Detail příspěvku: Jak voláte na své Anděly?

Jak voláte na své Anděly?

autor: | Zář 14, 2015 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 763

Hodně o nich píšeme, jednoduše proto, že si pozornost zaslouží. Nevím, jak vy, ale já jim děkuji každou chvíli a kdo ví, jestli to nedělám denně. Ono je pořád tam nahoru, nebo kdo ví, odkud jsou, za co děkovat. Vím, že jsou, jednoduše proto, že pokaždé, když je zavolám, přijdou, a jejich pomoc je viditelná a s ničím nelze zaměnit. Voláte si je? Jasně, že ano! Ale myslím, že tohle o nich nevíte…

18653ODE.jpg

 

… hned v úvodu bych všem Andělům, kteří u mě neustále bdí a pomáhají a vážně se snaží a jsou neskutečně ochotní, ráda poděkovala, že ke mně jsou tak shovívaví, že ode mě nevyžadují, abych si pamatovala jejich jména.

 

Že prostě stačí, že udělám to, co většina z vás, a to znamená, že prostě v duchu řeknu „Andělíčci moji prosím přijďte ke mně“ a oni přijdou.

 

Akorát nevím, kteří tam se mnou vlastně v tu chvíli jsou, ačkoli je jejich přítomnost ihned poznat.

 

Pokud nevolám Archanděly.

 

Tak si jen říkám, že kdyby, když je požádám, přišli všichni, ani by se nevešli do ložnice a možná by byli i venku, někde až u kostela…

 

Neuvěříte totiž, co jich je.

 

Tedy, tohle samozřejmě nevíme, to jsou obsahy starodávných přepisů, stejně jako nevíme, kde se vzala tak podivná jména, ale myslím, že vás to bude zajímat, nebo vás to přinejmenším ohromí, pokud o tom tedy nevíte.

 

Jenom podle naší abecedy…

 

A podržte se, je to pomalu národ Andělů.

 

Nebo moment.

 

Jestli to mám brát podle jakési hierarchie andělských bytostí, tedy jakési vyšší, moudřejší a dokonalejší formy inteligence, nebo vědomí, chcete-li, pak musím začít Archanděly.

 

Těch je taky řada a já mám osobně oblíbené Michaela a taky Rafaela…

 

Ale je jich mnohem víc a myslím, že mnozí jména Archandělů znáte.

 

Znáte ale jejich obory působnosti?

 

V případě Archandělů je možné vnímat jejich barvy, což někdy pomáhá, protože stačí požádat a pak si vizualizovat takovou bublinu v oné barvě kolem sebe a člověku je hned strašně dobře.

 

18654M2V.jpg

 

RAFAEL – Hlavním úkolem archanděla Rafaela je léčení a uzdravování. Pomáhá nám uzdravit naše tělo, emoce a myšlenky. Rafael  dokáže svou přátelskou a radostnou energií rozveselit a potěšit. Do jeho kompetence spadá uzdravování, regenerace, omlazení a obnova. Jeho jméno znamená „Bůh uzdravuje“, „božský léčitel“ nebo také „lék Boží“. Jeho energie je zelená. (Jakmile mi není dobře, požádám ho, on přijde a já se pak zabalím do zelené bubliny a věřte nebo ne, pomůže mi to – pomůže mi On).

 

MICHAEL – dodává odvahu, ochranu a bezpečí. Mám ho moc ráda. Pomáhá učinit zásadní změny v našem životě a ukazuje nám jeho smysl. Je to asi nejvíce známý a „dostupný“ archanděl. Očišťuje od negativních a cizích energií. Michaela můžete volat vždy, když potřebujete ochranu, při pocitu strachu, při vyčerpanosti, při pochybách o sobě a pocitu, že jsme neschopni jít dál. Volám ho na pomoc při čistění domu od negativních energií. Jeho jméno znamená „Kdo je Bůh?“ Energie Michaela je mocná. Jeho hlavní barva je modrá, ale může obsahovat i jiné barvy. (Já se s ním balím od dvanácti let do zlaté barvy a nechci na tom nic měnit, protože mi o něm řekla babička, ale neřekla mi barvu a já si ho tak zařadila do zlata. Zjevně mu to nevadí.)

