Detail příspěvku: CAUSA KRAMNÝ: Soudní znalec z oboru elektro: „Je to poměrně snadné, když víte, jak“

CAUSA KRAMNÝ: Soudní znalec z oboru elektro: „Je to poměrně snadné, když víte, jak“

autor: | Čvc 25, 2014 | Společnost | 0 komentářů

Views: 282

Pan Kramný má na krku obvinění z dvojnásobné vraždy a čeká na soud. K obvinění vedlo vyšetřování české kriminální policie, ve spolupráci s egyptskou policií, dále výsledky soudní pitvy, provedené na českém území, českými odborníky, výslechy svědků, policejní odposlechy a další řada šetření. Státní zástupce dostal na stůl materiály, na základě kterých uvalil na otce zavražděné Klárky a její matky, paní Moniky Kramné, vazbu…

Již několikrát byla státním zastupitelstvím zamítnuta žádost obhájkyně pana Kramného o zrušení vazby.

 

Pokládejme tedy vazební důvody a podklady, které má na stole státní zastupitelství za zásadní a průkazné.

 

Vždyť s trochou nadsázky patrně i obhajoba pana Kramného ví, že je velice nepravděpodobné, aby ve dnech 29. a 30.7. loňského roku, vstoupil kdosi cizí do hotelového pokoje Kramných v Egyptské Hurgadě, zavraždil pomocí elektrického proudu dva lidi a pak třepal hlavou přeživšího otce tak dlouho, až z ní vytřepal všechen rozum a paměť a dočista v ní všechno zpřeházel.

 

14764ZGF.jpg

 

Jedině tak by totiž bylo možné vysvětlit, jak pan Kramný, dospěl k pohádce o otravě, celodenním zvracení, neexistujících kyblíkách, překroucené povídačce o kontaktu s uklízečem, pozvracené mikině, mluvení jeho dcerky ze spaní, telefonování paní Moniky a hodinové nahrávce plné fabulací, kterými pan Kramný doslova nakrmil veřejnost, média i orgány činné v trestním řízení.

 

Z vyšetřování a informací, které byly veřejnosti později sděleny, postupně vyplynulo, že manželka a dcera pana Karamného v onu osudnou dobu:

 

1.       Neměly žádné zažívací problémy

2.       Neměly žádný průjem

3.       Nezemřely na žádnou otravu žádným jedem

4.       Pan Kramný nebyl otráven

5.       Rozhovor s uklízečem proběhl v duchu zcela jiném

6.       Pan Kramný nenosil vodu své nemocné rodině

 

Z výsledků šetření a hlavně pitevního a toxikologického nálezu naopak vyplynulo že:

 

1.       Oběti neměly v těle žádný jed – respektive toxikologický nález u obou těl je 0

2.       Monika Kramná zemřela následkem zásahu elektrického proudu. Na jejím těle, konkrétně na krku směrem k rameni se nachází podélná spálenina vzniklá prokazatelně elektrickým proudem. Orgány, cévy, mozek (otok) a srdce pak byly rovněž nezpochybnitelně poškozeny zásahem elektřiny. Poškození jsou podle patologů devastující a smrtelná.

3.       Závěry pitvy devítiletého děvčátka, dcerky pana Kramného, pak vykazují shodné znaky jako u paní Kramné pouze s tím rozdílem, že u Klárky chybí spálenina na povrchu těla. Orgány jako je srdce a cévy byly rovněž poškozeny elektrickým proudem, rovněž značně a s následkem smrti.

4.       Paní Monika má dále na těle zvláště nohách v oblasti obou holení rozsáhlé podlitiny. Podlitiny má také v oblasti zad a šíje.

5.       Klárka má podlitinu na levém koleni.

 

Už jen z výsledků šetření znalců z oboru soudního lékařství a toxikologů, vychází jednoznačně tvrzení pana Kramného o otravě a smrti ve spánku jako lež.

 

Nadto veřejnost prozatím neví, k jakým závěrům došli kriminalisté z výslechů desítek svědků, odposlechů, zkoumání domácího PC rodiny Kramných, šetření v bytě rodiny a dalšího vyšetřování, které má k dispozici státní zastupitelství.

 

Prakticky má ale veřejnost již mnoho odpovědí na mnoho otázek.

 

Přesto některé chybí.

 

Prokazatelně víme, čím vrah oběti usmrtil.

