Detail příspěvku: FÁTIMA: Ani po téměř sto letech nemáme jasno

FÁTIMA: Ani po téměř sto letech nemáme jasno

autor: | Říj 14, 2011 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 41

Včera tomu bylo 94 let, kdy tisíce lidí spatřily dost možná zázrak, který nebyl doposud spolehlivě vysvětlen. FÁTIMA. Byla to Panna Marie, nebo bytost odjinud? A jak mohla vědět a oznámit, co se bude dít o měsíce později? A co se vůbec stalo? 

1704Mzh.jpg

 

Je 13. října 1917.

 

Tisíce lidí stojících na polích Cova de Ira sleduje, kterak se Slunce vychýlilo ze svého místa a začalo se pohybovat po obloze. Krom toho měnilo barvy od zlaté, přes růžovou až po modrou.

 

Před užaslými zraky davu lidí, jejichž vzezření bylo biblické, když stáli s nepokrytými hlavami a dychtivě hleděli k nebi, se slunce chvělo, provádělo náhlé neuvěřitelné pohyby v rozporu se všemi vesmírnými zákony – podle vyjádření většiny lidí tančilo.“ Tak tohle není výrok fanatického věřícího snílka, ale slova vzdělaného novináře Avelina de Almeida, který podivuhodný jev pozoroval na vlastní oči.

 

1703Zjd.jpg

 

Tahle záhadná hra, kterou předvedlo Slunce, je ještě možná vědecky vysvětlitelná, jako halový jev.

 

Jak se ty davy lidí ale dozvěděly, že se chystá nebeské představení, které zamíchá všechny fyzikální a vesmírné zákony?

Jak je možné, že celý jev předpověděly tři malé děti pět měsíců dopředu?

 

Zjevila se nám Panna Marie!

Lúcia dos Santos, její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto vedou jako obvykle kolem poledne13. května roku 1917 před sebou stádo ovcí.

 

Náhle se před nimi zjevuje vysoká postava zalitá zlatavým světlem v kruhu. Je to žena. Postavou mnohem větší než žena lidská. Děti v úžasu hledí na zářící postavu a naslouchají jejímu hlasu.

 

1697YTk.jpg

 

Budou za ní chodit na stejné místo a naslouchat jí po dobu půl roku!

 

A ona jim za tuto dobu sdělí tři poselství.

Přestože děti ve skutečnosti netuší, o koho jde, neb se postava nepředstavila, je dospělým po jejich vylíčení okamžitě jasno. Je to Panna Marie. Nutno říci, že jsme na všech pozdějších vyobrazeních fátimské zjevení jaksi oblékli. Že to, co děti popsaly, lidé pojmenovali jako to, co alespoň okrajovaě znali. V zásadě ale vůbec nikdo nikdo neví, jak postava opravdu vypadala. Dostala jméno, které jí lidé chtěli dát. Oni chtěli, aby byla čím jí nazvali. Tím se nechci dostknout Panenky Marie, jen uvažuji.

 

Děti jsou zajaty a uvězněny.

Je jim dokonce vyhrožováno mučením. Vytrvale ale opakují to samé. Zářící žena se jim zjevuje každý třináctý den v měsíci.

 

Poslední zjevení, k němuž má dojít právě 13. října, má být důkazem pro všechny. A bylo. A lidé uvěřili a přišli. A viděli.

 

Víme toho málo o tom, co pozorovali tisíce svědků na nebi. Důležité je, že to prostě věděli dopředu od tří dětí, kterým o tom pověděl Bůh ví, kdo.

 

Co vlastně říkají poselství?

 

Samotná poselství, jsou stejně záhadná jako samotná postava.

 

Prvně jim žena sděluje, že dvě z nich si brzy vezme k sobě. Sklutečně dvě děti zanedlouho umírají.

 

Vatikán zvěřejňuje téměř hned po oznámení část proroctví.

 

Popisuje podle všeobecně přijatého názoru peklo.

 

Druhé pak varuje před příchodem obrovského světového konfliktu, který vznikne, pokud se v Rusku nedostanou k moci křesťané. Bude ho ohlašovat záře na nebi.

 

Předpovídá zřejmě události II. světové války, která se stejně jako ona záře staly realitou.

 

Záhadou až do dnes zůstává to třetí.

 

Papežská kurie ho totiž údajně odmítá zveřejnit. Když si ho papež Pius XII. přečte, nechává dokument zapečetit s výrokem, že ho nechá k dispozici svému nástupci.

