Detail příspěvku: Máte mozek ženy nebo muže?

Máte mozek ženy nebo muže?

autor: | Zář 14, 2011 | Tělo | 0 komentářů

Návštěvy: 296

Od malička jsem byla vychovávaná v tom, že jsem holčička. Vůbec tak nějak všichni semnou vždy jako s holčičkou i jednali. Dokonce se jako holka oblékám. Pak si udělám test, který tvrdí, že jsem vlastně tak trochu chlap? A mamka, kterou jsem měla doposavad za ženu, má mozek chlapa, ještě o něco víc, než já. Zkuste si udělat tento test, jestli i vy budete překvapení jako my, jak vlastně váš mozek funguje.

Test naprogramování mozku

 

1250MjV.gif

 

Pomocí následujícího testu určíte maskulinitu („mužskost“) či feminitu („ženskost“) svého mozku. Odpovědi na otázky obsažené v testu nemohou být dobré či špatné.

 

Výsledek, k němuž dojdete, prostě naznačuje pravděpodobné množství mužského hormonu, které váš mozek obdržel či neobdržel šest až osm týdnů po početí.

 

Tato maskulinita či feminita mozku se odráží ve vašem chování, stylu, sklonech, volbách a v hodnotách, jímž dáváte přednost.

 

Volte odpovědi, které by ve většině případů odpovídaly vašemu chování:

 

Testové otázky jsou stejné pro muže i ženy.

