Detail příspěvku: Numerologie – pro ty, kteří nemohli přijít na přednášku osobně

Numerologie – pro ty, kteří nemohli přijít na přednášku osobně

autor: | Zář 22, 2014 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 89

Lidé se od nepaměti strašně rádi zkoumají. A nejen sebe sama, ale také své protějšky, děti, rodiče. To je důvod vzniku astrologie, numerologie až po psychologii, která není vlastně ničím jiným, než pokrokem v disciplínách, starých jako lidstvo samo. Moc nerada bych právě o jednu z těch starých disciplín ochudila ty, kdo nemohli na poslední přednášku v Praze. Tu jsem věnovala numerologii. A tak tady je v písemném podání. Snad vás potěší.

Numerologie má na poli rozborů lidských povah a charakterů své velmi důležité místo.

 

Pythagoras jí dal zajímavou podobu i co do hermetismu a astrologie.

 

Každé číslo ovládá jiná planeta, tedy má každé i jinou povahu. Tu pak podle průkopníků této nauky v určité míře předává člověku, který její energii nosí.

 

15355NzQ.jpg

 

Kromě Pythagora, se numerologií zabývali už Egyptané, pro které měla čísla vekou symboliku.

 

Velice obsáhle se číslům a jejich vztahu k člověku, životu či energiím kolem nás věnuje také stará židovská Kabala, což je disciplína, která se de-facto za jeden lidský život ani nedá pojmout nebo naučit.

 

Je to systém neustálého učení.

 

My to vezmeme sice z pohledu Kabaly, pythagorejců či Egypťanů velmi okrajově, ale nikoli neefektivně.

 

Podle data narození, tedy životního čísla a také podle jména.

 

Z čísla narození spolu s výpočtem čísel jména, dokáže totiž numerologie poměrně přesně vystihnout povahu člověka, jeho talenty, karmický vliv, projev a působení na druhé, jeho vnímání okolí i vnitřní bloky, a naopak hloubku a styl prožitku.

 

Můžete si to zkusit ověřit.

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO

 

Vypočítáme ho součtem číslic data narození.

 

Čísla sčítáme, dokud nedostaneme jednociferné číslo.

 

Kromě čísel 11 a 22, která mají vlastní význam. Tato dvě čísla se proto již dál nesčítají!!

 

Stojí samostatně.

 

Ukáži vám to třeba na sobě:

 

21.8.1968

 

2+1+8+1+9+6+8 = 35 = 8

 

Jednoduché.

Jsem životní osmička.

 

Význam životních čísel

 

1.

 

Jedničce vládne Slunce.

 

Lidé s tímto životním číslem bývají silní a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví (někdy až spalující) a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch.

 

Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení a často je skutečně najdeme mezi herci, baviči a ve vedoucích pozicích a funkcích. Slunce chce být prostě vidět a chce zářit.

 

Klíčové slovo je JÁ.

 

 

2.

 

Dvojkám vládne Luna.

 

Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což dvojky vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění a rády tvoří.

 

Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné.

 

Klíčovým slovem je empatie.

 

 

3.

 

Trojky jsou pod vládou Jupitera.

 

Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné a o všem něco vědí. Trojka je bystrá. Tito lidé jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Vynikají silou prosadit se a jde jim o obecné blaho. Ctí svobodu pohybu a projevu. Věci berou s nadhledem a jakousi lehkostí i tolerancí.

 

S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky často mluví o štěstí.

 

Je to také jejich klíčové slovo!

 

 

 

4.

 

Uran.

 

Člověk čtyřka je takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit chladně. Čtyřka je mentor. Na druhou stranu je na ni celkem spolehnutí. Jsou to jedinci zarputile pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Čtyřky jsou orientované na hmotu, praktické pojetí a mají tendenci nadsazovat logiku a rácio nad emoce a city.

 

Pokud čtyřku nezaujmete pragmatickým vysvětlením či racionálním přístupem, může se chovat i arogantně. Čtyřky mají výtečný vhled a odhad.

 

Klíčové slovo je povinnost.

 

 

5.

 

Merkur.

 

Pětka je takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor i různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností.

 

Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí, protože pětka je schopna dobré diplomacie a umí druhé motivovat i přitáhnout na svou stranu. Pětky nemají rády konflikty a radikální postoje.

 

Klíčové slovo je poznání.

 

 

6.

 

Venuše.

 

Lidé, narození s životní šestkou, jsou lidé Venuše. A ta je planetou lásky. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují krásu a také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádá zahrocení.

 

Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporují krásné věci, které jsou namnoze drahé. Oblékají se nápaditě. Šestka je estét, který vám nebude i nejlepší svíčkou pojídat lžící z ešusu, protože to prostě není pěkné. Šestka je požitkář, který ovšem umí dopřát i druhým.

