Detail příspěvku: Causa Kramný: Dle znalců není Petr Kramný schopen resocializace. Co to znamená?

Causa Kramný: Dle znalců není Petr Kramný schopen resocializace. Co to znamená?

autor: | Pro 7, 2014 | Společnost | 0 komentářů

Slíbila jsem vám další řadu odpovědí paní doktorky Kláry Long Slámové a slib plním. Je však nutné jednak respektovat časové vytížení paní Kláry, a rovněž tak brát ohled na fáze průběhu vyšetřování. V tuto chvíli je již možné poodkrýt výsledky zkoumání osobnostního profilu Petra Kramného. Děkuji paní doktorce Long Slámové, že některé podstatné údaje čtenářům magazínu Popelky.cz, poskytla… 

Poděkování patří v úvodu rovněž lidem, kteří v rámci minulého článku a i článků předešlých, měli odvahu o některých věcech hovořit, pakliže bylo zachováno jejich soukromí.

 

Velice si jejich ochoty a přízně vážím.

 

Ráda bych také osobně poděkovala čtenářce Petronele nejen za velice cenné materiály obrazové přímo z místa, kdy se domnívám, že prakticky neexistují lépe pořízené snímky, nežli ty, které přivezla z hotelu Titanic Palace ona, ale také za velmi konkrétní svědectví.

 

15965Y2N.jpg

 

Poskytla tak především čtenářům detaily a kompletní i ucelený popis toho, jak, co, a kdy v hotelu probíhá, s čím lze počítat, jak se doplňují bary, jak daleko je ke kterému zdroji vody, kdy se uklízí pokoje a další a další informace, kterými v nejednom případě vlastně sama usvědčila Kramného ze lži.

 

15962MDB.jpg

 

Rovněž tak objasnila velice důležitý detail kolem elektrické sítě tohoto hotelu.

 

15964ZGR.jpg

 

Jde především o časté výpadky a kolísání v rámci dodávky proudu a to v takové míře a četnosti, že to dle jejích slov již nikoho z hostů ani nepřekvapuje.

 

Vysvětlila také, proč a hlavně kdy k výpadkům nejčastěji dochází.

 

Bývá to kolem šesté a sedmé hodiny večerní, protože v té chvíli hotely (nejen Titanic, ale celé letovisko) rozsvěcují své poutače, neony, noční světelné show nejen vně hotelu, ale i uvnitř, například v rámci večerních programů pro děti a dospělé.

 

Dle jejích slov sítě takový nápor špatně zvládají, a uvádí, že tento jev je zde na denním pořádku.

 

Je potom jasné, že člověk, který přijíždí do letoviska opakovaně, s touto anomálií, i všeobecnou laxní reakcí musí kalkulovat.

 

15963M2U.jpg

 

Osobně si myslím, že nejen obrazový materiál, který Petronela pořídila, a který si dokonce pro vysokou kvalitu a rozlišení fotografií vyžádala se souhlasem autorky i jiná média, ale také detailní znalost skutečných poměrů ubytování v hotelu, mohou být do určité míry zajímavé nejen pro nás, ale možná i pro vyšetřovatele.

 

15965Y2N.jpg

 

Samotné šetření kolem případu Klárky a Moniky Kramných je velice obsáhlé, velmi důkladné a dlužno říci, že i precizní, až to veřejnosti může připadat zdlouhavé.

 

Je ovšem potřeba si uvědomit, že vedle shromažďování fyzických důkazů, hovořících nyní proti Petru Kramnému, jsou nutné také například ony znalecké posudky odborníků na lidskou psychiku.

 

Vzhledem k závažnosti činu, je potom jasné, že odborník nebyl jeden, ale celá řada lékařů z oboru psychiatrie a psychologie.

 

Takový materiál potom znamená sám o osobě desítky stran popsaných velice precizní analýzou.

 

A právě výsledky znaleckých posudků a rozkrytí charakteru, schopností i morálního profilu Petra Kramného, jsou tím, co veřejnost tolik očekávala.

 

Tady je tedy druhá řada otázek pro paní doktorku Long Slámovou, týkající se hlavně oněch vyšetření.

 

Děkujeme za čas i ochotu, které Klára vám, čtenářům věnovala, aniž by při tom ovšem na některých místech pozbyla profesionálního postoje.

  

15966NjJ.jpgPaní doktorko,  JUDr. Rejžková se v návaznosti na náš předešlý rozhovor ZDE vyjádřila v tom smyslu, že žádné zmíněné informace, které se týkají posudků a doby úmrtí obětí ve spisovém materiálu nejsou. Je možné, že je nečetla, nebo se jedná o taktiku obhajoby protistrany?

 

Uvedené informace jsou součástí spisu. JUDr. Rejžková by o nich měla vědět, pokud spis četla, což předpokládám.

 

Je takové, případně vědomé zatajení faktů ze strany obhájce ještě přípustné?

 

Obhájce by neměl veřejně uvádět informace, o kterých ví, že jsou nepravdivé. Nicméně možná je to součást nějaké taktiky. Každopádně – není vhodné (ani správné) popírat jasná fakta – tedy uvádět, že něco není ve spisu, když to tam je.

