Detail příspěvku: K ranní kávě: Soud – Petr Kramný aktuálně – 8.7.2015

K ranní kávě: Soud – Petr Kramný aktuálně – 8.7.2015

autor: | Čvc 8, 2015 | Ranní kávy | 0 komentářů

Také dnes jsou u krajského soudu v Ostravě na pořadu výslechy znalců v případu Petra Kramného, obžalovaného z dvojnásobné vraždy své manželky a dcery.

 

On-line ze soudní síně můžete číst od 8.30 hod.

  

Čeká se na obžalovaného Petra Kramného

 

Vypovídat bude znalec z oboru elektro, prof. Stokanský

 

Petr Kramný byl přiveden v 8:39 – má novou košili s nažehleným límečkem. S lehce ustaraným výrazem věnoval pohled rodičům, kteří sedí v první řadě.

 

Dostavil se pan znalec.

 

Znalec uvádí že na svých poznatcích, které uvedl do své písemné analýzy a celém vyjádření nadále trvá.

 

K otázkám, kterté mi byly kladeny uvádím.

 

Elektrická síť 380V je stejně navržená v Egyptě jako u nás. Spotřebiče jsou pak vybaveny dvojitou izolací a jsou navrženmy tak, aby nemohly ublížit človeku. Když však nastane skrat, většina spotřebičů způsobí zkrat. U dnešních přístrojů je však pravděpodobnost, že by se napětí dostalo například na kostru, je dnes málo pravděpodobná.

 

Těžko může dojít k úrazu pokud se jedná o jednopolový  dotek. Před úrazem je třeba chránit nejen živé předměty, ale také neživé, vodivé. Při zkratu se spotřebič vypne.

 

Elektrikář ctí Ohmův zákona, kdy dotekové napětí je určeno napětí v síti, kdežto dotekové je úměrný napětí a imperanci. Průměrná imperance je 1200 ohmů. Člověkem pak protéká proud, který je schopen zabíjet.

 

Srdce jako takové je poháněno elektrickými impiulzy pokud jím proteče takový proud dochází k fibrilaci a dostačuje k usmrcení člověka. Je důležité kudy proud prochází, jakým směrem a jak dlouho je mu člověk vystaven.

 

Prioritou je vždy vnitřní a vnější imperance.

 

Jednotlivé cesty následně zkoumají znalci a spolu s odporem jsou schopni určit, zdali protékající proud ze zdroje byl či nebyl nebezpečný.

 

Nebojím se dotknout vodiče, pokud mám dobře izolované boty, pokud ale stojím bosou nohou na dlaždičkách je důležité zdali je podlaha mokrá nebo ne a zde je přímá souvislost s imperancí a její mírou,

 

Rovněž je jiný odpor kdy u koberce, pokud na něm stojím, je odpor malý a pravděpodobnost úrazu je skoro nulová.

 

Ve svém závěru uvádím a za tím si stojím, že náhodou k úrazu el. proudem doma a k následnému úmrtí je téměř vyloučené, aby došlo za předpokladu, že by nebylo vytvořeno patřičné prostředí.

 

K otázce soudu za jakých okolností by bylo možné aby k takovému úrazu došlo náhodou znalec uvádí.

 

Musela by se živá část dostat na kostru, ale ani to nestačí, pokud to bude spotřebič třídy jedna, vyrazí pojistky, tedy je třeba spotřebič třídy dvě a tři a nutná podmítka je kovová kostra a v poslední řadě musel bych být ještě spojen se zemí a to navíc vodivou, tedy třeba radiátorem.

 

Tedy hned několik podmínek.

 

K tomu jde o usmrcení dvou osob, tedy z mého pohledu na hotelovém pokoji náhodou, téměř vylučuji.

 

K další otázce uvádím, že je velice důležité jak je uzavřen okruh a po jaké ploše proud tělem prochází, Proud vyvolává teplo. Je – li dotek bodový, je to zcela něco jiného než větší plocha.

 

Imperance je jiná pokud prud vnikne například do krku, než když jde z ruky, protože je tam delší dráha toku. Do krku je to tedy velice nebezpečné. POkud dojde k dvoupolovému doteku, pak ten člověk prakticky nemá šanci.

