Detail příspěvku: Causa Kramný: Monika a Klárka byly v době nálezu více, než 10 hodin mrtvé!

Causa Kramný: Monika a Klárka byly v době nálezu více, než 10 hodin mrtvé!

autor: | Lis 13, 2014 | Společnost | 0 komentářů

Je pravdou, že se na Popelkách poslední dobou o případu, který nás všechny tolik zaujal, nepsalo. Nebylo to proto, že by redakci, konkrétně mě, přestala dosud záhadná smrt matky a malého děvčátka z loňského července zajímat. Právě naopak. Nejsem ale přítelem prázdných článků. Snad vám to vynahradím novými informacemi nyní.

Podtrženo sečteno, když se ohlédneme zpět do loňského léta, měl pan Kramný velké množství příznivců a příznivkyň, kteří ve víře v nevinu tohoto muže, byli ochotni se bít jako lvi a mnohdy ne úplně čistými prostředky.

 

Lze to snadno pochopit a nelze se na mnohé ani tolik zlobit.

 

Člověk jen těžko připouští něco tak strašného, jako je promyšlená vražda dítěte. Případ se natolik zamotal, že bylo jen stěží možné, sledovat linku, která by nebyla zavádějící.

 

Ráda bych uvedla, že tento magazín byl prvním médiem, který nepřímo na svých stránkách označil Petra Kramného za vraha své rodiny. Stalo se tak zhruba již týden po události, kdy jsem osobně uvedla, že dle mých, tou dobou jediných dostupných prostředků, Kramný svou ženu ve skutečnosti nenáviděl. ZDE.

 

15767NGF.jpg

 

V tuto chvíli, o rok později, je tvrzení v současné době již obviněného Petra Kramného, který i přes nezvratná zjištění a dobrozdání znalců trvá na otravě, směšné.

 

Elektrickým proudem nelze člověka otrávit, ani při nejlepší vůli, nehledě na skutečnosti dále níže uvedené.

 

Je pravdou, že mnohé z rozumných příznivců pan Kramný v průběhu roku ztratil.

 

A to je také důvod, proč jsou dnes někteří lidé z jeho blízkého okolí, nebo okolí těch, kteří se s ním bezprostředně stýkali, ochotnější dnes mluvit, podat informace a mají tuto potřebu sami, aniž by je redaktor musel nahánět a přemlouvat.

 

Vysvětluji si tento fakt tím, že jde také o svědomí slušných lidí, kteří s odstupem času cítí, že je třeba do určité míry svůj omyl napravit. Možná, zvláště v jednom případě, pak očistit sebe sama.

 

Naprosto to chápu, velice těmto lidem za jejich svědectví a slova děkuji a jak jsem slíbila, nebudu a nechci své zdroje zveřejňovat.

 

Domnívám se, že díky ochotně mnohých promluvit, mám pro vás dnes velice zásadní informace, zarážející skutečnosti a detaily, které odkrývají skutečnou podstatu, povahu a osobnostní rysy pana Kramného.

 

Ponejprve se vám pokusím sdělit, co jsem se dozvěděla od čtyř na sobě nezávislých zdrojů.

 

Po té se pokusím informace pro vás také opatřit puncem věrohodnosti tím, že se na některé zeptám přímo paní JUDr. Kláry Long Slámové, která může některé z nich, pokud to bude s ohledem na její pozici a stav vyšetřování možné, potvrdit či vyvrátit.

 

Je toho tolik, že jsem se po úvaze rozhodla, sepsat pro vás ony skutečnosti víceméně v bodech a pak položit souhrnné otázky z obsahu slov svědků také paní Kláře.

 

Pravděpodobně první, co vás možná při četní napadne, budou dvě věci.

 

Pan Kramný je narušený člověk natolik upřednostňující vlastní ekonomické zájmy, vlastní osobu a sexuální apetit, že mu téměř nezbývá prostor na cokoli jiného.

 

Jeho morální kredit je, pokud se skutečnosti ukáží být pravdivé, nikoli nulový, ale mínusový.