 

Co nevíme, je jak.

 

Ve vzduchu nám poletuje mnoho názorů z mnoha úst.

 

Je vůbec možné, nepozorovaně zabít v hotelovém pokoji dva lidi elektřinou a nevzbudit pozornost, nepoškodit elektrické vedení, řekněme nevyhodit pojistky na celém patře, nebo minimálně v pokoji?

 

Snad vám tuto otázku pomůže zodpovědět odborník, pan Ing. Miroslav Smolík, soudní znalec z oboru elektrotechniky a energetiky.

 

Strávila jsem velice plodným rozhovorem s tímto příjemným pánem skoro dvě hodiny.

 

Doslova kantorským způsobem se snažil vysvětlit, nejen mechanizmus, jakým by bylo možné čin provést, ale snažil se, abych pochopila, potažmo i vy, čtenáři alespoň základní princip.

 

Není to vůbec složité, jenom je třeba pojmout určité zásady v chování elektrické energie.

 

Za tím účelem pan inženýr dokonce maloval na papírek, aby své vysvětlení co nejvíce zlidštil, a aby jej pochopil laik sedící naproti němu.

 


 

14763NzM.jpg

 

Napřed si musíte uvědomit, že elektrický rozvod v bytě, nebo hotelovém pokoji, není jen to, co vidíte, ale i to, co nevidíte.

 

Vy vidíte zásuvku, elektrický spotřebič, patrně jistič a množná nějakou skříň (rozvodnou).

 

Princip celého fungování jednoho nebo více spotřebičů je v okruhu. Zásuvka, spotřebič, jistič, skříň.

 

To je takové laicky řečeno uzavřené kolečko, kde se proud pořád točí.

 

Pokud mluvíme o bytě, pokoji v hotelu a podobně, je zde běžné napětí nějakých 220 v případě onoho pokoje 230 voltů.

 

Elektrický je třeba ale odněkud dovézt. Z nějakého většího zdroje pomocí větších kabelů a vyššího napětí, které se transformuje v to, které běžně používáme.

 

A jsme u toho, co není vidět.

 

Tedy kdesi ve zdech vašeho bytu, v koupelně, a podobně je potřeba učinit taková opatření, aby elektřina vedená do zásuvek byla bezpečná.

 

Tedy uzemněna.

 

Vy totiž máte nejen zásuvky a spotřebiče. Ale máte také kovové baterie, ve zdech jsou rozvody instalační, vodovodní a to všechno je potřeba s ohledem na elektrickou energii, uspořádat tak, aby vás poslouchala a neporanila, či dokonce nezabila.

 

Tudíž, jen pro vaši představu, je to velice složitý a sofistikovaný mechanizmus, který aby sloužil, musí mít určité zásady.

 

Běžný člověk to neví, elektrikář ano.

 

Teď tedy víte, že uzemnění je velice důležité proto, aby onen okruh fungoval.

 

Ale ted k zásuvce a vaší hlavní otázce:

 

Když se podíváte na elektrickou zásuvku, když to tedy vezmeme z pohledu uživatelského, vidíte dvě zdířky a jeden kolík.

 

V jedné zdířce je fáze.

Druhá a onen kolík jsou spojeny s nulovou a uzemňovací soustavou.

 

K jednomu otvoru oním mechanizmem vede proud a druhým a teď pozor, se ten proud zase přes spotřebič vrací.

 

Čili, pokud se nic na trase zásuvka – spotřebič nepřihodilo, je z pohledu zásuvky a tedy i jističe všechno v pořádku.

 

Okruh je uzavřen a systém funguje.

 

Pochopila?

 

Pochopila. Když tedy zapnu spotřebič, probíhá jím proud, který se řekněme druhou dírou zase vrátí zpět?

 

Ano, pokud se zapne elektrický spotřebič, protéká jím elektrický proud z fázové zdířky a nulovou se zase vrací zpět. Jestliže na trase dojde k přetížení, nebo ke zkratu v důsledku například poruchy spotřebiče, jistič přeruší elektrický obvod.

 

Zeptám se, znamená to tedy, že když bych například vrazila jeden drát do té dírky, kde je ta fáze a přiložila konec na člověka, že by ta zásuvka, potažmo jistič ihned zareagovaly a proud by vypadl?

