Detail příspěvku: Orákulum Grálu: Tajemství svatého grálu s Tomášem Vojtou a výklady pro Vás!

Orákulum Grálu: Tajemství svatého grálu s Tomášem Vojtou a výklady pro Vás!

autor: | Čvn 4, 2012 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 90

Tento týden bude ve znamení výkladové sady ORÁKULUM GRÁLU.  Nemůžeme začít jinak, než povídáním o záhadě zvané Svatý grál. K tomu jsem si přizvala Tomáše Vojtu, osobního rádce a ezoterika, který nám celou záhadu osvětlil velmi jednoduše a ze srdce. Samotné karty Orákula grálu pak několika z vás odhalí i své tajemství. O to přínosnější, že už budeme vědět, CO je to (svatý) grál.

O svatém grálu s Tomášem Vojtou

Svatý grál. Nikdo neví, jak vypadá. Ježíš z něj pil při poslední večeři. Pohár, který byl poté potřísněn Ježíšovou krví, protože Josef z Arimatie, vážený člen židovské rodiny do něj zachytil pár kapek jeho krve poté, co ho probodl voják na kříži, aby si ověřil, že je Ježíš opravdu mrtvý. Jedna z mnoha verzí.

 

Na druhé straně je verze ta, že svatý grál máme v sobě samých. Ženy ho nachází trošku snadněji. Jisté je však jen to, že svatý grál nikdo nikdy neviděl – a přesto věříme, že existuje.

Čeká Vás trošku tajemný týden nejen se svatým grálem, ale také karetní sadou Orákulum Grálu, které se můžete ptát. Začneme však besedou s člověkem, který o svatém grálu ví mnoho, ezoterikem a osobním poradcem, Tomášem Vojtou.

 

Na obrazech středověkých autorů je svatý grál vyobrazen na poslední večeři i na obrazech z ukřižování Krista.  Stylizace spirituality do hmotných věcí je specifikem mnoha náboženství, není divu, že Ježíšovi nebyl do rukou svěřen jen tak obyčejný pohár.

 

5616ODd.jpg

 

  1. Na této fotce je znázorněn kříž (mužský symbol) a kalich (ženský symbol). Je to tedy symbol rovnováhy a harmonie, dalo by se říci že Svatý slib manželské věrnosti, říká Tomáš Vojta v souvislosti s principem grálu.

Čaroděj Merlin, prorok grálu?

Kdoví, je-li to vůbec skutečná postava . Keltský šaman, napůl démon, člověk nebo mýtus, který údajně věděl, kdy nastane konec světa? I on měl prý mnohé společné se svatým grálem.

 

Jeho podoba?

Někdo ho má za velmi drahou číši či pohár zdobený drahými kameny, jiný za smaragdovou misku. Pravděpodobně to bude ale úplně obyčejný pohár či miska… Soudě dle Bible, která by se jistě zmínila, že pohár, ze kterého Jdežíš rozdával víno – svou krev – byl nějak výjimečný či drahý. Patrně to byla úplně běžná nádoba.

Co se s touto tedy patrně obyčejnou nádobou stalo?

Mohla být i nadále běžně používána?

 

Ve hře jsou tři možnosti:

1: S Ježíšovým učedníkem Josefem jde z Arimatie až do Galstonbury v Anglii… tady se stává zajímavým fakt, že se dostáváme do keltské doby. Keltové a křesťanství?  Těžko říci, navíc po keltech nezůstalo mnoho písemných zmínek. Přesto tady existuje podobnost s keltským kotlíkem nesmrtelnosti, který by teoreticky mohl mít kořeny ve svatém grálu.

2.  S Máří Magdalenou jde do Francie

3. Zůstala v Ježíšově hrobě.

Až do šestého století se o svatém grálu nemluví. Není proč. Obyčejný pohár. Rozruch však způsobé velšská báseň Kořist z Annwfnu a král Artuš se i za cenu životů svých bojovníků vydává svatý grál hledat. Neboť to je prý kotlík plný veškeré moudrosti světa. A také nesmrtelnosti.