 

Upřímně jsem se s takovým osobnostním profilem ještě nesetkala.

 

1.       Od svého propuštění do ČR měl pan Kramný bezprostředně dohromady patrně čtyři milenky, kdy některé se kryjí, aniž by o sobě věděly.

 

2.       Minimálně po dvou z nich vyžaduje Kramný sexuální praktiky založené na ponižování, nestandartních situacích, sadomasochismu a prakticky o ničem jiném, vyjma kydání špíny na dle něho tragicky zesnulou ženu není ochoten komunikovat. (dlužno říci, že dvě z těchto osob s ním na základě těchto skutečností kontakt přerušily)

 

3.       Pan Kramný do svého zatčení mimo své sexuální zájmy neřešil víceméně nic jiného, než peníze. Nejenže rozprodal téměř bezprostředně zlato po své bývalé ženě, ale dožadoval se finanční odměny od všech médií, se kterými komunikoval. Pravděpodobně neexistuje fotografie či reportáž, za kterou by nepožadoval a nedostal finanční odměnu. Nepokládám za seriózní uvádět názvy médií, ale pokládám tyto informace za podložené.

 

4.       Pan Kramný požadoval za exkluzivitu dokonce odmazání nebo alespoň snížení svého dluhu u mobilního operátora. (tuto informaci ještě ověřuji, neboť jsem se nedozvěděla, zda mu bylo ze strany této společnosti nakonec vyhověno)

 

5.       Jednoho ze svědků doslova pobouřilo, že Petr Kramný komunikoval s rodinou zemřelé manželky na úrovni finančního vydírání.

 

6.       Panu Kramnému byl na popud okolí dokonce založen (zjišťujeme, zda byl skutečně založen …) účet. Tuto nabídku údajně p. Kramný komentoval tím, že pokud by každá jeho fanynka poslala 1000 korun, bude ochoten se s každou z nich vyspat. (po této informaci měl zdroj z řad jeho přátel odstoupit)

 

7.       Pan Kramný se zhruba v únoru letošního roku vyjádřil jinému zdroji v tom smyslu, že pokud by byl v Egyptě souzen za vraždu ženy, a kdyby se pak prokázalo, že mu tato byla nevěrná, byl by osvobozen. (níže se dotáži paní Kláry, zdali je možné toto pokládat za nepřímé doznání)

 

8.       Pan Kramný jinému zdroji sdělil, že má radost z popularity, která mu je věnována, a že na žebříčku popularity v ČR dosáhl momentálně 70%. Konstatuje, že se patrně brzy stane nejslavnějším Čechem.

 

9.       Pan Kramný jedné osobě doslova řekl, že paní Monika zemřela dřív, nežli Klárka. (Zde je zajímavé, že veřejně tvrdí, že netušil, že jsou jeho blízcí po smrti a zdroj tato narážka rovněž zarazila)

  

Perličky

 

Pan Kramný se kontaktoval se dvěma osobami, které se zabývají výkladem karet a ezoterikou. (ne, na mě zapomeňte).

 

S jednou prioritně proto, že se dozvěděl, že by mu mohla poskytnout peníze, protože takovou informaci obdržel, což ho velice zaujalo, zvláště když mu bylo sděleno, že by mohl jakožto potřebný od této osoby obdržet dokonce kolem půl milionu korun. S touto osobu se osobně setkal.

 

Druhé ezoterické osoby se ptal na původ drog v jeho pracovní skříňce v nošovické továrně. Tato osoba, mu dle něho sdělila, že drogy do skříňky mu podstrčila osoba, která je v přátelském vztahu s jednou ze čtenářek magazínu Popelky.cz. (Předesílám, že tato informace není od zmíněné ezoteričky. Pan Kramný se touto informací chlubil prakticky na každém rohu.)

 

Svěřil se dále, že ho osobně já jako člověk velice zajímám a nechal si zaslat fotografie a kontakt s tím, že podnikne kroky. (nekontaktoval mě, patrně to nestihl a doufám, že ani nestihne).

 

To je víceméně úsměvné a ráda bych tímto požádala přátele čtenářů magazínu, aby laskavě nedávali drogy lidem do uzamčených skříněk, od kterých mají klíče.