 

Dvoupolový dotyk :

 

Znalec předvádí rukama – V jedné ruce má fázi, v druhé nulový vodič. Proud tak protéká tělem. V takovém případě si laicky řečeno může jistič myslet, že se nic neděje a pojistky nevyhodí, protože stejný proud vytéká, jako přitéká, řekl.

 

U jednopolového doteku dojde ke zkratu.

 

V Egyptě bylo zjištěno, že zde proudový chránič nebyl, tedy v určité míře by zabíjel i jednopolový dotek, při prostředí a podmínkách, které jsem popsal.

 

Pokud mělo dojít v tom hotelovém pokoji k úrazu tak jedině dvoupolovým dotykem.

Pokud v koupelně, stačil by při uzavřeném okruhu i dotyk jednopolový,

 

Pozn. Pan profesor hovoří o proudu, svých zkušenostech i chování elektřiny v různých prostředích a podmínkách, tak poutavě, že celá síň ani nedutá a soudkyně je zjevně zaujatá výkladem jako žačka. Je to vilce zajímavé

 

Na otázku soudu znalec uvádí, že proudové spáleniny jsou závislé na hustotě proudu.

 

K další otázce uvedl, že pokud by proud vcházel kupříkladu ústy, byl by patrně zásah smrtelný a to i pro osobu, která by se případně osoby, do které proud vešel, dotýkala.

 

Profesor Stokanský shrnuje, že v tomto hotelovém pokoji bylo možné usmrtit obě osoby jak dvoupolovým, tak i jednopolovým dotykem. V koupelně pak by to bylo dvoupolovým. Nebylo třeba vyřazovat jistič. Vylučuji nešťastnou náhodu.  Nejpravděpodobnější, byl dvoupolový dotyk.

 

Na otázku soudu znalec odpovídá, že pokud by ležely oběti na jedné posteli a při kontaktu, máte dvě imperance a vysvětlovalo by to, proč na druhé obvěti nebyly shledány proudové známky.

 

Mohla být použita jakékoli napájecí šňůra k běžnému užití,

 

Dále uvádím, že v Egyptě je třeba přihlédnout k mnohem větší vzdušné vlhkosti a tedy pro takového pachatele, mnohem lepší podmínky.

 

Na smrtelný zásah pak postačí i doba dvou sekund,

 

ST. zástupce – rozumím správně, že čím delším působení, tím větší pravděpoldobnost fibrilace ?

 

Ano, ale stačí i ty dvě vteřiny.-

 

Státní zástupce ukazuje fotografie elektrozařízení hotelového pokoje a žádá, aby se znlaec podíval zdali se tam nevyskytuje něco nestandardniho a rovněž předkádá fotgrafie zeměřelých z místa činu.

 

Znalec po prostudování říká, že tato dokumentace neukazuje nic, co by na jeho závěrech něco měnilo. Náhodu vyluji, muselo by dojít k zásahu úmyslně.

 

K otázce st, zástupce znalec říká, že je rozdíl v imperanci u dítěte a dospělého, protože jeho kůže je hladší.

 

Znalec následně vysvětluje, státnímu zástupci proč jsou jističe nastaveny na 30miliam. Uvádí že to je minimum.

 

Dále uvedl, že proudová spálena je odvislá od plochy, kteroiu vstupuje proud.

 

Na otázku JUDr. Rejžkové znalec říká, že taková spálenina, která byla na těle Moniky mohla vzniknout například tím, že bylo vodičem pohybováno.

 

K další otázce Rejžkové znalec říká, že nabíječka má adaptér tedy tam riziko nehrozí, zatímco její šňůra je pod napětím normálním. Napětí se mění až uvnitř nabíječky. U holicího strojku je adaptér zabudován uvnitř stojku, čili i tam je šnůra standardní.

 

Další otázka Rejžkové, směřovala k tomu, zdali v Egyptě v hotelu byl. Znalec odpovídá, že ne, ale Ohmův zákon platí všude i v Egyptě. Není vůbec důležité, zdali jsem tam byl – pouze pro bližší specifikaci, nikoli pro mé závěry.