 1. Je-li třeba, abyste se orientovali podle mapy:
  a) dělá vám to potíže a často někoho požádáte o pomoc
  b) držíte mapu shodně se směrem, jímž jedete
  c) nemáte s orientací podle mapy potíže
 2. Vaříte složité jídlo, hraje rádio a do toho vám zazvoní telefon. Co uděláte?
  a) necháte rádio hrát, dál vaříte a do toho telefonujete
  b) ztlumíte rádio, vaříte a telefonujete
  c) řeknete do telefonu, že zatelefonujete, jakmile skončíte s vařením
 3. Přátelé vás chtějí navštívit ve vašem novém domě. Co uděláte?
  a) nakreslíte mapu s přesnými instrukcemi, kterou jim pošlete, anebo seženete někoho, kdo jim vysvětlí, jak se k vám dostanou
  b) zeptáte se přátel, která místa ve vašem okolí znají, a zkusíte jim vysvětlit, jak se k vám dostanou
  c) verbálně vysvětlíte, jak se k vám dostanou: „Jeďte okolo divadla, pak zahněte doleva, jeďte rovně, druhou odbočkou doprava, okolo semaforu, pak doleva…“
 4. Vysvětlujete-li někomu svou myšlenku nebo představu, pravděpodobně:
  a) použijete papír a tužku a gestikulaci
  b) vysvětlujete verbálně s pomocí gestikulace
  c) vysvětlujete jasně a stručně verbálně
 5. Vracíte se z kina, kde jste shlédli vynikající film. Čemu dáváte přednost?
  a) v duchu si představujete scény z filmu
  b) hovoříte o shlédnutém filmu
  c) přesně citujete, co kdo ve filmu řekl
 6. Na které straně v kině nebo v divadle raději sedíte?
  a) na pravé stravě
  b) kdekoliv, je vám to jedno
  c) na levé straně
 7. Vašemu známému se něco porouchalo. Co uděláte?
  a) projevíte porozumění a mluvíte o tom, jak se asi cítí
  b) doporučíte spolehlivého opraváře
  c) zjistíte, jak přístroj funguje, a zkusíte ho opravit
 8. Jste na neznámém místě a někdo se vás zeptá, kde je sever. Co uděláte?
  a) přiznáte, že nevíte
  b) po chvilce přemýšlení odhadnete, kde by mohl být
  c) bez problémů ukážete na severní stranu
 9. Našli jste místo na parkovišti, ale pro vaše auto je dost úzké a museli byste tam zacouvat. Co uděláte?
  a) raději zkusíte najít jiné místo
  b) opatrně se tam pokusíte zacouvat
  c) bez potíží zacouváte
 10. Díváte se na televizi a zazvoní telefon. Co uděláte?
  a) zvednete sluchátko, aniž ztlumíte televizi
  b) ztlumíte televizi a potom zvednete telefon
  c) vypnete televizi, řeknete ostatním, aby byli potichu, a potom zvednete sluchátko
 11. Právě jste slyšeli novou píseň svého oblíbeného zpěváka. Většinou:
  a) jste schopni bez potíží zazpívat kousek písně
  b) jste schopni zazpívat kousek písně pokud je jednoduchá
  c) s obtížemi si pamatujete melodii, ale vybavíte si nějaká slova
 12. Průběh nějaké situace předvídáte pomocí:
  a) intuice
  b) dostupných informací i intuice
  c) faktů, statistiky a přesných údajů
 13. Někam jste založili klíče. Co uděláte?
  a) budete se zabývat něčím jiným, dokud vás nenapadne, kde jste je nechali
  b) budete se zabývat něčím jiným, ale stále se budete snažit vzpomenout si, kde jste je nechali
  c) v duchu znovu projdete místa, kudy jste chodili, až si vzpomenete, kde jste je nechali
 14. Jste v hotelovém pokoji a uslyšíte zvuk sirén:
  a) dokážete přesně určit, odkud zvuk přichází
  b) soustředíte-li se, dokážete určit, odkud přibližně zvuk přichází
  c) nedokážete stanovit odkud zvuk přichází
 15. Na večírku jste se seznámili se sedmi dosud neznámými lidmi. Druhý den si:
  a) snadno vybavíte jejich podobu
  b) vybavíte některé tváře
  c) spíše si zapamatujete jejich jména
 16. Chcete strávit dovolenou na venkově, ale váš partner chce jet raději k moři. Chcete-li ho přesvědčit, že váš plán je lepší:
  vlídně a mile mu/jí povíte o svých pocitech: o tom, že milujete venkov a že si tam děti a rodina vždycky užijí spoustu legrace
  b) řeknete, že pojedete-li na venkov, budete ochotni jet příště k moři
  c) necháte mluvit fakta: venkov je blíž, je to levnější, dá se tam výborně sportovat a trávit volný čas
 17. Plánujete si program dne, většinou:
  a) napíšete si seznam, abyste věděli, co je třeba udělat
  b) myslíte na věci, které musíte udělat
  c) představujete si lidi, se kterými se setkáte, místa, na kterých se budete pohybovat a věci, kterými se budete zabývat
 18. Váš přítel má osobní problém a přišel ho s vámi prodiskutovat:
  a) jste soucitní a chápaví
  b) řeknete, že problémy nejsou nikdy tak zlé, jak vypadají a vysvětlíte proč
  c) navrhnete řešení anebo poskytnete racionální rady týkající se řešení problému
 19. Dva vaši známí z různých manželství spolu mají utajovaný poměr. Je pravděpodobné, že na to přijdete?
  a) přijdete na to velmi brzy
  b) časem na to přijdete
  c) pravděpodobně na to nepřijdete
 20. Na čem podle vašeho názoru v životě záleží:
  a) na přátelských vztazích a harmonii s blízkými lidmi
  b) na přátelském chování k ostatním a osobní nezávislosti
  c) na cestě k hodnotným cílům, na získávání respektu ostatních, na prestiži a úspěchu
 21. Pokud by jste si mohli vybrat, raději by jste pracovali:
  a) v týmu doplňujících se lidí
  b) mezi lidmi, ale dělali byste si svou vlastní práci
  c) sami
 22. Co nejraději čtete?
  a) romány a povídky
  b) časopisy a noviny
  c) autobiografie a literaturu faktu
 23. Při nakupování spíše:
  a) postupujete impulzivně, zejména pokud jde o mimořádné nákupy
  b) máte všeobecný plán, ale nedržíte se ho zcela striktně
  c) čtete popisy zboží a porovnáváte ceny
 24. Uleháte, vstáváte a jíte raději:
  a) kdykoli se vám chce
  b) přibližně každý den ve stejnou dobu, ale jste přizpůsobiví
  c) každý den ve stejnou dobu
 25. Nastoupili jste do nového zaměstnání a setkali jste se se spoustou nových spolupracovníků. Jeden z nich vám zatelefonuje domů. Poznáte ho podle hlasu?
  a) snadno
  b) poznáte ho asi v polovině hovoru
  c) máte potíže, nemůžete ho poznat
 26. Co vás rozčiluje nejvíce, když se s někým přete?
  a) jeho, nebo její mlčení a nedostatečná odezva
  b) to, že neuzná vaše stanovisko
  c) jeho nebo její zkoumavé či provokativní otázky a poznámky
 27. Jaký jste měli v době své školní docházky názor na testy pravopisu či psaní slohových úkolů?
  a) obojí pro vás bylo snadné
  b) jedno vám šlo, ale druhé nikoli
  c) nešlo vám ani jedno, ani druhé
 28. Když dojde na tanec či cvičení:
  a) jakmile se naučíte kroky, „cítíte“ hudbu
  b) na některé tance či cvičení jste šikovní, na některé ne
  c) máte potíže s tempem či rytmem
 29. Jste schopni určovat a napodobovat zvuky zvířat?
  a) ne moc dobře
  b) trochu
  c) velmi dobře
 30. Po dlouhém dni si raději
  a) vyprávíte s rodinou či přáteli o tom, co jste prožili
  b) nasloucháte ostatním, kteří hovoří o tom, co prožili
  c) čtete noviny či knihu, díváte se na televizi a jste potich

