Detail příspěvku: Stojí za Zemanovou kontroverzí vyšší IQ?

Stojí za Zemanovou kontroverzí vyšší IQ?

autor: | Led 28, 2016 | Společnost | 0 komentářů

Views: 864

Nápad na tento rozbor není z mé hlavy, je dílem vaším. V e-mailu, který jsem obdržela včera, se jeden z vás zamýšlí nad tím, že pakliže je člověk obdařen vyšší, než průměrnou inteligencí, zůstává velmi často nepochopen právě průměrným okolím, které tvoří většinu. Svou logiku třeba v téhle myšlence shledávám, a proto jsem na návrh „rozebrat jeho TOP výroky“ kývla. 

19731Mzc.jpg

 

Je to pro mě výzva.

 

Patřím totiž těm průměrným, kteří Zemana nemusí, čili objektivita bude v tomto případě pro mě vážně otázkou velké sebekontroly.

 

Právě té sebekontroly, kterou z mého pohledu, tedy z pohledu průměrným IQ obdařené „fekálie“, (“Novináři jsou pitomci, hnůj a fekálie.” Zeman pro TV Prima) současný český prezident postrádá.

 

Ale uvidíme.

 

V e-mailu se píše že :  ….

 

“lidé s vyšším IQ tak trochu mají problém s tím, jak jsou vnímáni okolím s trochu jinou hodnotou tohoto koeficientu….“

 

…„Zeman se snaží s nadsázkou udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“….

 

…“Tohle vše jsem pak vysledoval skoro u všech jeho výroků. Od handicapovaných počínaje, konče včerejškem či přes výroky v Číně…“

 

Ze strany pisatele jde jen o myšlenku, nikoli předkládané dogma, což je na místě uvést.

 

Přímo pak říká, že:.“A můj nápad: Vytáhnout jeho šílené výroky a zkusit je trochu rozebrat? Něco jako slovní rozbor básně…co tím asi chtěl básník říci.

Chápu, že ti to bude možná připadat jako ztráta času, ale kdybych to věděl s určitostí, dnes bych ti nepsal“

 

Vůbec mi to nepřišlo jako ztráta času.

 

Odepsala jsem, že to je zajímavý nápad, a že to zkusím a také jsem upozornila, že sama v tuhle chvíli nevím, co z toho vlastně vzejde.

 

Tedy je prezident Zeman s ohledem na jeho hlášky a kontroverzní bonmoty jen nepochopeným člověkem „postiženým“ vyšší, než průměrnou inteligencí?

 

V tom případě, a teď už začnu, by měl být pan prezident předně zcela jinde, nežli na Hradě.

 

On sám totiž razí teorii, že osoby s určitým handicapem, a my tady přemýšlíme nad tím, že více, než průměrná inteligence jím v některých případech může být, by měly být řazeny mimo „nepostiženou“ skupinu.

 

„ …handicapované děti by se měly vzdělávat v praktických školách a do běžných tříd nepatří“. (Zeman leden 2015).

 

 

“…vaše interpelace na mě působí jako řev dinosaura vylézajícího z páchnoucích bažin.” (Zeman 18.10. 2001 ke kolegovi PSP)

 

“…navštivte půvabnou pražskou čtvrť, která se jmenuje Bohnice, a nechte se tam sakra do konce svého funkčního období hospitalizovat.” (téhož dne na tomtéž místě)

 

„Ale já v žádném případě nechci kritizovat pana Žantovského za jeho fyzický vzrůst, i když v jeho případě zhruba odpovídá jeho intelektuální potenci.” (Brno květen 2002)

 

Tady bych skutečně řekla, že český prezident je velice handicapován svým potenciálem, a že myšlenka, že inteligence de facto vyřazuje člověka z okolní společnosti téměř úměrně výši koeficientu, je tu namístě.

 

A nyní jak to tedy vypadá a jak to možná ve skutečnosti myslel.

 

 

Dinosaurus

 

Vypadá to, že chtěl zmíněného kolegu urazit, poukázáním na to, že se projevuje jako prehistorický plaz, jehož proporce zdaleka převyšují rozum a navíc smrdí.

 

Ve skutečnosti si mohl dělat legraci, protože nikdo nikdy neslyšel žádného dinosaura řvát, tedy ani pan prezident a nelze brát jako bernou minci filmový trhák pana Spielberga, protože jde o fikci.