 

GABRIEL – Jeho úkolem je obnovování a čistota. Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna. Vnáší radost do každé situace a každé buňky. Pomáhá v dobách deprese a beznaděje. Energie Gabriela je radostná, hravá, ale přesto soucitná. Stojí při nás, když je na cestě nějaká změna, ochraňuje nás na ní a vede. Často pomáhá těm, jejichž životní poslání souvisí s tvořivou činností (tanec, hudba, kreslení…), komunikací a uměním, podporuje kreativitu a radost. Jsme-li na pochybách s významem snu či vize, zeptat se můžeme právě jeho. Rád spolupracuje s dětmi. Jeho jméno znamená „Boží síla“. Jeho energie je mléčně bílá.

 

URIEL – Je jedním z nejstarších Andělů. Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů. Tento archanděl má ze všech archandělů nejhutnější energii, protože je nejvíce spjat se zemí. Říká se mu {anděl-psycholog“, protože pomáhá uzdravovat emoce. Především léčí hněv, zatvrzelost a neochotu odpouštět. Poněvadž je spjat se zemí, může nám pomoci tvořit a materializovat. Jeho energie je mohutná, posilující, a přesto klidná. Jeho jméno znamená oheň Boží, světlo Boži, plamen slunce. Jeho barva je červená.

 

KAMAEL – (někdy se mu říká CHAMUEL) – Jeho „pole působnosti“ jsou především vztahy, ať už se jedná o partnerské, kamarádské, rodinné nebo pracovní. Spojuje i dělí. Chamuel se nazývá také andělem dobročinnosti a tolerance. Jeho energie je přítomna při zpěvu, tanci či koncertech. Může pomoci najít „partnera duše“. Díky němu se vidíme krásnější, něžnější. Jeho jméno znamená „Hledající Boha“. Jeho barva je růžová nebo lososově oranžová.

 

JOFIEL – Říká se mu anděl osvícení. Přes něj proudí informace, ideje, poznatky, vědění, moudrost a duch, a to jak na zem k člověku, tak i opačně. Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi. Andělé se dostávají touto cestou na zem, k člověku. Jofiel nás spojuje s naší intuicí a vyšším já. Nedovedete-li rozlišit intuici od ega a vlastních představ, poproste o vedení a pomoc tohoto archanděla. Jeho jméno znamená „krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“. Barva energie je zlatá. V jeho přítomnosti je dobré usínat. (Možná chodí s Michaelem, když mám dojem, že je to u mě pokaždé do zlata)

 

ZADKIEL – Je jemný a éterický. Pomáhá i světu víl a přírodních duchů, rostlinám, přírodě, zvířatům i světu kamenů. Vede nás k pochopení všech souvislostí a zákonitostí, ujasňuje to, co nechápeme. Harmonizuje nerovnováhy, uklidňuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci. Když na něčem lpíte, nedokážete se od toho oprostit a odevzdat to, poproste Zadkiela. Jeho energie uvolňuje napětí a osvobozuje od vázanosti. Jeho jméno znamená „vůle Boží“, barva jeho energie je fialová.

 

SANDALFON – Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy. Jeho energie zahrnuje možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, který jsme žili v dětství, uskutečňuje Sandalfon to, po čem jsme vždy toužili. Tato energie má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci. Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce.  Díky němu člověk dojde k vědomí, že to byla právě noc, co zrodilo den. Salfadon je duhový.

 

METATRON – Metatron je umístěn v hierarchii úplně nahoře. Jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je zcela jiného druhu. Ve starých spisech je možné se dočíst, že byl Metatron jednou člověkem. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi vyšším vědomím a lidmi. Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam a poznáte ji. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v pravé podobě. Kdybych měla shrnout jeho přítomnost a pocit, je to moudrost. Kanál, který otevírá nám k nám.

 

MURIEL– Archanděl Muriel podává ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Muriel je archanděl, kterému jsou podřízeni elfové a přírodní bytosti. Archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před skrytými silami v přírodě. Pomáhá pochopit, že Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách.

 

RAZIEL – Ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše. Symbolem archanděla Raziela je slunce. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Patří k němu pojmy: sluneční zasvěcení, charisma, potlačená zlost, mystérium, čištění a detoxikace, využití sexuální energie k rozšíření vědomí, vzlétnout jak Fénix z popela, životní radost, energie, tajné vědění vesmíru, mužský aspekt tvoření, moc, projekce ega, probudit mistrovské já, úspěch.

 

NATANAEL– Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni. Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny. Setkání s archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně a porozumění duchovním zákonům.

 

ANAEL – Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň. Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit odpad minulosti. Na Zemi došlo k mnoha a válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Každý z nás sebou nosí v paměti dědictví nějakého takového děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy. Archanděl Anael objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat ji konstruktivním směrem.

