Detail příspěvku: 4.Říše bude dokonalejší

4.Říše bude dokonalejší

autor: | Dub 27, 2017 | Společnost | 0 komentářů

Dovolte mi tento článek jako úvahu, jako podnět k přemýšlení. Text není návodem, jak zjistit, co je správné a co špatné. Ani není nějakou kategorizací zla. To totiž ani nejde. Nikdo se vědomě nepostaví na stranu zla. Vždycky na stranu dobra. A dobro by bez zla neexistovalo. A proto je třeba ponejprve pojmenovat zlo. Potom se rozhodnout a na straně dobra proti zlu bojovat.

Mohla bych to neuvěřitelně rozvádět a dávat příklady z historie sahající hluboko před narození Krista, ale nebudu to dělat.

 

Nikdy, ještě nikdy se nestalo, aby lidské pokolení nemělo nepřítele. Aby existovala jen jedna strana.

 

Je-li jen jedna strana, už to není strana. Je to bod.

 

Jakmile jsem na nějaké straně, automaticky to předpokládá, že existuje i nějaká další.

 

Ještě nikdy v historii člověka se nic takového nestalo a patrně ještě dlouho nestane.

 

Člověk nekoexistuje a nekoexistoval od chvíle, kdy existuje.

 

Člověk odjakživa bojuje.

 

23894ZDc.jpg

 

Na straně dobra, pochopitelně.

 

To je na úvod.

 

To bychom měli, to asi chápeme, nebo umíme pojmout.

 

Ono se ale špatně bojuje proti zlu jaksi jako podstatě. To je stejné, jako číhat u elektrické zásuvky a snažit se praštit elektriku dřív, než praští ona mě.

 

Mnohem lépe, je určit zlý elektrický spotřebič.

 

Ideálně ho maximálně označit, vyselektovat a to tak, aby ho každý poznal.

 

Zástupce zla.

 

Čím lépe se označí zlo, tím lépe se rozezná dobro.

 

Působení zla je opět dobré konkretizovat, tedy co nejlépe a nejpodrobněji ukázat jak je zlé.

 

Jak je nebezpečné!!

 

Jak je vražedné, lstivé, brutální, krvelačné, jak je SILNÉ A JAK JE MOCNÉ!

 

Jak velké nároky si činí na dobro.

 

A jak snadno by mohlo zvítězit.

 

Jak je nutné se bránit, jak je důležité zlo zničit.

 

Mocné zlo pak zničí jedině mocné dobro.

 

Pokud možno dobro co nejsilnější, organizované, disciplinované, odhodlané, věrné, informované, vyzbrojené a pozorné.

 

Proč?

 

Protože zlo je stejné!!

 

To nesmí dobro dopustit, jinak zhyne a zlo zvítězí.

 

Musí být poraženo, nechceme – li, aby zvítězilo.

 

K čemu příklady, vždyť tohle stojí u zrodu každé války. A na začátku každé války je nenávist a strach, pečlivě a systematicky budované, posilované, dobře živené a organizované.

 

Co se s vyspělostí lidského ducha mění, je příprava a složitost a tím ovšem také efektivita a plošnost.

 

Dříve byl nepřítel vytvořen za chvilku, několik jedinců se zmydlilo klacky a šutry a bylo to.

 

V tomto ohledu jsme se zdokonalili.

 

Nepřítel, zlo se vytváří i roky. Zato systematicky, důkladně a pokud možno plošně.

 

Dnes nestojí na stranách dobra a zla desítky a stovky s klacky, ale miliony se strategií a čím dál dokonalejší technikou sdělovací i bojovou.

 

Vládnout milionům odhodlaných „dobrodinců“, korigovat je a vést proti nepříteli, chce silné vedení.

 

Schopného, odhodlaného zachránce, který sjednotí a povede ty miliony …. proti milionům.

 

Bojovat budou sami.

 

Strasbourg, únor 1919 veřejné vystoupení rabína  rabín Weina: „blíží se vítězství Židů nad křesťany a vesmírem“

 

List Le Peuple Juife 8. února 1919: „Světová revoluce, kterou brzy uzříme, bude dílem našich rukou. Tato revoluce nastolí vládu židovské rasy nad všemi ostatními“ 

 

Daily Express, 24. březen 1933:  „Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a  nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války…

 

1934 David Brown předseda Židovské sjednocené kampaně:My Židé přineseme Německu válku.

 

Holandsko – Central Blad Voor Israeliten – 13.9. 1939:Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe,  … všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce“.