 

V říjnu 1958 je po něm zvolen za papeže Jan XXIII.

 

Ten v roce 1963 novinářům k třetímu poselství říká „Zůstane tajemstvím Vatikánu. Nemůže být svěřeno veřejnosti světa, neboť by to způsobilo paniku.“

 

Třetí fátimské poselství se nakonec dostává na veřejnost až roku 2000.

 

V každém případě, ať už se to s fátimským zázrakem (událost byla prohlášena za zázrak v roce 1930) má jakkoli, děti něco vidět musely, s někým komunikovat musely a musely nějakým způsobem nahlédnout do budoucnosti.

 

Protože nic jiného by nepřivedlo statisíce lidí v jeden den na jedno místo, aby sledovali něco, co je dodnes předmětem dohadů.

 

Co viděli?

První vědecká vysvětlení pracovala s myšlenkou davové halucinace nebo davové psychózy. To je podle mého názoru poněkud divné.

 

„Přijďte a prožijete davovou halucinaci.“ Ne, ne – David Cooperfield byl v té době na houbách.

Navíc úkaz byl viděn i lidmi z přes dvacet kilometrů vzdáleného okolí. Fenomén astronomický rovněž nebyl dodnes potvrzen. Posledním vysvětlením je nějaký halový jev.

 

Máme k dispozici celou škálu hypotéz.

Od falešného Slunce, které je odrazem toho pravého, až po prachové mračno ze Sahary. Samozřejmě máme k dispozici i UFO a s ním související zjevení, které by pak nebylo Pannou Marií.

 

I když, my dnes nevíme ani, kdo má být Panna Marie, a o postavě jejího syna a jeho nanebevzetí také nic praktického nevíme.

 

Jediné, co víme, je, že tam něco bylo, něco to dětem řeklo a to se stalo.

 

Mnoho proroctví se v minulosti potrvdilo, i když mnohá, jako například Nostradamiva, lze vyložit jakkoli, protože Nostradamus hovoří v hádankách a tak jeho slova nejsou moc průkazná. Kromně toho my dnes skutečně nejsme schopni zjistit, která z proroctví jsou jeho, která si lidé prostě vymysleli a která vznikla ža následně po událostech.

 

Zase musíme používat rozum.

 

Zdruhé strany je fakt, že nic tak konkrétního a doloženého, nic, co by dosvědčovaly tisíce svědků, nic, co by dopředu ohlášeno, skutečně znamenalo tak masovou událost, doposud dokumentováno není.

Tím je Fátima zvláštní a masa přítomných, kteří dorazili na místo, kdy události ohlášené, skutenčně nastaly, dává celé události punc opravodovosti.

 

Moc ráda bych věděla, co se tehdy stalo.

 

Tady máte k tématu i zajímavé video:


Snad ještě Malachiáš

 

1696ZTM.jpgZa zmínku stojí ještě jeden soubor proroctví, která lze doložit, jako splněná. Zajímavá postava a velmi zajímavý seznam, který při nejmenším vzbudí i ve skeptikovi zájem.

 

Malachiáš

Vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair, byl mnichem a biskupem v irském Armaghu. Podle záznamů  měl v roce 1139 nebo 1140 několik vizí, na jejichž základě sepsal seznam 112 budoucích papežů.

 

Ti mají usednout na stolec před tím, než bude Řím „zničen a Soudce přijde soudit svůj lid“.

Seznam ale neobsahuje konkrétní jména. Papeže líčí  v přídomcích, které je mají přesně charakterizovat.

 

Je tedy současný papež Benedikt opravdu předposledním papežem?

Současný papež Benedikt XVI. by podle soupisu měl být papežem předposledním.

 

Malachiášův seznam, jak ho sepsal s užitím přídomků, dle něho v budoucnu úřadujících papežů.

 

Celestin II. Jeho přídomek zněl: „Ex Castro Tiberis“ – Ze zámku na Tibeře.

Opravdu pocházel z města Citta di Castello situovaného na břehu Tibery v Toskánsku.

Evžen III  „Ex magnitudine montis“ – Z velikosti hory.

Tento muž s příjmením Montemagno se narodil na hradě Grammont.

Řehoř IV.  – „Avis Ostiensis“ – Pták z Ostie

Před svým zvolením byl kardinálem Ostie

Urban IV.  – „Hyerusalem Campaniae“

A opravdu, narodil se v Troyes v Champagni a byl jeruzalémským patriarchou.