 

BARIEL – Archanděl Bariel nás učí chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu. Posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zvěři a rybám srdcem.

 

MATKA SOFIE – Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi. Gaia. Byla potlačena patriarchátem. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem? Sofie zničí, aby nově vytvořila. Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený. Dokud v ženách bude zakořeněná výčitka. Sofie pomůže tam, kde třeba pochopit, ale i odpustit a vyrovnat.

 

RAGUEL – Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů. Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře.

 

HANIEL – V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Energie archanděla Haniela oslovuje prý  zvláště takové lidi, kteří žili v době Atlantidy. Jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

 


 

Mnoho z Archandělů, které jsem popsala, máme v andělských runách, o kterých jsem myslím už psala.

 

Až si dnes večer v klidu lehnete, vyzkoušejte, jak snadné je přivolat tyhle energie a jak vám s nimi bude dobře. Není nic jednoduššího než si představit proud příslušného světla a v duchu vyslovit jeho jméno.

 

Pak se můžete na cokoli zeptat, požádat o pomoc, nebo se prostě jenom potěšit z přítomnosti čehosi, pro co není vysvětlení, ale co existuje a je to tady pro nás, naši planetu a náš vývoj, ochranu a růst.

 

To ale zdaleka není všechno!

 

Když třeba já vyslovuji ono „andělé, prosím vás…“, vlastně často nevím, které volám.

 

No myslím, že je skvělé, že to vědí oni.

 

A taky že chápou, že je dost problém si všechny pamatovat.

 

A

 

A’albiel – Je pomocníkem archanděla Michaela
Abuzohar – jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
Adnai – anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
Adoniel – anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
Afriel – uděluje mládí, ráznost a vitalitu
Ahadiel – andělský prosazovatel zákona
Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
Anachiel – pomáhá vám jednat s lidmi
Anael – jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. Kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
Anafiel – šéf soudu andělů
Anahita – ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je „neposkvrněná, je duchem vody a země“
Anthriel – toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
Arbatel – anděl odhalení
Ardouisur – ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným „dárcem živé vody“
Arzal – jeden z čtyř andělů, kteří jsou „skvělí a laskaví andělé“. Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
Azrael – anděl smrti

 

B

 

Babiel – anděl ctnosti, kuráže a motivace
Barpharanges – anděl trestu
Baruch (požehnaný) – vedoucí anděl strážný stromu života
Beburos – jeden z devíti andělů, který bude vládnout “na konci světa”
Bedaliel – dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub – Pán much
Bualu – jeden z andělů všemohoucnosti

 

C

 

Cadmiel – anděl zajištující dosažení lidských osudů Cafiel – padlý anděl(?), způsobuje bouřku
Calliel – jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
Chamuel – tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
Cheriour (strašný anděl) – On potrestá zločin a stíhá kriminálníky

 

D

 

Derdekea – silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matkaDonel – jeden z početných andělských stráží
Drop – ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva

 

E

 

Egalmiel – on je andělem přitažlivosti
Eloa – ženský anděl narozený ze slz Ježíše
Esme – laskavý ochránce
Espiacent – anděl úspěchu práce
Ethnarchs – andělé s pravomocí nad národy

 

F

Furlac – anděl země

 

G

 

Gabuthelon – anděl patřící mezi devět andělů, jež panují „na konci světa“
Gethel – anděl postavený nad skrytými věcmi
Ghedoriah – mění špatnou osobnost na dobrou

 

H

 

Hadiya – průvodce po spravedlnosti
Hamied (Miracles) – slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
Hodniel – anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů

 

I

Ieiaiel – anděl budoucnosti
Isda – anděl jídla

 

J

 

Jeliel – anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím

K

 

Karoz – andělský zpravodaj
Kerubim – anděl vašich dcer
Kmiel – působí proti zlému oku
Kokaviel – anděl povolující nemožné věci

 

L

Liwet – tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos – nejstarší anděl
Lucifer(světlonoš) – jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla
Luma’il – anděl strážný!