 

Lze ještě uvažovat nad tím, zdali pan prezident nechtěl poukázat na to, že zmíněný kolega se svým projevem natolik vymyká průměru, že se lze dohadovat o jeho existenci.

 

Případně, že je posledním žijícím exemplářem již vyhynulého druhu politika.

 

Bohnice

 

Vypadá to, že chtěl oponenta urazit narážkou na jeho způsobilost, tedy jej označil za duševně chorého, neboť v Bohnicích je léčebna pro psychiatrické pacienty.

 

Ve skutečnosti mohl mít starost o zdraví kolegy, protože tento vykazoval symptomy, které pan Zeman postřehl.

 

Skutr

 

Vypadá to, že Miloš Zeman chtěl pana Žantovského urazit a dotknout se ho zmínkou, že je stejně chytrý, jako velký, (první část, kde se vysvětluje přezdívka „skutr“, kterou pan Zeman také rozebral, jsem vynechala, protože jsem ducha mdlého a přijde mi to už moc i do článku. Pozn. Nejsem Žantovského fanynkou) neboť je pan Žantovský skutečně svou výškou spíše malý. Navíc, když ještě pan prezident svým tělesným vzrůstem daleko převyšuje vzrůst pana Žantovského, mohl by si poškozený vykládat poznámku hned jako dvojí degradaci a necitlivé ponižování své osoby na veřejnosti.

 

Ve skutečnosti šlo o nepochopený žert inteligentního člověka, protože pan Zeman velice dobře ví, že fyzická konstituce, stejně jako vrůst absolutně nesouvisí a nijak není úměrná intelektuálnímu vybavení jedince. Tedy ví, že člověk může být stejně dobře hloupý a velký jako chytrý a malý. Pan Žantovský se měl zasmát, nikoli urazit.

Patrně ale žert nepochopil právě proto, že je pan prezident skutečně chytřejší, tedy ve společnosti ojedinělý až osamocený.

 

Konec ironie.

 

19732NmE.jpg

 

“Hodlám zůstat u Becherovky.”
“Jsem ožrala.”

(TV Prima, 30. 12. 2001)

 

Průměrný člověk to vyhodnotí jako přiznání.

 

Ve skutečnosti jde o chytrou ironii trefující se do obecně rozšířeného povědomí, že prezident příliš pije.

 

„Učitel provází inspektora a říká – je to tady strašné, v první řadě sedí idiot vedle debila, ve druhé debil vedle idiota, ve třetí blbeček vedle idiota, jen v poslední řadě je to jiné, tam sedí vedle sebe dva idioti.“

(Návštěva Vysoké školy baňské v Ostravě  – listopad 2014)

 

Pan prezident zde cituje ze hry DJC Vyšetřování ztráty třídní knihy, čímž chce deklarovat výsledky studie, podle níž je vysokoškolsky vzdělatelných nanejvýš dvacet procent populačního ročníku.

 

Třeba zde doplnit i další jeho citaci, aby se tento bonmot vůbec dal, když už ne přijmout, tak alespoň pochopit: „My dnes podle statistik přijímáme na VŠ čtyřicet procent uchazečů, z toho logicky vyplývá, že pokud nepropadnou v prvních ročnících, produkujeme dvacet procent odpadu“.

 

Jasná nadsázka, jakkoli neobratná, ale u myšlenky vyššího IQ pochopitelná.(předpokládejme, že studenti pochopili, neb se jednalo o vysokou školu).

 

„Neučíme vás tržní ekonomiku ani lidská práva, naopak se od vás chceme učit (…) jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost.“ (Zeman v Číně)

 

Zde by mi musel svůj výrok vysvětlit pan prezident asi sám, protože jako průměrně vybavený jedinec nemohu dojít k ničemu jinému, než že v případě Číny, jsou onen ekonomický růst a „stabilita“ přímými výsledky porušování lidských práv snad ve všech oblastech současné čínské společnosti. Tudíž mi pak jeho slova nedávají smysl, protože pokud je efekt postaven na způsobu, tak učit se jedno bez druhého nelze. Evokuje mi to Klementa Gottwalda tamtéž.