  

Dále jsem z několika zdrojů obdržela neoficiální informace, že Monika a Klárka zemřely ve skutečnosti více, než deset hodin před tím, než byla jejich těla dle výpovědi Kramného nalezena.

 

Že Klárka zemřela, nebo se bezprostředně po smrti nacházela v jiné poloze a následně s ní bylo  manipulováno

 

15768MTI.jpg

 

To by znamenalo, že ke smrti obou obětí (kde smrt nastala současně, či velice krátce po sobě) došlo nejpozději již v odpoledních hodinách (ne-li dříve) předešlého dne!!!

 

Kvůli těmto skutečnostem a svědectvím, které v tuhle chvíli nelze pokládat za nic jiného, než za svědectví osob mnohdy z druhé ruky a je třeba k nim takto přistupovat, jsem se v úterý setkala s JUDr. Klárou Long Slámovou, u které jsem chtěla pro vás některé informace zkusit ověřit, pokud by to bylo z její strany možné.

 

Vzhledem k tomu, že byla paní Klára v časové tísni, slíbila mi, že se k tématu ještě vrátíme a zodpoví mi i otázky další. Prozatím tedy přináším první část:

  

15765MGE.jpgOtázky pro paní JUDr. Kláru Long – Slámovou

 

Paní doktorko, můžete potvrdit, že ke smrti obou obětí došlo skutečně o tolik hodin dříve?

Ano, mohu skutečně potvrdit, že byly shromážděny další důkazy vyvracející tvrzení P. Kramného – mimo jiné důkaz o tom, že smrt Moniky i Klárky nastala nejpozději v odpoledních hodinách dne 29.7.2013. 

 

Je pravdou, že Klárka se po smrti nacházela v jiné poloze, než byla následně dle Kramného „nalezena“ a že s mrtvým tělem bylo manipulováno?

Dle provedených expertíz nejen, že bylo s Klárkou po smrti zásadním způsobem manipulováno, ale ukázalo se navíc, že se po smrti nacházela ve zcela jiné poloze, než v té, kterou tvrdí obviněný ve svých výpovědích.

 

Je možné říci čtenářům v kostce výsledek psychologických a psychiatrických posudků pana Kramného?

Nemohu zatím zacházet do podrobností. Snad jen uvedu, že pro obviněného nejsou výsledky pozitivní a mimo jiné prokazují motiv obviněného k zavraždění obou obětí tak, jak je od počátku uváděn ve spisovém materiálu a prokazován i dalšími důkazy.

 

Jaký vliv na výši trestu můžou mít výsledky posudků?

Za předpokladu, že mu vina bude právně prokázána, jsou výsledky posudků zcela zásadní. Nedovedu si představit, že by v tomto případě – za předpokladu právního prokázání viny, mohl být uložen jiný, než doživotní trest.

 

Je podle výsledku posudků, v případě prokázání viny, za své činy pan Kramný odpovědný?

Ano. Nebylo zjištěno nic, co by mělo vliv na jeho ovládací, či rozpoznávací schopnosti.

 

Co podle znalců tedy bylo motivem činu, pokud bude z činu usvědčen?

V tuto chvíli se k tomu nemohu podrobněji vyjadřovat.

 

Můžete se vyjádřit k tomu, zda skutečně pan Kramný vydíral rodinu své manželky?

Z opatřených důkazů je zřejmé nejen to, že vydělával na smrti manželky a dcery prostřednictvím prodávání informací do médií, ale i to, že nechtěl za žádnou cenu připustit, aby dědil někdo jiný, než on sám. V souvislosti s tím tam docházelo i k určitým nátlakovým jednáním. Konkrétněji se prozatím nemohu vyjadřovat.

 

Můžete dle svých informací říci, jak je možné, že reakce na smrt blízkých byla ze strany Kramného tak emočně plochá, že ji prakticky neřešil a ihned uspokojoval své potřeby jak tělesné, tak i finanční?