 

Existoval již před Kristem

Ano, ani časově nemůžeme svatý grál p říliš dobře zařadit. Zmínky o něm jsou již mnohem dříve.  A podle legend tuto relikvii střeží templářský řád.

 

5617N2M.jpg

  1. Fotka symbolizuje ženu s dítětem, což je důležité znamení pro hledání srdce. Typické pro ženské symboly bývá, že na těchto obrazech nenajdeš ostré hrany, ale všechny budou spíše oblé. Na rozdíl od kříže, kde jsou jen ostré hrany – mužský symbol, vysvětluje zajímavý poznatek Tomáš Vojta.

Jak vidíte, otázek tu může být mnoho. Tomáše Vojty, ezoterikem, který se mimo jiné zabývá do hloubky i svatým grálem, se tedy můžu ptát snad donekonečna. Musím nějak začít. Tak tedy…

 

Proč se historie snaží mermumocí nastylizovat svatý grál do nějaké hmotné podoby – misky či poháru?

No, nevím, jestli se historie snaží něco stylizovat. Ale je pravdou, že na konkrétní věci, symboly, legendy (např. pohár) se nezapomíná. Dají se zhmotnit (např. namalovat na obraz, vytesat na sochu…). Pokud by byl vyjádřen pouhou myšlenkou nebo pocitem, pak by na ni lidé za pár desetiletí či staletí úplně zapomněli. Pokud se však zvěční, pak může na světě zůstat na „věky věků“ a vyvolávat inspiraci pro novou tvorbu básníků, spisovatelů, malířů, sochařů nebo třeba i věštců.

Svatý grál existuje, neexistuje? Co myslíš?

Ano, existuje stejně jako existují čtyři světové strany, z nichž každá symbolizuje jeden posvátný předmět – hole, kámen, meč a pohár. Všechny se nacházejí v magickém tarotu i pentagramu, ale nesmí se zapomenout na pátý element – Vyšší sílu, Vyšší schopnost, aby bylo možné je využít k prospěchu druhých lidí. Kdo toto ovládne a nezneužije, tak může porozumět zákonům přírody,  světa i vesmíru. Z tohoto důvodu byl Svatý Grál hledán, ale najít ho může pouze ten, kdo ho nezneužije pro vlastní potřeby. To je základní pravidlo Svatého Grálu.

 

Co je to vlastně Svatý Grál?

Svatý Grál není nic jiného než lidské srdce oproštěné od sobectví a otevření se nezištné lásce, která přináší hojnost a pozitivní růst. Jenom je potřeba si uvědomit, že Grál (Láska) ještě není Svatý Grál – v tom je velký rozdíl.

 

Když budeme hodně teoretizovat, je možné,  že existuje reálná možnost, že svatý grál bude objeven jako hmotná, fyzická věc?

Najít Svatý Grál není tak jednoduché, protože se nejedná o nic hmotného, fyzického – na co bychom si mohli sáhnout, ale je to pouze lidské srdce plné čisté lásky. Najít ho může pouze ten, kdo se vydá na odlišnou cestu od běžného světského myšlení a směřování. Každý by ho chtěl najít, spousta lidí ho hledá jako „stateční rytíři kulatého stolu“, ale jen jednomu se to povedlo – Percivalovi. Sejít z cesty je snadné, ale dojít životního naplnění vůbec jednoduché není. Všichni rytíři to nakonec vzdali nebo prohráli, protože někdo sejde z cesty kvůli penězům, jiný kvůli moci nebo další, že se nechá svést a vydá se různým pokušením. Opustí své poslání a věnuje se hmotnému zajištění. Pokud ho chcete najít a naplnit své poslání, tak je nutné zůstat svobodní, nestranní, skromní a lidští. Opravdu tedy není možné, aby Svatý Grál byl objeven jako fyzická, reálná věc. Žádný „Posvátný Pohár“ neexistuje,a pokud by někdo začal prohlašovat,  že našel reálný pohár, pak by se jednalo pouze o podvod. Nanejvýš by mohl najít nějaký symbol, který ukazuje cestu ke Svatému Grálu (např. v tarotových kartách nebo kostele). Ovšem může se objevit člověk, který ho najde ve svém srdci a k němuž budou lidé chodit pro radu a pít z něho jako ze „zlatého poháru“ čisté lásky.

