Detail příspěvku: Dobrý astrolog vás rozebere na šroubky

Dobrý astrolog vás rozebere na šroubky

autor: | Zář 1, 2011 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 1065

Možná jste už někdy viděli astrologické kolo plné čar a přímek, čísel a značek, ze kterého jste nebyli moudří. Patrně už jste četli třeba dlouhodobý horoskop zpracovaný astrologem, kde se to hemžilo konjunkcemi a kvadráty, čímsi v opozici na něco a podobně. Patrně jste, pokud nejste astrolog, nebo se o tuto vědu nezajímáte, moc nerozuměli. 

Proto vám třeba tento článek přijde vhod, až zase někde vyjde horoskop a astrolog se nebude moc obtěžovat, vám složité termíny, za které svou předpověď schoval, trochu vysvětlit.

 

1045NGU.gif

Systém domů

Každý jednotlivý dům vašeho horoskopu, nebo horoskopu kohokoliv, má na starosti jinou část osobnosti, anebo i zdraví.

 

Domů je dvanáct

Jak a hlavně kterými planetami je každý dům obsazen, tam se začínají rýsovat povahové rysy toho kterého člověka, jeho nadání, přednosti, ale také zápory a nebezpečí. Zde rovněž často poznáme, jak si stojí lidé k sobě ve všech vztazích.

1. dům hovoří o podstatě naší bytosti. O tom, co je nám vlastní, vrozené. Základ povahy, chcete-li. Všechno, co je umístěné v prvním domě, je jakýmsi materiálem, ze kterého je člověk zhotovený. Například Slunce v prvním domě nemůže mít prakticky člověk, který by trpěl nedostatkem sebehodnoty. Bude o něm slyšet a jeho základním modelem bude „Věřím v sebe“.

 

2. dům souvisí s majetkem, financemi, výdělečnou činností.

 

3. dům V tomto domě „bydlí“ naši příbuzní, sourozenci, rodina. Rovněž souvisí s kratšími cestami. Dále pak jsou zde dílem vědomosti, řemeslo i písemná forma vyjadřování.

 

4. dům má vztah k rodišti, vykresluje pohled osoby na svou vlast a vztah k ní. Bydlí zde vše dědičné včetně chorob a dispozic po rodičích. Dále pak domácnost a bytové poměry. (Takový je doma.) Rovněž zde najdeme informaci o koncích věcí a pádech.

 

5. dům je domem lásky a srdečních záležitostí. Vykresluje, jaký má člověk pohled na lásku jako cit, jak se dívá na vlastní schopnost milovat. Dále je tady uloženo případné nadání herecké či jinak související s veřejnou činností a schopnost upoutat. Dům mluví o plodnosti i počtu těhotenství. Celkově je to dům štěstí.

 

6. dům zde se ukrývá zdraví, choroby, konstrukce těla, ale i pracovní nebo služební poměry. Rovněž lidé nám podřízení a sourozenci rodičů.

 

7. dům tohle je dům manželství. Najdeme tady povahu partnera a jeho poměry. Reprezentuje vyrovnání věcí, rovněž schopnosti kolem esoterických věd a konec života.

 

8. dům je domem smrti. Ovšem nejen jí. Je důležitý. Je to dům Pluta, tedy vládce podsvětí. Tady je uloženo všechno pudové, sexualita a podobně. Má-li člověk problém s vlastní sexualitou, je vidět tady. Zde si lze povšimnout jakýchkoli zvráceností, nebo případně i těžkých odchylek od normálu. Zde je ale také příčina a okolnosti smrti samotné. Dům ovšem hovoří i o případném dědictví, výhodách z manželství a rodinných tajemstvích a podobně.

 

9. dům zde sídlí naše morálka a duševní úroveň. Mravní dispozice, princip morální, vysoké školy, cizina, daleké cesty i zvláštní uplatnění na veřejnosti. Dům hovoří o víře a životním postoji k náboženství.

 

10. dům společnost a naše postavení v ní všeobecně. Služební cesty, povolání, veřejné činy, dosažené pocty. Rovněž matka. Reprezentuje vrchol věcí, nejvyšší vzestup, léto života a to, jak působíme na své okolí a jak nás přijímá společnost.

 

11. dům přátelství a tradice. Jaký druh přátel si vybíráme. Naše poctivost či nepoctivost k nim. Náš přístup k přátelství i jak je, či není pro nás důležité. Výrazivo, protekce, společenské postavení. Děti a celkové štěstí. Najdeme zde náš přístup k rodinným tradicím a převzatému modelu výběru společnosti od předků.

 

12. dům je to dům Ryb. Dům našeho nevědomí. Tady najdeme schopnosti mimosmyslového vnímání, intuici, duchovní hloubku, ale rovněž stav nervové soustavy, sílu psychiky a hlavně schopnost soucitu a senzitivitu.  Lze odhadnout možnost záchrany, pomoci, sociální instituce, tajné přátele, a naopak dobrodince.