 

JUDr. Rejžková   – Kolikrát jste vyhotovoval posudek, aniž byste na místě byl a mohl si zkontroloval parametry?

 

Nekolikrát jsem měl k dospozici fotodokumentace, a nebylo nutné tam cokoli měřit, protože to nebylo vůbec po rovině odborné zapotřebí.

 

JUDr. Rejžková poznamanává, že v pokoji není koberec, jak znalec zmiňoval, (ačkoli nemluvil o tomto pokoji).

 

Kramný – lze pohledem poznat na těle, že bylo zaseženo proudem?

 

Ano, ale ne cvždy.

 

Kramný – Jak se chová človek zasažený el.proudem?

 

Má křeč svalů a nemůže se hýbat. Nekřičí.

 

Kramný – říkal jste že postačí, izolovaný drát přiložit.

 

Znalec – ano.

 

Kramný – je možné, aby někdo tedy přišel, přiložil drát a zabil človeka? (soudkyně vyloučila otázku ze zápisu)

 

Na dlaší otázku znalec odpovídá, že vyrobit ze šňůry smrtící dvoupolový předmšět k vraždě zvládne i laik.

 

Kramný je velice akční, vyptává se, navrhuje … elektrický proud ho zjevně zajímá. Soudkyně ovšem jeho otázky pokládá za otázky, které nejsou pro znalce. Kramný byl umlčen a to poměrně razantně. 

 

Na otázku soudkyně, zdali pan znalec požaduje jízdné odpověděl vesele, že ne, že přišel, takže jedině pěšné.

 

Následuje přestávka 15 min.


 

Čtou se svědecké výpovědi Lukáše Černého – Kriminální policie – známý p. Škorpíka

 

Petra Kramného jsem před tím neznal. Kontaktoval mě pan Škorpík. Mluvil jsem s panem Kramným přes skype, prostřednictvím pana Škorpíka. Pan Kramný se ptal jak by a čím mohly být otráveny jeho manželka a dcera. Takto jsme spolu mluvili asi třikrát. Dále mi sdělil, že i on byl přiotráven a pozvracel si triko. Na to jsem mu řekl, že na triku mohou být stopy a ať ho pošle krminalistům, v průběhu času jsem byl požádán zda bych v tomto nepomohl.

 

Následně si policie odvoz trika z Egypta zajistila sama.

 

Když se pan Kramný vrátil, byl jsem požádán abych se s Kramným setkal,. Souhlasil jsem pod podmínkou, že se nebudeme bavít o případu v Egyptě.

 

Jeli jsme do restaurace.

Pan Kramný se po té co jsem připoměl, že se nebudeme bavit o případu, hovořil o případu nalezení marihuany v jeho skřínce. Radil jsem mu v této souvioslosti jaké má udělat kroky a že má kontaktovat policii sám.

 

Dále se mě znovu Kramný ptal, co se bude dít, když se pachatel vraždy jeho ženy a dcery nevyšetří, a já mu řekl, že se připad odloží. On kontroval, že na něho stejně bude společnost nahlížet jako na vraha., Na to jsem mu řekl, že bych si zemnil vizáž a oidstěhoval se.

 

Během schůzky se i tak Kramný několikrát ptal ale já jsem do ukončení šetření o případu mluvit nechtel.

 

Působil na mě klidně a rozvážně.

Po čase se mě ptal, zdali je výsledek detektoru lži možné pokládat jako důkaz.  řekl jsem, že většinou ne.

 

Nikdy jsem si nevzal od P.Kramného peníze.

 

Myslím, že Kramný věděl že jsem kriminalista a že se zaměřuji na domácí násilí. Řekl mu to pan Škorpík. Tak se domnívám. Nehovořil jsem s Kramným o případu a žádnéí kroky jsem kolem toho nedělal.

 

Průběh večera v Egyptě mám víceméně z medií.

 

Z vlastní iniciativy jsem žádné informace o případu nezjišťoval.


 

Čte se výpověď MUDr. Koloucha – Vyšetřil hosty hotelu.