 

Případně, co by to dle tvého názoru udělalo s lidstvem jako takovým, tento nález? Změna k lepšímu?

Pokud stále mluvíme o srdci plném lásky, pak by to mohlo opravdu znamenat obrat k lepšímu. Když se každý bude ohlížet jenom sám na sebe a neudělá nic pro lidstvo, pro svět, pak se společnost nezmění a bude směřovat k úpadku a bídě. Avšak pokud by byl objeven, pak by země mohla znovu začít prosperovat a vzkvétat. Možná Vám to přijde jen jako pohádka pro děti, protože namítnete, že každý musí z něčeho žít. Jenomže v tomto případě Svatý Grál zůstane navěky legendou, kterou si lidé budou vyprávět, ale neudělají nic aby ji proměnili ve skutečnost. To ale neznamená, že se nemůže objevit někdo, kdo vedle své práce a povinností nemůže dělat něco víc – naplňovat své poslání a hledat Svatý Grál. Osobně však nevěřím, že by ho lidé nalezli v roce 2012, protože doba je velmi nejistá, ale šanci pro lidstvo vidím až 22. 2. 2022. otázkou však zůstává, zda v tuto dobu se Svatý Grál objeví a lidstvo procitne anebo zůstane stále ještě zahalen tajemstvím. Ale vím, že ze světa nezmizí, i když není vidět a objeví ho ti, kteří půjdou správnou cestou v životě.

 

5618MmY.jpg

 

Děkuji Tomáši Vojtovi a jsem ráda, že potvrdil mé přesvědčení. Svatý grál máme každý v sobě. A hledat ho třeba uprostřed přírody – není nic ideálnějšího…

 

5619YjZ.jpgV tomto týdnu budeme probírat také karty Orákulum vizí, karetní soubor, který vychází právě z této grálové moudrosti, autorka však vkládá onu moudrost nikoliv prvotně do pohárů a misek, ale do duší a těl žen.

 

Na pátek pro vás připravím také výklady.

Zítra se tu objeví článek o Orákulu Grálu a teprve pod něj můžete vkládat své dotaz. Protože je to karetní soubor celkem složitý, šanci najít tu odpověď najde jenom pět  z Vás, zato však v dokumentární podobě i s fotografií svého výkladu.

Ostatní nemusí smutnit, v dohledné době stihneme ještě slibovanou smršť Týden se Zlatým tarotem a tam se dostane na každého. Bližší info zítra!

 

Renata


[sexy_author_bio]


 

Foto: Tomáš Vojta, www.astro-tabor.estranky.cz

 

a Synergie, www.synergiepublishing.com 

Článek pro vás napsala:

Renata Petříčková (Venclovský) 31.5.1978 „Blíženec“
Renata Petříčková (Venclovský) 31.5.1978 „Blíženec“
Rozdvojený člověk s hlavou v oblacích a nohama kdovíkde. Má slabost pro knihy ze všech úhlů pohledu, možných i nemožných. Má zvláštní schopnost vidět svět černobíle. Neumí plavat a neumí kynuté těsto. Miluje kočky, koně, lečo a postel. Ráda by si dala s Hawkeye Piercem suchý Martini. Nejlíp v bažině.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se v PANNĚ. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Matěj se narodilo hebrejštině. Pradědečkem je mu jméno Mattytja, doslovně „Mattyth Jáh(u)”,což se překládá jako „dar Boží”. Stejný základ má i jméno Matyáš, které je archaickou podobou jména Matěj. Oba jsou tedy „darem od Boha“. No a takový božích dárečků nám po ČR běhá 421.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 485
  • 343
  • 49 651
  • 388 236
  • 2 380 381
  • 3 789
  • 28
  • 1 834
0 Shares
Share
Tweet