 

Planety

 

Každá planeta má laicky řečeno svou povahu, kterou servíruje do horoskopů nás všech. Tím, ať už si to přejeme, nebo ne, ovlivňují všechno naše konání a namnoze i efekt, který se nám dostává zpět. Logicky jinak bude například působení Pluta vnímat Štír a jinak například Lev.

 

Uran – Je tajemným nositelem zpětné vazby, karmických věcí a umí odkrýt zasunuté aspekty našich duší. Je-li někdo skrytým hrdinou, schopným v kritické situaci nasadit vlastní život, vběhnout do hořícího domu a zachránit cizí rodinu, pak za to může postavení jeho Uranu.

 

Saturn – Představte si starce s obrovskými hodinami v rukách, nemilosrdného a spravedlivého vládce času a všeho, co pokládáme za zákonné. Je to on, kdo říká „Máš na to? Zachoval jsi se správně? Ne? Inu dostaneš, co zasloužíš…“

 

Neptun – Voda, mytologicky známý trojzubec a vládce všech vizí, iluzí, talentů, emocí a schopnosti tvořit. Je to on, kdo dává člověku možnost využít své fantazie i nadání. Dokáže ale také doslova utopit člověka v jeho vlastních iluzích.

 

Pluto – Hádés. Vládce podsvětí, šiřitel nejen všeho pudového a hříšného, ale také vládce nad životem a smrtí. Všechny naše špatné stránky, všechno pokušení získat cosi na hranici zákonnosti, či etiky má pod palcem on. To on říká „Vezmi si to, když máš na to chuť“. Současně v nás umí vzbudit vášeň, kterou bychom bez něho jen velice těžko poznávali.

Tak jako má každý dům své pole působnosti svou oblast vlivu, má každá planeta svou povahu, kterou do té které oblasti logicky vnáší.

 

Slunce je podstatou bytosti. Životadárné a hřejivé, nositel zdraví a energie. Šiřitel optimismu a pocitu, že všechno bude zase dobré. Dává důvěru v sebe sama a učí poznávat kvality vlastního bytí. Je to „JÁ“, každého z nás. Současně umí být spalující, egoistické a málokdy uvažuje, zda stačí prostředky k dosažení cílů. Aktivuje vždy všechno, s čím souvisí dům, případně znamení. U ženy často reprezentuje manžela. Z chorob mu patří choroby: srdce, křeče, mdloby, horečky.

 

Měsíc představuje ženskou stránku osobnosti. Tu mají i muži. Ukazuje na funkci matky a schopnost být jí.  V mužském horoskopu představuje manželku, sestru, matku. Rovněž ukazuje na záležitosti, ve kterých budeme závislí na druhých, i míru naší harmonie. Symbolizuje sílu citu a fantazii. Choroby: mozek, břicho, střeva, měchýř, žlázy, prsa, genitálie, oči.

 

Merkur má na starosti naše myšlení, duševní schopnosti a celkovou inteligenci. Merkur často ukazuje komunikační schopnosti člověka i způsob působení jeho projevu na druhé. Dále vědomosti, obratnost, logiku, ale i výdělek, finance a obchod. Choroby: bolesti hlavy, nervové poruchy, paměť.

 

Venuše je planetou lásky, vztahu k vlastnímu i cizímu tělu, kráse, vkus… Reprezentuje lásku, oblíbenost, fyzickou krásu, umění, přístup k manželskému druhu, hravost, vztah k jídlu a požitkům a vůbec celkový blahobyt člověka. Venuše je poživačná a chce se líbit. Je ti tedy i styl a vizuální vjem, který si na člověka tvoří společnost. Jak působí jeho vizáž na druhé, jak se vedle něho lidé cítí. Jestli se jim líbí. Choroby: špatná pleť, vyrážky, impotence, kýla, cukrovka, nemoci krve.

 

Mars je planetou války. Přináší sílu agrese, nepřátelství, možnost katastrof, požárů a podobně. Značí míru divokosti člověka, jeho vůli, ego, ale i sporty a touhu vyhrávat.

 

Jupiter je planetou štěstí. Hovoří o úspěchu (nebo samozřejmě o opaku, pokud je poškozený). Mluví o síle dobra, citu a spravedlnosti v člověku. Má na starosti i životní chyby, pýchu i marnivost, velikášství či požitkářství. Zdali má člověk v životě pocit štěstí, je otázkou toho, jak má dobře, nebo špatně aspektovaný Jupiter. Choroby: plíce, játra, krvácení, cévy, stehna.

 

Saturn je kontrolor a věčný zlý jazyk. Prozradí, čeho se nejvíce bojíme, kde si nevěříme. Je jakýmsi opakem Jupitera. Může ukázat oblast nebezpečí zmaru, klamu a pokušení. Podle domů udává, čeho se nám bude nejvíc nedostávat, co nás bude tížit. Představte si starce s obrovskými hodinami v rukách, nemilosrdného a spravedlivého vládce času a všeho, co pokládáme za zákonné. Je to on, kdo říká „Máš na to? Zachoval jsi se správně? Ne? Inu dostaneš, co zasloužíš…“ Choroby: revma, žloutenka, nakažlivé nemoci, zuby, kostra. 

