fakult. Možná jen v televizních detektivkách nám moc nevadí. Ovšem znalost lidského těla díky pitvě přinesla mnoho důležitých poznatků, a to už našim předkům.

Počátky soudního lékařství v českých zemích sahají do 16. století, kdy se objevily zprávy o přítomnosti ranhojičů, léčitelů a chirurgů u podezřelých úmrtí nebo u podezření na otravu. První pitvu, dokonce veřejnou, u nás provedl anatom Jan Jesenius, a to už roku 1600. Pražská lékařská fakulta začala podávat odborné posudky již v druhé polovině 17. století. Z té doby se dochovaly informace o exhumaci těla, aby se zjistilo, zda na těle byly bodné rány.

Zdravotní a soudní pitvy

Zjišťování příčin smrti je kromě výuky a vědecké práce hlavní činnost Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Provádí se tu dva druhy pitev – zdravotní a soudní.

Pitvy zdravotní jsou nařízeny lékařem v případě, že člověk zemřel mimo zdravotnické zařízení. Cílem je určit příčinu smrti. Při podezření na intoxikaci zemřelé osoby se provádí také toxikologické vyšetření.

Pitvy soudní nařizují orgány činné v trestním řízení a výsledkem musí být znalecký posudek. Primářka Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN MUDr. Klára Neureutterová vysvětluje, že pitva může mít i svého druhu preventivní efekt:

„Když lékaři během pitvy zjistí závažné infekční onemocnění, jako například tuberkulózu či v současné době infekci covidu-19, mají povinnost to nahlásit na hygienickou stanici, která může přijmout další opatření.“

Součástí Ústavu je i toxikologické pracoviště s nepřetržitým provozem, které vyšetřuje podezření na otravy a provádí i rozbory krve řidičů, kteří požili před jízdou alkohol nebo jiné omamné látky.

Výstřižek 3

Které zločiny tu objasňovali

Soudní lékařství zasahuje do mnoha odvětví medicíny. Ústav se v minulosti podílel na vyšetřování mnoha nechvalně proslulých zločinů, jako třeba v případě tzv. spartakiádního vraha Jiřího Straky nebo neobjasněného úmrtí Jana Masaryka. Pitva hrála rozhodující roli i v případu vraždy z tramvaje číslo 17 v roce 2014. V první chvíli se přímo na místě o vraždě neuvažovalo. Až díky pitvě lékaři objevili drobný vstřel v zátylku. Policisté pak mohli spustit vyšetřování, ovšem pachatel se sám za dva roky přihlásil. Šokující kriminální případy, ve kterých figurují například sérioví vrazi, jsou v poslední době velice raritní.

„Řešíme spíše sebevraždy, nešťastné náhody a samozřejmě i sporné případy, kdy je pro nás nutná úzká spolupráce s orgány činnými v trestním řízení,“ říká doktorka Neureutterová.

Co musí umět soudní lékař

Soudní lékař se musí vyznat v hned několika medicínských oborech, především v patologii nebo histologii; právě vyšetřování tkáňových změn může například ukázat, zda ke zranění zemřelého došlo zaživa, nebo až po smrti. Lékař musí ovládat také chirurgii a traumatologii, která je nezbytná pro posuzování mechanismu vzniku poranění a způsobu léčení. Rozumět musí i interní medicíně a toxikologii a v současné době se neobejde bez znalostí molekulární genetiky a pokročilých zobrazovacích metod.

Soudní lékařství se stále vyvíjí a vědci v Hlavově ústavu, který letos slaví sto let, již mnohokrát významně přispěli k rozvoji svého oboru.

pitva2

V současnosti se odborníci pomocí molekulárně genetických metod podílejí na studiu náhlé srdeční smrti u mladých osob, zabývají se také možnostmi identifikace osob stomatologickými metodami a rozvíjejí se tu i metody forenzní molekulární biologie.

V oblasti toxikologie vědci zkoumají nové návykové látky a vyvíjejí metody potřebné pro diagnostiku intoxikací a nadužívání drog.

Jana Ulíková

Jana Ulíková (Vltavína) Panna
Fakulta sociálních věd a publicistiky UK. Neúnavná propagátorka zdravé stravy a životního stylu. Miluje kameny a polodrahokamy, má o nich fůru knih a věří, že mají velkou moc. Musí to tak být, když rostou v zemi tisíce let. Ráda by mluvila jenom s milými lidmi, což nejde, a to je zoufalé, a taky by si dala koktejl s Betty MacDonald.
Hodnocení k článku

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
tibetusmev   protibet 1
0
Would love your thoughts, please comment.x