 

Z výpovědi vyplývá, že nikdo nic nepotřeboval a vyjma drobných nevolností nikomu nic není. Ani se na mě nikdo neobrátil pro pomoc. Pan Kramný se na mě pro pomoci neobrátil. Nestěžoval si. Otrava z hotelové stravy se mi zdála za daných podmínek nepravděpodobná. Rovněž smrtelná otrava dvou lidí, mi nepřipadala reálná v tu chvíli.

 

Pouze mě zarazilo, když se mě zeptal, zdali nevím, jestli bude cestou zptět platit za kufry, když se vrací sám a má teď tři zavazadla.

 

Řekl jsem mu, že nevím. Pracuji jako lékař urgentního příjmu řadu let a doposud jsem se s dotazem na finanční podmínky za zavazadla při návratu pozůstalých do vlasti nesetkal. Přiznávám, že si to stále pamatuji.

 

Později se na nás obrátil pan Kramný s tím, že nezvládá samotu a organizační věci kolem úmrtí rodiny. Poradil jsem mu aby se uchýlil na místní kliniku, kde mu byla indikována sedativa a glukosa.

Nadále si pak nestěžoval a nic již nepotřeboval.

 


 

Čte se výpověd svědka Slaného – vedoucí zák. odd.  Blue style

 

Z výpovědi rámcově vyplývá, že P.K. byl pojistěn u dvou pojišťoven a to včetně pojištění zavazadel na jejich zpoždění při cestě zpět. Dále že polišťovna Alinaz hradila prodloužený pobyt Kramného. Ale ten se neustále prodlužoval.

 

Rovněž svedek potvrzuje, že pan Kramný ponechal kufry své ženy a dcery na recepci hotelu s tím, že si mohou zaměstnanci cokoli vzít. Policie si později ale kufry vyžádala a tak je zpět vezla kolegyně z naší cestovní kanceláře.

 

Pozn. Při čtení části výpovědi o kufrech se prozatím klidný Kramný podíval směrem na st,. zástupce. Byl rozladěný. Pak se dívá smerem k soudkyni která čte výpověď. Následně se dívá na stůl před sebe a jeden jeho koutek se prodlužuje k uchu. Až na tuto chvilku se Kramný na své židli ani nehne a víceméně nemění výraz.

 

Na dotaz soudkyně nyní uvádí, že nemá žádné připomínky.

 

Čte se výpověď tety Petra Kramného z matčiny strany.

 

Z výpovědi vyplívá, že do doby odjezdu se moc s rodinou neváídala, po události mu psala podpůrné SMS a Kramný odpovídal ve stylu že neví, co se stalo a proč se to stalo, jak je možné, že on přežil a ony tam zůstaly a podobně.

 

SMS začaly probíhat od 12.8.2013 a SMS ve znění proč ony a ne Petr Kramný je z data 29.8

 

Dále psal, že je nemocný, nachlazený a teta mu v SMS psala, jaké si má dávat obklady.

Dále svědkyně uvádí že ji Kramný po návratu ujišťoval, že nic neudělal. Jako jediná rovněž uvádí, že Petr chodil stále v černých brýlích a stále plakal.

 

Svědkyně neumí přesně specifikovat, proč Petrovi tolik věří, tvrdí, že to je intuitivní vjem a domnívá se, že kdyby tu osudnou noc usnul, že by také zemřel.

 

Líčí Petra Kramného jako dobromyslnného hodného manžela, skromného člověka, který žil pro svou rodinu a pomáhal všem a celé rodině.

 

Svědkyně nemohla říct, zdali měli potíže, protože nikdy o žádných nevěděla, že Petr byl spořivý a že jejich vztah byl šťastný. Neví, že by Monika chtěla od neho odejít, protože se s nimi o tom nebavila.

 

Následně nabízel tetě některé věci, kterých se zbavoval.

 

Svědkyně opětovně uvádí, že synovci věří a že smrt jeho rodiny byla nešťastná náhoda. Nevěří ani v “drogy ve skřínce”.

 

Pozn. Prostě milující teta a čistá dobrá duše, která byť se s mladými manžely před tím vlastně téměř nevídala, skálopevně věří všemu, čemu je slušné věřit.