 

 

Adolf Hitler 1939: Dnes chci být znovu prorokem. Pokud se mezinárodním židovským finančníkům v Evropě i mimo ni ještě jednou podaří uvrhnout národy do světové války, pak výsledkem nebude bolševizace světa a tudíž vítězství židovstva, ale zničení židovské rasy v Evropě.

 

Už v roce 1932 ale získali nacisté 37,4 % voličů, což bylo zhruba 14 milionů Němců!

 

23912ZTk.jpeg

 

Ne jeden Hitler s plamennými projevy proti Židům, bolševikům a NEPŘÁTELŮM NEMĚCKA ale 14 milionů Němců a voličů samotných!!!

 

Avšak Hitlerova idea nepřítele nezůstala jen u 14 milionů Němců.

 

Ne doslova.

 

V rámci tažení proti společnému nepříteli, který byl pojmenován a pečlivě kategorizován, celé roky nenáviděn, démonizován a obáván, tady byla jednota v celé Evropě!

 

23899NjZ.jpg

 

23895OWJ.jpeg

 

… dlouhé roky.

 

23900NzF.jpg

 

I u nás a ne, že ne.

 

Židé “otrávili studny” a způsobili morovou ránu v Evropě.

Židé „spolupracovali se Švédy“,

Židovské matky „pijí křesťanskou krev, aby se jim lépe rodilo“,

„Židé spolupracují s Turky“,

„Židé spolupracují s Prusy“…

 

Jan Neruda 1869 – „Pro strach židovský“…

 

Anežka Hrůzová a Žid Hilsner. Český popěvek – “Nekupujte u Židů cukr, kafe, mouku, zabili nám Anežku, modrookou holku“…

 

23896MGU.jpg

 

23897MmQ.jpg

 

Co zloduch, to Žid, co spiknutí, to Židovské, co vrah, to Žid, co krize to Židé, co lichvář to Žid, Žid podvodník, spiklenec, diverzant, konfident, zrádce, manipulátor, hrozba …Všude!

 

23898Zjg.jpg

 

Tak co tedy Hitler provedl?

 

Chorvatsko, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Finsko, Španělsko, Holandsko, Francie…

 

Spojenci!!

 

Sjednoceni proti hrozbě. Ochrana a boj proti zlu. Komu by se nelíbila myšlenka na moc a sílu? Na jednotu a spolupráci?

 

Vždycky se líbila a je jedno jestli tomu říkáme 3.Říše, nebo EHS, nebo EU.

 

Neříkám tomuto článku dogma.

 

Jenom říkám, že se neděje a nedělo nic nového, nic, co by lidstvo de facto neznalo, nevyhledávalo, nic, co by nemělo vždycky jednotný základ…

 

A to, že se co nejvíce lidí spojí proti společně nenáviděné hrozbě, která se pojmenuje, vyselektuje, démonizuje a živí.

 

Je to pořád stejné.

 

Nikdo, nebo určitě ne, vyděšený dav, není schopen v prvopočátku rozeznat, zdali svým bojem na straně dobra, nevytváří ještě větší zlo …

 

Není bez zajímavosti, čistě jako informace, že EHS, tedy předchůdce EU spoluzakládal a vedl Walter Hallstein.

 

Není bez zajímavosti, že Německo stojí v čele ekonomicky nejsilnějších států.

 

Že je to Německo, které v rámci  Willkommenskultur, prakticky otevřelo hranice Evropy pro nového společného nepřítele, který upozadil celosvětové Židovstvo a vytvořil novou, společnou, celoevropskou hrozbu.

 

23901MDQ.jpg

 

Zdánlivě nelogicky a kontraproduktivně….

 

Ovšem, když se podíváme lépe, není to tak nelogické.

 

Jestliže chceme vidět, poznat, identifikovat, „ocenit“, charakterizovat, otestovat a odhalit nepřítele, musí nám být blíž a musí se stát skutečnou hrozbou každému jednotlivci, ne někde kdesi, ale přímo u něho doma.