 

Nemusí, protože pokud se člověk nachází v místě, kde od sám je spojen s vodivým prostředím, jeho tělo uzavírá onen obvod a on utrpí úraz elektrickým proudem. V prostředí, kde se nachází kovové části, jsou tyto vždy spojeny s uzemňovací soustavou.

 

Člověkem tedy teď prochází elektrický proud s napětím 230V. Co se s ním stane?

 

Prvotně se stane, že dojde ke křeči svalů. Tedy hlavně prioritně srdce, protože srdce je sval. To srdce se rozkmitá, fibriluje a člověk upadne do bezvědomí. Je v ohrožení života.

 

Je možné takto současně způsobit spáleninu na kůži?

 

Ne, tu by způsobilo mnohem větší napětí, než je 230V. Takové spáleniny vznikají třeba u osob, které se dotkly vysokého napětí třeba u rozvoden a podobně. Nikoli u 230V.

 

Ale paní Kramná, tedy ta dospělá oběť ji měla a prokazatelně od proudu. Přece ji nevláčel vrah někam k rozvodně? Jak tedy mohla vzniknout?
Jedině, pokud by onen vodič, tedy zdroj napětí, působil na ono místo delší dobu, než dobu potřebnou k fibrilaci srdečních komor a bezvědomí.

 

Takže druhotně?

 

Pravděpodobně.

 

Člověk po zásahu i takovémto, zpravidla ihned nezemře. Dojde k bezvědomí, arytmii, ale často ne ke smrti. Pokud takovému člověku poskytnete pomoc, zvláště, je –li zdravý, přežije. Ačkoli je to velice individuální.

 

Pokud mu ovšem budete dál drtit orgány dalšími dávkami, zemře na selhání srdce, může se mu roztrhnout aorta, dojde devastaci cév a také mozku. A pak už rovněž k proudovému spálení kůže v tom místě.

 

U Klárky je závěr lékařů stejný, ale neměla spáleninu, je tedy možné, že u ní mohlo dojít je smrti díky tomu, že stála s matkou třeba ve vodě, nebo se jí dotýkala?

 

Ano. Pokud stále byla byt nepřímo vystavena účinkům elektrického proudu, je to stejně smrtelné. Takto rovněž dojde k úrazu elektrickým proudem a se stejnými následky.

 

Původně jsem si myslela, že k uzavření okruhu, o kterém pan inženýr mluvil, by bylo nutné použít dva mechanizmy, tedy fázový i zemnící.

 

Zřejmě ne tak docela s ohledem na zemnící soustavu, kterou pan Smolík vysvětlil.

 

Současně ale vyloučil možnost přerušení proudu zkratem, za předpokladu, že na kůži paní Moniky vznikla proudová spálenina.

 

Pachatel tedy buď zasáhl své oběti proudem a vyhodil jistič. (pak ho ale musel nahodit a znovu zasáhnout oběť)

 

Nebo zasáhl a jistič nevyhodil a pak mohl držet zdroj na těle oběti, jak dlouho chtěl.

 

Pan Kramný hovořil ve své nahrávce o tom, že přikládal Klárce k nosu prst, aby zjistil, zdali dýchá, když se mu zdála, dle jeho verze nějak studená.

 

Můj názor (a je logicky jen spekulativní) je ten, že jádro toho, co říká, je pravda.

 

A tenhle nepochopitelný akt by pak vedl k tomu, že u Moniky zásah opakoval a zdroj přidržel déle, protože se sice nehýbala, ale dýchala.

 

Pouhým jedním zásahem, po kterém se člověk skácí, a kde jde o vteřiny, totiž, ústy odborníka proudovou spáleninu při 230V vytvořit nelze.

 

Ale ona spálenina existuje.

 

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


s hlubokým poděkováním soudnímu znalci

panu Ing, Miroslavu Smolíkovi za jeho ochotu čas a námahu.

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve VODNÁŘI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Ferdinand je starogermánského původu. Jeho základ nalezneme u jména Fridunant, což se překládá jako „ten, který se připravuje k jízdě“. Ferdinand je tak pozdější, lépe vyslovitelná varianta. Jde vlastně o zjednodušeného Fridunanta. A je to logické, vždyť zkuste vyslovit Fridunant… to je Ferdinand lepší. A takových máme v ČR 1658.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 204
  • 353
  • 37 768
  • 359 774
  • 2 462 350
  • 3 795
  • 28
  • 1 859
0 Shares
Share
Tweet