 

Kramný k výpovědi nemá žádnou poznámku,

 


Po polední přestávce bude vypovídat svědek Michal Pecho

 

Svědek byl poučen a bylo mu sděleno, že je zde proto, že obžalovaný na jeho osobní výpovědi a přítomnosti trval.

 

Svědek uvedl, že na výpovědi kterou učinil v p.ř. trvá.

 

S Petrem se známe prvního ročníku školy a byli jsme kamarádi. Po škole jsme se nějakou dobu neviděli, později jsme se navštěvovali každý třetí den.

 

Před událostí jsme se navštěvovali i v rámci našich rodin.

 

Na otázku soudu odpovídá svědek, že v rámci učebního oboru se učili pracovat kovy. Na další otázku soudu uvádí, že s elektrikou se pracovat neučili, jen s převodovkami. Pak jsme absolvovali svářečský kurz.

 

Soud – byla součástí kurzu ochrana zdraví a bezpečnost práce?

 

Ano, ale nepamatuji si, co bylo obsahem.

 

S obžalovaným jsme se bavili pracovní náplni jen sporadicky, protože prostě jako hlídač hlídal a snad až v automobilce, jsme se jen povrchivě popovídali co tam dělá, snad lakoval.

 

Na otázku soudu svědek odpovídá, že ani neví, jestli je manuálně zručný, že jen snad ví, že pomáhal od Moniky tátovi a snad opravoval nějaké auto.

 

Soudkyně se následně ptá na jeho charakteritiku, vztah s ženou a podobně.

 

Svědek říká: Byl kliďas, pohodový a žádné velké rozpory nebyly, takový normální, Prostě nevím o ničem. Byl to pohodový kluk.

 

Na otázku zdali má povědomost o jejich intimním životě, odpovídá, že neví, že nic neříkal nikdo. Jen po návratu z Egypta mu Petr sdělil, že s ním Monika nechtěla spát.

 

Pozn. Svědek hovoří o vztahu Kramného a \Moniky i vztahu jeho a Petra v duchu pozitivním, nemá nic, co by vnímal jako problém. Petr Kramný ho doslova hypnotizuje. Když mluvil znalec, nebyl tolik zaujatý, i když zjevně poslouchal.

 

Z Egypta mi Petr volal když se to stalo, jevil se mi že je na tom špatně, že prostě nebyl to takový klidný hlas. Potom jsem mu mapsal několik SMS aby se držel a on odepsal. Psali jsme si i mejly, ale už si nepamatuji na obsah.

 

Na otázku soudu, zdali popisoval v mejlech co se stalo, si svědek nemůže vzpomenout.

 

Po návratu se s ním setkal a jevil se mu klidný a řekl, že přišel o všechno a že již nemá co ztratit.

 

Po návratu jsem neměl témř žádné informace o jeho navazování kontaktů s jinými ženami, pouze o nějaké ženě, která mu napsala a s tou že se sešel.

 

Na otázku soudkyně svědek odpovídá, že mu Kramný nepřipadal jsko osoba zlomená, truchlící, ale myslím, že po takové době už to asi není tak nenormální, že někdo netruchlí.

 

Soud – Jak se vám jevila Monika Kramná?

 

Připadala mi, že má ráda dceru, že je spokojená, občas byla naštvaná ale neměla ani žádné deprese, nebo o tom nevím.

 

Při jaké příležitosti se vám svšřil p.k. s ontimními problémy?

 

Během běžné konverzace, ale je to už dlouho, a tak nechci říkat něco, co není pravda. Trvalo to asi půl roku (půl roku s ním nespala). Vím, že jí nabídl tisíc korun za sex, ale víc nevím.

 

Na otázku soudu svědek uvádí, že mu to bylo divné ale kdy k tomu mělo dojít, svědek neví, prostě se řeklo “jednou jí nabídl tisíc korun za sex”.

 

Čte se výpověď svědka z přípravného řízení. 

 

Svědek nemá co by dodal.

 

St. z. – pro učební obor který jste absolvovali je součástí výuky, elektrotechnika, elektro…

 

Nevzpomínám si, že bychom se něco takového učili.