 

Uran a Neptun jsou planety tušení. Našich zasunutých schopností, toho, o čem možná ani sami nevíme. Zde je možno nejčastěji nalézt důvod, proč člověk například nenastoupí do letadla, které se má zřítit. Jak to, že varuje rodinu a vlastně neví před čím. Rodina uposlechne, a vyhne se tak pohromně.

 

Pluto – To je Hádés. Vládce podsvětí, šiřitel nejen všeho pudového a hříšného, ale také vládce nad životem a smrtí. Všechny naše špatné stránky, všechno pokušení získat cosi na hranici zákonnosti, či etiky má pod palcem on. To on říká „Vezmi si to, když máš na to chuť“. Současně v nás umí vzbudit vášeň, kterou bychom bez něho jen velice těžko poznávali. Pluto je hluboký a opatruje naše zasunuté vlastnosti, klady i zápory. To, co je tou mnohdy tak dobře skrývanou druhou tváří.

Podle umístění v domech lze odhadnout oblast, kde působí tyhle dvě planety. Veškeré paranormální schopnosti jsou povětšinou dílem Uranu a Neptuna. Uran navíc, při „správném“ umístění, dává člověku schopnost ovládat a manipulovat druhé. Záleží pak hodně na postavení jiných planet, zda v dobrém, či fatálním smyslu.

 

Trigon, sextil, kvadrát, opozice a konjunkce

 

Vesmír je neustále v pohybu. Planety se pořád posunují. Některé rychle a některé pomalu. Neustále kolem sebe pochodují. Jejich vzájemné postavení způsobí pokaždé něco jiného.  Také v horoskopu se na sebe pokaždé dívají z jiného úhlu, což je velmi důležité.

 

 • Když jsou v zákrytu, je to Konjunkce.
 • Když je to 60° je to sextil,
 • 90° kvadrát, ‚
 • 120° trigon
 • 180°, když jsou proti sobě, je to opozice.

Konjunkci si rozumějí, jakoby se dívají na věci stejně a mají stejný názor.

 

V Sextilu – dokáží se domluvit, jedna proti druhé nic nemá, mohou se doplňovat. Nechtějí si škodit.

 

V Kvadrátu – navzájem se dráždí, mnohdy si nerozumí, kritizují se. Někdy to ale třeba u pracovních vztahů přináší tvůrčí napětí, zdravou konkurenci a tak. Kvadrát také způsobuje silnou sexuální přitažlivost.

 

V Opozici – to je náročné. Pokud třeba ve vztahu mají lidé na sebe v opozici Lunu, jeden druhého nepřijme jako rodiče. Ona dítě vychovává formou, která je pro něho nepřijatelná. Z jeho pohledu není matkou, jeho dětem. Pokud jsou takto třeba Venuše, ten, jehož je opozice nepřijme vzhled toho druhého. (to je někdy sranda u těch Venuší, protože pokud jsou dobře aspektované, pak prostě i když si jeden dá na hlavu kýbl, na něj cedník a na to cihlu, tak ten druhý se z toho pomine blahem.smile ) Mars v opozici, mohl by druhému i fyzicky ubližovat.. a tak dále.

Horoskopy, které najdete v časopisech, pochopitelně vychází pouze z obecného postavení hvězd a popisují pravděpodobný dopad na jednotlivá znamení.

Všeobecné popisy povah jednotlivých znamení pak pochopitelně vycházejí z obecné povědomosti a jsou jen základní charakteristikou. Je proto logické, že ne na každého se takový horoskop hodí.

 

Na světě není dvanáct lidských povah.

 

Ovšem podrobně zpracovaný nativní, nebo tranzitivní horoskop, který vychází z data, hodiny a místa narození člověka je zcela o něčem jiném. Pokud se člověk narodí v tu, kterou hodinu, na tom, kterém místě, v to, které datum, pak je to, jako by tu chvíli na tom místě někdo vyfotografoval hvězdy v jejich momentální pozici.

Nikde to nemůže být stejné a o pár minut později to bude zcela jinak i na tom samém místě.

 

Lze proto říci, že s pomocí přesných údajů narození člověka, ho dokáže dobrý astrolog doslova rozebrat na šroubky a dozvědět se o něm o víc, nežli mnohdy ví on sám.

Napadlo mě, že by se vám mohl tento článek hodit hnedle zítra, kdy vyjde velká předpověď na září.

 

Michaela


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se v PANNĚ. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Matěj se narodilo hebrejštině. Pradědečkem je mu jméno Mattytja, doslovně „Mattyth Jáh(u)”,což se překládá jako „dar Boží”. Stejný základ má i jméno Matyáš, které je archaickou podobou jména Matěj. Oba jsou tedy „darem od Boha“. No a takový božích dárečků nám po ČR běhá 421.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

 • 431
 • 343
 • 49 597
 • 388 182
 • 2 380 327
 • 3 789
 • 28
 • 1 834
1 Shares
Share1
Tweet