 

Klíčové slovo je láska.

 

 

7.

 

Neptun.

 

Tak, jako je tajemný a snový Neptun, takové jsou i sedmičky. Mají hluboký vhled do věcí. Jejich nadání je pronikat do nejrůznějších zákoutí, jsou intuitivní a vnímavé. Jejich častou chybou bývá odklon od reality a obrovská fantazie, která mnohdy kryje praktickou skutečnost, nebo ji úplně nahradí.

 

Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Sedmičky bývají umělci, výtvarníci, herci, básníci, spisovatelé sci-fi a podobně. Jejich nadání si ale musí někdo povšimnout. Málokdy se totiž dokáží prosadit. (pokud nemají nějaký jiný, silný aspekt).

 

Klíčové slovo je vize.

 

 

8.

 

Saturn.

 

Osmička je karmické číslo. Tito lidé vynikají silou vůle, a pokud se jich zeptáte na jejich život, často mluví o tom, že si všechno museli zasloužit, že nic nedostali zadarmo. To dělá bohužel jejich vládnoucí planeta. Saturn je nesmlouvavý, je spravedlivý a je nemilosrdný. Odmění jen za vynaložené úsilí.  Osmičky chtějí mít kontrolu nad vším i nad sebou. Mají rychlé uvažování a dobrý úsudek. Jejich vztahy jsou komplikované.

 

Druhého si potřebují vážit, obdivovat ho a ctít, aby ho byli schopní milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život, na odměnu. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé se velice neradi vzdávají.

 

Klíčové slovo je vůle.

 

 

9.

 

Mars.

 

Mars je válečník. Ne že by snad lidé s životní devítkou byli agresoři a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit velmi silově. Devítky dokáží pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je vždy ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Vždyť tito lidé sami bývají těmi, kdo jsou tak často o podporu žádáni.

 

Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale, pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a nerada jej opouští.

 

Klíčové slovo devítky je vítězství.

 

 

11.

Jedenáctky stojí samostatně a nemají vládnoucí planetu.

Jsou to dvě Slunce vedle sebe.

 

Jedenáctka je karmické číslo. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Má velikou sílu. Slunce může být hřejivé i spalující. Je to těžké číslo a znamená vždy něco důležitého. Tak jako je Slunce životadárné, může být i zhoubou. Jsou to lidé vynikající silou ducha i těla. Nic není u nich jen tak.

 

Buď je něco hodně špatně, nebo hodně dobře. Jde o extrém. Když pominu karmické negace tohoto čísla, mělo by se jednat o lidi, kteří dosahují vysokých met, a to ještě zcela samozřejmě. Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou rozenými vůdci. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají tabu. Klíčová slova jsou také dvě.

 

Moc a soud.

 

(Je zajímavé sledovat zpětně i současně numerologický výpočet zlomových, či jinak hodně významných dat. Často je součtem právě 11)

 

 

22.

 

Je číslem dokonalosti a završení – vlastně jsou to dvě Luny.

 

Tito lidé jsou lidmi vyzařujícími dokonalost a harmonii ve všech oblastech. Často jsou geniální. Mají rozšířené vnímání a všestranný intelekt. Jejich chybou může být pocit, že se nemusí už nic učit. Často jsou duchovně zcela jinde a tak je nalézáme mimo společnost, kterou nepotřebují. Dvaadvacítky jsou velice zvláštní lidé, kteří na první pohled působí křehce, až nepatřičně pro tento svět, ale vnitřně jsou opatřeni víceméně duchovní dokonalostí.

 

Protože se ale bohužel společnost obecně skládá z lidí nedokonalých, bývají dvaadvacítky hodnoceny často jako podivíni. S tímto číslem se ale často rodí i autisté a lidé duševně odlišní.

 

Karmicky to není divné, protože klíčové slovo zde je dokončení.

  

Zítra si budete moci spočítat i číslo podle jména.

 

Mimochodem, už je vám asi jasné, jak je možné, že bezkonkurečně nejvíc státníků, králů a prezidentů na českém trůně (jsem si dala tu práci a vypočítala ty dostupné české – zkusím i světové) jsou jedničky a jedenáctky a to s obrovským náskokem.

 

Zítra vám na konci povím některá zajímavá jména.

 

Michaela Kudláčková 


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve STŘELCI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Anežka k nám připutovalo z Řecka. Tam mu dalo život slovo „hagnos či hagné“ a z něho pak jméno Agnes, které se tím pádem překládá jako „čistá“ či „nevinná“. Krásné historické jméno, Anežka nosí u nás 20179 žen.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Mezinárodní den zásnub.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 1 889
  • 2 256
  • 52 436
  • 380 622
  • 2 386 834
  • 3 790
  • 28
  • 1 834
0 Shares
Share
Tweet