 

23905YWM.jpg

 

Paní Merkelovou hluboce obdivuji, protože je možná brilantní stratég. To neznamená, že jí mám ráda.

 

To znamená, že má můj obdiv.

 

Zdánlivě kontraproduktivní vývoj kupříkladu ve Francii, kde patrně vyhraje paní Le Pen, velmi ostře vymezená vůči politice přítomnosti hrozby na území Francie, se tak může stát jen strategickým bodem, dobře očekávaným. (Ale je to jedno, protože její levicový protihráč se v tomto s paní Le Pen shodne).

 

Stejně, jako další a další ostře vymezené nálady lidu v jiných zemích…

 

23913MTR.jpg

 

Kdo z nás před rokem 2000 věděl o nějakých Muslimech, islamistech a jejich krvelačnosti? Nikdo by asi dnes moc nezabral na to, že Židovky „popíjí křesťanskou krev“ v rámci předporodního cvičení.

 

Ale uřezané hlavy, hulákající Islamista na netu, teroristé, hordy uprchlíků na lodích, Muslimové v burkách, Muslimové agitující, Islamisté, kterým dodáváme zbraně, následně vraždící naše lidi… to už je hodno 21. století.

 

23904NDk.jpg

 

4. Říše by měla být vybudována na základě “poučení se z krizového vývoje“ jako dokonalejší, pevnější … ale stejným stylem a de facto stejnými lidmi na základě stejné idey.

 

Čistoty rasy, pořádku, spolupráce, spojenectví a sjednocení se proti nepříteli.

 

23902NTZ.jpg

 

Jestli je to dobré, nebo zlé?

 

No a proč by to mělo být zlé?

 

Co by se do určitého bodu 3. Říši dalo vytknout?

 

Vždyť fungovala.

 

V Sudetech Nacisty vítali stejně nadšeně, jako v Itálii, Nizozemí … v Evropě.

 

Evropští státníci plácali Hitlera po zádech a společně i se Stalinem krájeli „koláč“ budoucího pole působnosti. Čert ví, ve které chvíli se začali křižovat.

 

23907NDg.jpg

 

23908ODN.jpg

 

Jestli se to tou dobou někomu nelíbilo, měl smůlu.

 

Milionům se to líbilo!

 

A to je pravda.

 

A v jejich čele stál Hitler. Silný, charismatický, neústupný, odhodlaný nepřítele pojmenovat a jménem tleskajícího davu konat.

 

Nebo nechat dav konat to, co v sobě dávno měl.

 

Zrůda. (?)

 

 

Mohla bych vložit i další dobová videa z jiných evropských zemí a bude to o stejném nadšení, stejné euforii…

 

Že je to strašné? Tak ano je, člověk to nechápe, snad se i stydí…? Možná…

 

Jenomže za co vlastně?

 

 

Hitler je v tuhle chvíli na 100% mrtvý.

 

Ale zdaleka ne základní myšlenka změny multikulturního fungování v očistu a sjednocení rasy. (pardon – kultury a náboženství).

 

4.Říše bude zřejmě o to dokonalejší, oč dokonalejší bude způsob jejího uvedení do praxe.

 

23909MTY.jpg

 

 

P.S. V žádném případě nesouhlasím s tím, aby se v mé zemi či kdekoli v Evropě radikalizovali a množili Islamisté.

Ti Islamisté, které jsme jako Evropani pomohli vyzborojit, vytrénovat, pak popichovat, nasírat … pak pozvat, a pak sténat, že tu s námi jsou wink

 

Hitler nepřítele nevytvořil. Pouze vyhledal a pomohl nenávidět.

 

My jsme si ho museli zdokonalit a pozvat, abychom se ho mohli začít bát.

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se v BLÍŽENCÍCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Oboupohlavní jméno René se narodilo v latině. Matkou je mu slovo „renatus”, což znamená „znovuzrozený”. Podíváme-li se na to optikou předkřesťanskou, když toto jméno vzniklo, pak je René (Renée) prostě reinkarnovaný. A takových reinkarnací máme v ČR 9079.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 249
  • 546
  • 30 691
  • 427 540
  • 2 274 835
  • 3 781
  • 27
  • 1 835
0 Shares
Share
Tweet