 

Existuje podezření, že by Petr Kramný sexuálně zneužil před nebo po smrti svou ženu?

 

Kramný nebyl zkoumán znalcem sexuologem, nemohu se vyjadřovat.

 

Byl podle mínění znalců jeho postoj k dceři Klárce po rovině sexuální, přirozený?

 

Bohužel musím odpovědět stejně – Kramný nebyl zkoumán znalcem sexuologem, nemohu se vyjadřovat.

 

Je tedy pravděpodobné, že bude následovat též sexuologické zkoumání jeho osobnosti?

 

Vzhledem k některým skutečnostem, které ze spisu (vyjádření znalců) vyplynuly, to nelze zcela vyloučit, nicméně není to pro věc samou podstatné.

 

Je pan Kramný schopen v případě odsouzení nápravy?

 

Ke konkrétnímu obsahu posudků bych se v tuto chvíli nechtěla vyjadřovat, nicméně z hlediska možností resocializace nejsou závěry znalců pro Kramného příznivé.

 

Je možné odvodit, zdali by byl Kramný schopen čin za určitých okolností opakovat?

 

Vzhledem k některým pro Kramného nepříznivým závěrům posudků a celkovému zjištěnému obrazu jeho „osobnosti“, nepovažuji tuto možnost za vyloučenou.

 

Je pravdou, že jeho osobnost vykazuje sadistické sexuální rysy? (pozn.red. viz svědectví ženy z předchozího článku)

 

Z některých okolností, které se ve spisu objevují, lze tyto rysy dovodit, nicméně muselo by to být předmětem zkoumání provedeného příslušným znalcem (sexuologie).

 

Můžete potvrdit, nebo vyvrátit fakt, že pod tělem Klárky se nacházela skvrna, jejíž původ byl v Egyptě zkoumán?

 

Tamní policie brala z místa činu mnoho stop a materiálů, které zkoumala ale – nenašli žádné toxiny nikde, ani v tělech, ani na věcech. Tak to bude pravděpodobně ona skvrna, kterou zmiňovala některá média. Potvrdit to ovšem konkrétně nemohu.

 

Jakou roli hrál vlastně v případu pan JUDr. Bashier? Pomohl nějak vyšetřování případně panu Kramnému?

 

Pokud je mi známo, tak žádnou, neboť obhájcem Kramného je JUDr. Rejžková. Pokud koná pro Kramného nějaké úkony i JUDr. Bashier, jde toto mimo spis.

 

Mohla by se ještě doba smrti posunout na více hodin? (Případně za jakých okolností)

 

Ano. Pokud je ve spisu uváděna doba mezi údajným „nálezem“ těl ze strany Kramného a nejzazším časem úmrtí, jedná se o údaj stanovený jako minimální.

Vzhledem k dalším důkazům je již zřejmé, že k úmrtí obou poškozených došlo ještě dříve.

  

Můžeme se pouze domnívat, že nařízena budou také sexuologická vyšetření pana Petra Kramného a pokud by k tomu došlo, o jejich výsledku bychom se vás pokusili informovat, jakmile by to bylo možné.

 

Z odpovědí paní doktorky, ovšem vyplývá jeden zásadní fakt.

 

Dle lékařů a odborníků, kteří se dlouhé týdny zabývali osobnostním profilem a charakterovými rysy i komplexní povahou Petra Kramného, není zřejmě tento muž, bude-li odsouzen, schopen resocializace.

 

Lidskou řečí nás smrtelníků bez lékařských diplomů to znamená, že trest pro takového člověka nemá vlastně výchovný efekt.

 

Tedy opět přeložím – člověk, pro něhož není smysluplných ani 25 let vězení, kde navíc není vyloučeno, že by s ohledem na osobnost, mohl čin i opakovat, by měl být odsouzen k doživotnímu, tedy v našich poměrech výjimečnému trestu.

 

Dle dostupných informací by doba k zahájení soudního procesu již neměla být dlouhá.

 

Jednání bude dle všeho veřejné.

 

Státní zástupce má nyní k dispozici mnohastránkový materiál a detaily z vyšetřování, analýzy, bezpočet svědeckých výpovědí, záznamů, technické a elektronické výsledky a také již i znalecké posudky.

 

Nezávidím pozici obhajobě Petra Kramného.

 

Osobně si, jako každý slušný člověk, přeji, aby, pakliže bude Kramnému prokázána vina, již nikdy neopustil svou celu.

 

Životy malému děvčátku a mladé mámě to bohužel nevrátí.

 

Ale byla by zde jistota, že se mezi nás již nevrátí ani člověk, který jim je zcela promyšleně a chladnokrevně vzal.

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


 

Šíření a kopírování obsahu článku i obrazového materiálu je možné pouze s uvedením zdroje.

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Vratislav je původem Slovan. Odhadnout rodiče většiny slovanských jmen nebývá problém. Ani Vratislav není výjimkou. Ano, rodinou jména sousloví „oslavující svůj návrat”. Aktuálně je v ČR 6487 Vratislavů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Mezinárodní den proti korupci.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 19
  • 495
  • 34 189
  • 423 719
  • 2 299 058
  • 3 783
  • 27
  • 1 835
0 Shares
Share
Tweet