Je to vysvětlitelné právě tím, z čeho je obviněn. Velmi dobře je to pak odůvodněno mimo jiné i v psychologickém a psychiatrickém posudku.

 

Paní doktorka během našeho povídání vyjádřila jednu velmi důležitou a zásadní úvahu, se kterou myslím nelze, než plně souhlasit.

 

Totiž, že “emočně chladněji či s absencí bezprostřední stresové reakce se může ke smrti blízkého člověka stavět osoba, která je na tuto alternativu již předem připravena”.

 

Rovněž uvedla, že některé jí známé výroky pana Kramného by ona osobně mohla pokládat za určitou formu doznání, ale více podrobností z logických důvodů uvádět nechtěla.

 

Ráda bych paní doktorce za její čas a spolupráci srdečně poděkovala. Rovněž tak za energii a potenciál, který vkládá do zastupování obětí. Případu se věnuje zcela lidsky a s velkým nasazením. 

Dovětek

 

Rok společně se čtenáři přemýšlíme, jakým způsobem k vraždě vůbec došlo.

 

Probrali jsme desítky různých možností.

 

Nabízím tu, která mě napadla.

 

Pan Kramný sám ve svém okolí pronesl myšlenku, že paní Monika zemřela dřív, čemuž bych věřila a nebyla bych překvapena. Spíše by potvrdil, co jsem si myslela nejen já.

 

Pakliže se Klárka dlouhou dobu po smrti nacházela na břiše, je možné, že takto ležela i v době smrti. Pan Kramný mnohokrát zmínil, že se Klárka často dívala na tabletu na filmy. Pakliže by se tomu věnovala i před smrtí odpovídá to zmíněné poloze. Jen spekulace.

 

Pokud pan Kramný tak často zmiňuje sprchování, je pravděpodobné, že to má v událostech význam.

 

Minimálně jedna z nich tedy zemřela skutečně v koupelně a patrně to byla paní Monika.

 

Ovšem zřejmě až po té, co jí mechanizmus, kterým přivedl elektrický proud, na zátylku držel pachatel dostatečně dlouho na to, aby při 230V způsobil popálení. (viz vyjádření soudního znalce, který pro magazín Popelky.cz před časem uvedl, že pouhým dotekem nelze při 230V proudovou spáleninu způsobit. Jedině, je-li zdroj v doteku s tělem delší dobu.)

 

Znamená to možná, že prvotně byla Monika v bezvědomí.

 

Znamená to možná, že když pan Kramný v nahrávce popisuje, kterak přikládal ruku k nosu oběti, aby zjistil, zdali dýchá, činil tak u své manželky, kde takto možná zjistil, že se nehýbá, ale žije.

 

Musel tedy možná úkon provést opakovaně.

 

Pakliže prvotně paní Monika na zdroj elekt.napětí šlápla či se ho ve sprše patou dotkla, přepadla před hranu sprchového koutu, čemuž by odpovídala zranění na obou nohách v oblasti pod koleny.

 

15766NzB.jpg

 

Následně by zůstala ležet na zemi možná nohama částečně ve sprše.

 

Odhaleným a přístupným místem se pak stává zátylek, kde se nachází spálenina.

 


 


 

V průběhu listopadu přineseme odpovědi na zbylé dotazy, na které se v rozhovoru s paní doktorkou Long – Slámovou nedostalo.

 

Šíření a kopírování obsahu článku je možné pouze s uvedením zdroje.

 

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


s poděkováním JUDr. Kláře – Long Slámové

 

Fotografie:

soukromý archív JUDr. Slámové

archív redakce

autentické fotografie pořízené na místě čtenářkou magazínu Popelky.cz

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Vratislav je původem Slovan. Odhadnout rodiče většiny slovanských jmen nebývá problém. Ani Vratislav není výjimkou. Ano, rodinou jména sousloví „oslavující svůj návrat”. Aktuálně je v ČR 6487 Vratislavů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Mezinárodní den proti korupci.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 18
  • 495
  • 34 188
  • 423 718
  • 2 299 057
  • 3 783
  • 27
  • 1 835
0 Shares
Share
Tweet