 

M

 

Madimel – anděl zastavující chudobu a obavy
Malkiel – přináší úspěch
Mamarao – léčí duševní potíže
Melakim – anděl dětského bezpečí
Metatron – kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. Metatron je považovaný za mocnějšího než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber – anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi – velká utěšitelka

 

N

 

Nathanael (dar bůh) – Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel – anděl se silou odrazit zlo.
Nemamiah – posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Nisroc(svoboda) – jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování

 

O

Och – anděl slunce. Dává perfektní zdraví. „Princ alchymie“

 

P

Paimonah – pomáhá mluvit a rozumět zvířatům

 

R

Rachel – anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
andělů humoru a sebedůvěry
Rachmiel – jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
Radueriel – vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že „z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl“. Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
Rash – anděl spravedlnosti
Rashiel – anděl zemětřesení
Regaliel – pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
Remiel (milosrdenství) – anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
Rhamiel – anděl dávající lidskou laskavost
Rorex – anděl působící proti síle chorob
Rosabis – duch kovů

 

S

 

Sabreael – anděl překonávající démona choroby
Sammael – anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden ze 7 vladařů světa, on je „velký had s 12 křídly“
Schioel – anděl zákona, policie a právní ochrany
Sedim – hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
Sefoniel – jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.  Splňuje přání a sny
Sekel – ženský anděl
Shekin – ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni, kdo ji uvidí, se okamžitě uzdraví
Shekinah – ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
Sochodiah – dává vám kuráž ve věcech lásky
Sofiel – andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
Sohemme – anděl pečetě
Soluzen – anděl
Sophiel – hlídačové knih života a smrti
Soqed Hozi – hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
v našich životech skrz naše partnery
Sosol – panuje nad Štírem
Sothis – anděl
Sphener – nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
Strateia – anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
Suriel – jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
Susniel – anděl šarmu. Jako „okouzlující“ síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel
a dalšími anděly

 

T

Teiaiel – anděl budoucnosti. On je trůn anděl
Tharsis – velký anděl volby a životních rozhodnutí

  

Myslím, že to ale zdaleka nejsou všechny andělské bytosti, protože já znám s určitostí ještě čtyři.

 

18652NDY.jpg

 

Když jsem byla malá, hodně malá, přišli za mnou a řekli, že jsou moji bratři. Jestli mi bylo tak pět, možná míň a pamatuji si to stále. (seděla jsem v pokojíčku na zemi u dveří a přede mnou byl šicí stroj.)

 

Řekli mi i svoje jména.

 

Nikdy jsem je nezapomněla, pořád si je pamatuji. A nejsou to jména, která byste našli v kalendáři.

 

Zní strašně zvláštně.

 

Nechci je sem psát, jednoduše proto, že si nejsem jistá, jestli by to chtěli, i když mojí mamince jsem to tehdy řekla a ona jejich jména znala.

 

Když to upřesním, byli napřed dva.

 

Jeden od písmene P, druhý B.

 

A potom přišli ještě dva.

 

Jeden od K a druhý také od K.

 

I to jsem mamce řekla.

 

Ona si myslela, že mám bujnou fantazii, tak bujnou, že si vymýšlím, slova, která jsem nikdy neslyšela a ona rozhodně taky ne.

 

Trochu vážně to brala, až když jsem jim jednou v sedmi letech u snídaně nechala i prostřít, se slovy „tady bude sedět P, tady B tady K … a K říká, že prý chce sedět tady“.

 

Táta se tam tehdy už jaksi nevešel wink

 

Mamka pak myslela, že to vylepší sourozencem, kterého mi opatří s tátou.

 

Měla jsem radost, ale bratříčci nikam neodešli.

 

Na její sdělení o té události, jsem jí pověděla (a máma si to dodnes pamatuje taky) že to vím, že mi to už řekl “B”.

 

Racionálně by mě asi ale docela sejmulo, kdybych jejich jména někde našla.

 

Myslím, že bych to rozdýchala, ale určitě by to se mnou zamávalo.

 

Věřím, že jsou, ostatně říkali mi věci, které jsem často vůbec nemohla vědět, jenom nevím, odkud za mnou přišli.

 

V každém případě mi pomáhali jako malé, všude se mnou byli, radili mi a já se jich i ptala… byli tak reální, jako máma s tátou.

 

Dodnes o nich vím, stále se mnou jsou. Jen jsem je nikde ještě neviděla napsané.

 

No, možná v seznamu v článku najdete někdo ty své.

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se v PANNĚ. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Matěj se narodilo hebrejštině. Pradědečkem je mu jméno Mattytja, doslovně „Mattyth Jáh(u)”,což se překládá jako „dar Boží”. Stejný základ má i jméno Matyáš, které je archaickou podobou jména Matěj. Oba jsou tedy „darem od Boha“. No a takový božích dárečků nám po ČR běhá 421.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 491
  • 343
  • 49 657
  • 388 242
  • 2 380 387
  • 3 789
  • 28
  • 1 834
2 Shares
Share2
Tweet