 

St. z. – v kterém ročníku jste absolkvoval svářečský kurz? a co bylo součástí výuky o bezpečnosti.

 

Ve třetím i v druhým. Součástí bylo jestli je svářečka vypnutá a jestli jsou kabely v pořádku, dopojeny.

 

St.z. – byla součástí udržba a manipulace, případně technické parametry? Zahrnovala výuka úrazy a nebezpečí?

 

Údržba ano, parametry ne, zranění ano.

 

JUDr R – pokládáte se za člověka, který po tomto kurzu je schopen pracovat s elektřinou?

 

Ne.

 

JUDr. R viděl jste někdy obžalovaného opravovat kabely a šňůry?

 

Ne.

 

Kramný – Můžete říci jak dlouho trval ten kurz? Ono je totiž rozdíl, mezi kurzem a zaškolením, které jsem absolvoval já.

 

Trval asi 4 týdny.

 

Dále svědek uvedl, že jeho kurz spočíval ve svařování plamenem.

 

Kramný – Pokud byste se nezabýval svařováním, vzpomněl byste si, na obsah kurzu? Detaily? Kdybyste to potřeboval?

 

Ne.

 

Na otázku JUDr. Rejžkové svědek sděluje, že na důvod Moničiny naštvaniosti si nepamatuje.

 

Svědek odcházel uličkou mezi veřejností. Petr Kramný ho provázel očima. V tomto smeru sedíme všichni. Minimálně 5 vteřin se pak díval do těch mých. (čekala jsem, že to bude horší).

 


 

Čte se výpověď fotografky Bi-gi

 

Vyplynulo, že fotografka s Monikou vycházela dobře, že ji pokládala za usměvavou a milou ženu která byla možná zbytečně k sobě kritická. Petr jí nezdravil, tedy ona vyhodnotila, že ví, že Moniku fotí ona.

 

Monika nemluvila o manželovi zle, jen si přála, aby manžel o fotkách nevěděl.

 

Fotografie jsou volně přístupné na rajcenet, fotopartě a některé Monika dala na své stránky. Za pořízení fotoalba účtuje fotografka 400.

 

Z výpovědi dále vyplynulo, že Monika se fotit chtěla, chtěla se stát modelkou. Fotografka tento názor nesdílela, ale fotila ji ráda, protože ji měla ráda jako člověka.

 

Po přečtení výpovědi, měl pan Kramný potřebu sdělit, že Monice na focení dával tisíc korun. Dále uvedl, že některé z fotek měl na stole v práci.

 


 

Čte se výpověď lékaře z Rakouska.

 

Výpověď je natolik odlišná v detailech, popisujících průběh večera, které sdělil Kramný tomuto svědkovi, a které jsou podstatné, že bude součástí velkého článku.

 


 

Omoluvám se za výpadek, nebylo mi dobře, takže jsem chvíli jen poslouchala. 

 

Četla se výpověď pana Kočárka a momentálně se čte výpoveď Etienna Blahy, z deníku Blesk. Oba redaktoři se s Petrem Kramným v době kdy byl v Egyptě i po jeho návratu setkávali.

 

Kramný k oběma obsáhlým výpovědím uvádí, že není pravdou, jak vypověděl Bláha, že se s Petrem dohodli, že mu budou v článcích říkat Petr. K.


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve VODNÁŘI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Stanislav je původem slovanské. Vyvinulo se ze staroslovanských slov „stano” což znamená „pevnost”, nebo také „tábořiště“ a slova „sláva”. Stanislav se tedy překládá jako „tvrdý bojovník”, „slavný bojovník”, či „buď slavný, tam kde patříš”. V ČR běhá 71223 mužů s tímto skalním jménem.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Mezinárodní den archivů.
Mezinárodní den žonglování (2. sobota v červnu).

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Don’t Worry Be Positive

Don't Worry Be Positive

Don't Worry Be Positive

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 23
  • 569
  • 32 067
  • 451 516
  • 2 121 748
  • 3 750
  • 26
  • 1 793
0 Shares
Share
Tweet