Hodnocení testu:

Muži

Počet odpovědí Ax15 bodů
Počet odpovědí Bx5 bodu
Počet odpovědí Cx(-5) bodů

Ženy

Počet odpovědí Ax10bodů
Počet odpovědí Bx5 bodů
Počet odpovědí Cx(-5) bodů

 

Za jakoukoli otázku, u níž předložené odpovědi nevyjadřovaly přesně vaše chování, nebo na kterou jste neodpověděli, si přičtěte pět bodů.

 

Rozbor výsledků

Většina mužů dosáhne výsledku 0-180 bodů a většina žen 150-300.

 

Mozek, jenž je naprogramován převážně k maskulinnímu (mužskému) uvažování, obvykle dosáhne výsledku nižšího než 150. Čím blíže k nule, tím větší míra maskulinity, a pravděpodobně vyšší množství testosteronu.

Pro takové lidi jsou charakteristické velmi rozvinuté logické, analytické a verbální dovednosti; mají sklony k disciplíně a organizovanosti.

Čím více se skóre blíží k nule, tím mají vyšší schopnosti k plánování finančních nákladů a exaktních výsledků, neboť se nechávají ovlivňovat emocemi. Skóre jdoucí do záporných čísel je skóre vysoké maskulinity, které svědčí o velkých dávkách testosteronu přítomných v organismu plodu v raných stádiích vývoje.

 

Čím nižší je skóre u ženy, tím j pravděpodobnější, že bude mít lesbické sklony.

 

Mozek naprogramovaný převážně k ženskému uvažování dosáhne vyššího výsledku než 180.

Čím vyšší je skóre, tím „ženštější“ je mozek a tím je pravděpodobnější, že dotyčná osoba bude mít tvůrčí schopnosti a umělecké a hudební nadání. Člověk s těmito vlastnostmi přijímá většinu svých rozhodnutí na základě intuice či instinktů; problémy dokáže řešit s minimem dostupných informací. Snadno řeší problémy prostřednictvím tvořivosti a vzhledu.

 

Čím vyšší má muž skóre (nad 180 bodů), tím je pravděpodobnější, že bude mít homosexuální sklony.

Mozek mužů, jejichž skóre je méně než nula a mozek žen je vyšší než 300, je naprogramován zcela protichůdně. Jediná věc, která spojuje tyto dvě bytosti, je život na stejné planetě.

 

Jak jste dopadli?

 

Míša (Finč)


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Redakce Popelky vznikly 14.7.2011 "Rak" tel:721 381 824
Redakce Popelky vznikly 14.7.2011 "Rak" tel:721 381 824
Milujeme všechno, co je rodu ženského a ctíme rod mužský. Klaníme se nekonečné kráse přírody a moudrosti našich předků. Víme, že hranice jsou vždy tam, kde si je postavíme. A proto je vůbec nestavíme, abychom nepřehlédly kouzlo a věřily v zázrak.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
faces an.jpg1

Obličejová slepota

 

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se v PANNĚ. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Liliana je velice prastaré a jeho původ najdeme v sanskrtu. Překládá se jako hravá“ či „veselá“ a původní podobou bylo Lila. V ČR je v tuto chvíli 323 veselých Lilian.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

 • 53
 • 494
 • 49 217
 • 387 597
 • 2 380 443
 • 3 789
 • 28
 • 1 834
0 Shares
Share
Tweet