Kalix III.  – „Bos pascens“ – Pasoucí se býk.

V jeho rodovém znaku byl pasoucí se pozlacený býk.

 

Papežové 20. a 21. století

 

Pius X.  – „Ignis ardens“ – Planoucí oheň

Zemřel tragicky na prahu první světové války 20. srpna 1914.

Benedikt XV. – „Religio depopulata“ – Zpustošené náboženství

Je to zajímavé vyjádření, když uvážíme, že v té době proběhla první světová válka a v Rusku se k moci dostali komunisté.

Pius XI.  – „Fides intrepida“ – Víra bez bázně

Když v roce 1935 vpadla italská vojska do Habeše, Pius XI. nejen že neprotestoval, ale dokonce ani nebránil italským biskupům vyhlásit ji za svatou. Až později dospěl k hořkému poznání pravé tváře fašistické ideologie.

Pius XII.  – „Pastor angelicus“ – Andělský pastýř

Nastoupil do úřadu v předvečer největšího krveprolití v dějinách lidstva. Spolu s biskupy zachránil přes 850 tisíc židů. V roce 1944 pověřil Hitler generála SS Karla Wolffa únosem papeže. Wolff však rozkaz odmítl vykonat a Pia XII. naopak osobně varoval.

 

Pavel VI.  – „Flos florum“  – Květ květů

Ve svém erbu měl tři lilie.

Jan Pavel I.  – „De medietate Lunae“ – Z poloviny měsíce

Zvolen 26. srpna 1978, když na obloze zářil přesný půlměsíc. Zemřel pouhý měsíc po svém jmenování. V letech 1937-1958 působil v diecézi Bel Luno – Krásný Měsíc.

Jan Pavel II. – „De labore solis“ – Z námahy slunce

Karol Wojtyla se narodil během zatmění Slunce 18. května 1920. A rovněž v den jeho pohřbu 8.dubna 2005 nastalo zatmění Slunce.

1699YmE.jpgSoučasný Benedikt XVI. – „Sláva olivy“

Joseph Ratzinger je širokou veřejností přijímán rozpaky.

Své jméno si nemohl vybrat lépe.

 

Olivová ratolest je totiž  jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie.

 

A kromě toho jsou jednou z kongregací benediktínského řádu také takzvaní Olivetáni.

 

Josephu Ratzingerovi je už 78 let a je 111. papežem v řadě!

 

Jaký má být poslední papež?

112. zápis v Malachiášově seznamu papežů se od ostatních liší.

Nenese žádné označení!

 

Malachiáš jen říká : „Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci

„Petrus Romanus“  – Petr Římský. Ten bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení. Po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid.

Konec.

 

To nutně nemusí znamenat nějakou apokalypsu, byť se to nabízí.

Soudce přece může být i velice spravedlivý, nehledě k tomu, že soudcem si může být každý sám.

 

A hlavně užitý termín: Svůj lid“:

Čí lid? Čí jsme vlastně vedle Boha lidem? Kdo nás stvořil nebo pomohl stvořit? Kdo je tím Bohem, který v různých podobách prostupuje všemi kulturami a celou historií lidské civilizace?

Kdo promlouval k dětem ve Fátimě?

 

A tak, nemůže být zmíněný „soud“ jen jakousi konfrontací, setkáním s oním Soudcem, o kterém tak málo víme, ale který (kteří) nám tu zanechal nejednu indícii?

 

Snad se dočkáme, protože já bych to tedy vědět chtěla. Mohla bych zavřít jeden šuplík a dát tam nápis “dokončeno” a to já moc ráda.

 

Tedy, pokud přežiju, protože  oním “Soudcem” by ještě mohlo být Slunce, protože je čím dál obávanejší a brzy bude ještě víc. A to pak raději půjdu s davem, protože samotná bych se tady asi nudila.

 

Jen tak mimochodem, jestli se příští papež bude jmenovat Petr a bude z Říma, nebo tak něco, začnu být značně nesvá Wink

 

Michaela


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se v PANNĚ. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Liliana je velice prastaré a jeho původ najdeme v sanskrtu. Překládá se jako hravá“ či „veselá“ a původní podobou bylo Lila. V ČR je v tuto chvíli 323 veselých Lilian.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 48
  • 494
  • 49 212
  • 387 592
  • 2 380 438
  • 3 789
  • 28
  • 1 834
0 Shares
Share
Tweet