 

A takových Zemanových vyjádření, které nechápu je víc, což připisuji možnosti, že tvořím onen střed, který má občas potíž odhalit tu nadsázku, humor a snahu „udělat legraci ze všeho, co je pro jiné hrozně vážné téma“…

 

AD:

 

…“trvám na tom, že ženy za volant nepatří“

 

Ať se snažím, jak chci, přijde mi to jako hláška šovinisty a z úst někoho, kdo ani neřídí ještě nepatřičná. Inteligent by si přečetl statistiky nehodovosti, nebo přestupků hodnocených zákazem řízení, nebo míru zavinění smrtelných nehod, kde jednoznačně ženy válcují muže na celé čáře.

 

Ještě by mohlo jít o „vtipné“ zpochybnění těchto průzkumů a statistik, ale nějak mi to nepřipadá vtipné.

 

Ponechávám bez analýzy kolik z více, než tří milionů žen, které v ČR vlastní ŘP tento výrok pobavil.

 

Na druhé straně jsou tu takové výroky, které měly dopad, byly vtipné a jsou skutečně odrazem intelektuální a hlavně verbální vybavenosti Miloše Zemana.

Pokud po mně chcete házet vajíčka, házejte i rajčata, občas přihoďte nějakou tu klobásku a lečo si už udělám sám.

(Velice silná, inteligentní obrana a argument, na který lze těžko něco říct)

Politika je především bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní.

(Vydařené a moudré)

Netvrdím, že všichni muslimové jsou teroristé, tvrdím, že všichni teroristé jsou muslimové.

(Klasicky pochopitelná nadsázka, ale trefná, ostrá a výstižná)

Objektivně vzato…

 

Miloš Zeman je dle mého člověkem inteligentním.

 

Jeho způsob poukazování na nešvary, způsob boje s politickými oponenty, způsob vyjadřování i prezentace postojů jsou jaksi odrazem jeho osobnosti.

 

Jeho veřejný postoj je orientován na snahu přiblížit se obyčejnému člověku, to znamená, že se kupříkladu slovník snaží přizpůsobit voliči, tedy se snaží mluvit jeho řečí. (málokdo z nás mluví jako naučný slovník spisovného jazyka)

 

Miloš Zeman má tendenci vystupovat a chovat se více jako občan, než jako politik, což se logicky nelíbí ani jednomu politikovi.

 

Zato se to líbí občanovi. Co je lepší, je jasné.

 

Kupříkladu v případech problematiky s Barnevernet se projevil jako někdo, kdo se z pozice svého úřadu, tedy s jeho využitím reálně snaží pomáhat a ne pouze o pomoci hovořit, což osobně shledávám jako gesto pozitivní a ze strany politika spíše neobvyklé.

 

A shledávala bych to tak, i kdyby se mýlil, protože bych stále zůstala u vědomí, že se alespoň pokusil.

 

Bezesporu je to zřejmě člověk odvážný, svébytný, otevřený a přímý.

 

Přímost a otevřenost pak souvisí s mírou etiky, taktu a estetiky, které ovšem naprosto nesouvisí s mírou inteligence.

 

Je-li někdo natolik přímý a otevřený, že se jeho vystupování mnohdy necitlivě dotýká okolí, je to tím, že osobnosti schází takt a etický mantinel, třebaže ne intelekt.

 

A tady už nejsme u míry IQ, ale EQ.

 

Člověk s velice nadprůměrnými hodnotami IQ může mít absolutně katastrofální hodnoty Emoční inteligence a obráceně.

 

Tedy má nulovou představu o tom, jaký efekt, pocit či reakci způsobí jeho chování nebo projev na druhé straně.

 

I vysoce inteligentní člověk se tedy může zachovat jako absolutní „hrouda“.

 

Zatímco i negramotný člověk s podprůměrnou inteligencí se může projevovat jako citlivý a taktní, empatický jedinec.

 

Tedy díky svému vyššímu intelektuálnímu vybavení je pan Zeman prezidentem, který dokáže reagovat s ironií, nadsázkou a humorem a hlavně rychle.

 

Dokáže přesně a lidsky pojmenovat téměř jakoukoli problematiku či názor tak, že tomu ihned každý porozumí.

 

Věci nazývá pravými jmény a je mu bytostně cizí, schovávat se za politikaření a mlžení, kdy sice člověk hodně mluví, ale nic zásadního neřekne.

 

Miloš Zeman je člověk, který ať už cokoli řekne, je to pokaždé zásadní.

 

V tomto ohledu je mu tento potenciál skutečně viditelně na škodu v prostředí, ve kterém se nachází, protože nezapadá do obecně platného standardního modelu současné politické scény.

 

Miloš Zeman je ale také dle mého šovinista a sexista, se zálibou v bezzávazkovém anonymním sexuálním styku, což na první pohled patrné není, ale na druhý ano.

 

Je totiž až s podivem, kolikrát do svých bonmotů zahrnul slovo prostitutka.

 

A to i v případech, kde bylo možné nahradit ono slovo jakýmkoli jiným.

 

Zjevně zcela podvědomě pokládá prostituci za vzrušující, což má mnoho mužů, skoro každý. Vehementní odmítání je spíše dokladem, že tomu tak je.

 

“Skutečný chlap nepotřebuje prostitutky.”

“Jestliže si prostitutka udělá nový make-up ani neomládne, ani nepřestane být prostitutkou.”

 

Hovoří-li Gross o cti, je to podle mého mínění totéž, jako když prostitutka mluví o panenské bláně; obojí existuje, ale u jiných.

„Víte, co je pussy? Kunda. Kunda sem, kunda tam….“

 

Manželky, které nekladou otázky, jsou pokladem,. Važte si jich!

(pozn. Jinými slovy „drž hubu a drž“)

 

Vždycky bude kontroverzní. Jednou trefný, podruhé trapný, ale nikdy ne středový.

 

  • Díky svému vyššímu inteligenčnímu kvocientu má brilantní rétoriku a verbální bystrost. 

 

  • Díky sníženému koeficientu emoční inteligence, se však bude vždycky dopouštět přehmatů i tam, kde to nebylo jeho cílem a záměrem.

 

Zářným příkladem téhle z mého pohledu nesourodosti jeho bytosti, budiž jeho výrok a následný efekt v případě handicapovaných.

 

Rozhodně si nemyslím, že to myslel špatně.

 

Patrně měl obavu, aby nedocházelo k šikanování postižených dětí a jejich přítomnost mezi nepostiženými dětmi neubližovala ponejvíce postiženým.

 

Řekl a vyslovil názor, který si spousta lidí myslí, (co na tom, že to je individuální a nelze to hodnotit plošně, protože každé dítě je jiné), ale nikdy ho neřeknou, viz EQ, protože se obávají, že se tím hluboce dotknou nejen samotných postižených, ale také rodičů například.

 

Efekt toho, který si zřejmě nepřál (doufejme) přišel hned za měsíc.

 

Před jeho návštěvou a posezením v Křinickém Pivovaru byli vyexpedování (kým se nikdy spolehlivě nedozvíme) handicapovaní členové personálu a restaurace si akčně vypomohla zdravými, pěknými a bytelnými žáky místní hotelové školy.

 

Prostě proto, že handicapovaní nemají z pohledu hlavy státu, která právě přijíždí, mezi zdravými co dělat.

 

Přesně takto si ona slova průměrný občan přebral. (A s ním velká řada průměrných kantorů, sociálních pracovníků, rodičů i psychologů).

 

A to je smutná, hrozně moc smutná reakce, jejíž jádro leží ve vysokém IQ, ale žalostném EQ.

 

19733Nzd.jpg

 

 

Tato kombinace z Miloše Zemana, alespoň pro mě dělá vlastně velice inteligentního, bystrého, machistického hulváta, co to myslí dobře.

 

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Adolf má svůj původ, jak asi každý tuší ve starogermánštině. Vzniklo ze z prastarého jména „Adalwolf“, což znamenalo „ušlechtilý vlk“. „Adal“ je „ušlechtilý“, „wolf“ je „vlk“. Původní význam jména je tedy v němčině spojen s ušlechtilostí a vznešeností. Ještě u starých Křesťanů bylo jméno oblíbené. Nejstarší známý Adolf byl mučedník a zahynul v roce 755. Později nosilo toto jméno i mnoho biskupů. Dnes už to taková sláva s tímto jménem není, ale je to o úhlu pohledu. Adolf prostě znamená „ušlechtilý vlk“. A takových máme v ČR 4012

V celosvětovém kalendáři je dnes

Den otců (3. neděle v červnu).

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 213
  • 406
  • 18 012
  • 347 977
  • 2 475 604
  • 3 796
  • 28
  • 1 859
0 Shares
Share
Tweet