Detail příspěvku: BEST OF POPELKY – Být ženou může být někdy i smrtelné!

BEST OF POPELKY – Být ženou může být někdy i smrtelné!

autor: | Pro 30, 2014 | Rodina a Drobotina | 0 komentářů

Views: 39

Máte dojem, že postavení ženy v této zemi není právě nejlepší? Nelíbí se vám, že máme na procenta stále trochu menší plat? Jste nazlobené, že jsou k nám naši muži málo kavalírští? Myslím, že po přečtení jen zlomku toho, co jsem probírala s kamarádkou, vás to přejde. Stejně jako mě. Děkuji Bohu, že byl milostivý a nechal mě se narodit zde. Že žiji v zemi, kde je dost nepravděpodobné, aby mě můj vlastní bratr umlátil šutrem, případně otec upálil, přičemž za tento čin, je následně společnost oslaví…

Simona žila v Palestině tuším přes jedenáct let. Odjížděla jako dobrovolná sestra, dnes má doktorát z psychologie. Její manžel je muslim a učí snad historii, každopádně je to vzdělaný člověk.

 

Život muslimů ve městech i v těch nejzapadlejších oblastech a vesničkách má Simona zmapovaný doopravdy dobře.

 

Není Islám jako Islám

 

Nedělala jsem si nikdy iluze, ale…

 

Okolo padesáti palestinských žen zemře ročně rukou vlastního bratra, nebo dokonce otce.

Nejčastěji za zahanbení rodiny. Například, když se zamiluje do někoho jiného a je třeba nevěrná, ale existují i jiné, pro nás naprosto nepochopitelné „přečiny“.

 

A trest?

Buďto jí umlátí třeba kameny, nebo setnou. V každém případě ji upálí, protože pak lze její smrt vydávat za nehodu. Vykonavatel je v této skupině „lidí“ téměř vždy pokládán za hrdinu. Tento čin smyje z rodiny hanbu a vrátí jí čest, o kterou ji žena připravila.

 

458YmE.jpgObrázek zapůjčila:Nueva Eurabia(sarialiagat.com)

 

Řeknete : Vražda, a jste otřeseni. Oni říkají nutnost a oslavují.

 

To přece není možné, vždyť Korán…

 

Všeobecně mnoho muslimů se vám vyjádří v tom smyslu, že vraždy žen, které zneuctily rodinu s Islámem nesouvisejí!

Že jsou to prostě zvyky, které pocházejí z národních kultur a nemají s islámským náboženstvím nic společenského. Vlastně se tak muslimové zříkají jakékoliv odpovědnosti za tahle zvěrstva.

 

Koupím ženu…

 

“A patří k jeho znamení, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro – a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé.”
Korán

 

Manželství nabývá platnosti momentem, kdy ženich a otec nevěsty podepíší smlouvu. Té se říká aqd.  Jde o písemný doklad jakou částku ženich při vstupu do manželství zaplatí a kolik bude muset zaplatit v případě, že se rozhodne rozvést.

 

Ženich také musí prokázat dostatek mužnosti.

Nebude-li schopen pohlavního styku, jeho žena se s ním může dát rozvést. Nevěsta ale musí dokázat, že je panna.

Kdyby nekrvácela, mohou ji s hanbou vrátit rodině, a ta by ji mohla …samozřejmě, jak jinak….zabít.

 

Roztomilý zvyk, po svatební noci vyvěsit venku na oči sousedům krvavé prostěradlo, je velmi frekvetnovaný v řadě muslimskimských zemí.

 

Žena a rozvod? Tak můžete to zkusit…

 

Ze všeho nejvíc Bůh nenávidí rozvody. V Koránu lze najít celý seznam podmínek, které je třeba splnit. Je dlouhý a neradostný.

 

Rozvod nepatří mezi přirozená práva muslimské ženy a zákony některých islámských zemí  ho znemožňují  úplně!

 

Talláq, rozvod, je u mnoha muslimských odnoží výhradně záležitostí muže. Někde stačí, jen když třikrát zopakuje větu: “Rozvádím se s tebou,” a nemusí  to nijak zdůvodňovat.

Manželka nemá do celé záležitosti co mluvit.

Podle šíitských zákonů ale žena o rozvod přeci jen zažádat smí.

 

      A to když:

 • Je její manžel impotentní,
 • Není schopen ji materiálně zabezpečit.
 • Trpí nevyléčitelnou nakažlivou nemocí.
 • A nebo (světe div se) s ní zachází způsobem, který ohrožuje její život. Nutno však dodat, že duševní teror  a násilí při kterém nedojde ke zmrzačení, není ještě život ohrožující model.

 

Můžeš pracovat, ale když to dovolím

Zaopatřit rodinu je u muslimů úkolem manžela. Někde ale manželka pracovat přeci jen může.

 

      Ale:

 • Manžel má právo ukončit pracovní činnost své ženy, jakmile to pokládá za nutné
 • Má právo nesouhlasit se zaměstnáním, a pak přes to nejede vlak
 • Manželka má ale právo přestat pracovat, kdykoliv bude chtít.
 • Tady je třeba zmínit, že opravdu není Islám jako Islám. Protože třeba v Egyptě ženy pracují běžně.

 

Mohu se naučit číst a psát, tatínku? NE!

 

Žena se může vzdělávat. Skvěle, ovšem jen v případě, že s tím souhlasí její otec.

Divili byste se, kolik otců, například v Palestině nesouhlasí  a využije práva zamezit dcerám přístup ke vzdělání.

Naproti tomu Saudské Arábii vstoupily ženy na univerzitní půdu poprvé v roce 1962. Ovšem i dnes zůstávají ženské fakulty od mužských odděleny. Ženské vysoké školy nemají vlastní knihovny.

Paradox

Existují knihovny, které jsou společné. Ty jsou ovšem ženám buď zcela uzavřeny, nebo je mohou navštěvovat jen jeden den v týdnu.

 

Ve 46 zemích na světě je islám vyhlášený státním náboženstvím.

Mezi nimi jsou rozdíly v přístupu k ženě. Obhájci lidských práv sesílají do některých mnoho kritických slov o základních lidských práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

 

Téměř bez efektu zůstávájí v Afganistanu, Pákistánu ale i Saudské Arábii.

 

Shrnu to, ale není to hezké…

 

Afghanistan

Nejrozšířenějším modelem je tu Taliban. Každá sebemenší odchylka od islámské tradice, se krutě trestá.

Ženy zde nemají skoro žádná práva. Jsou absolutně odloučeny od veřejnosti.

Bez doprovodu se nesmí pohybovat na veřejnosti. Je ale neuvěřitelné, pro nás, že i v domácnostech je jejich pohyb omezen.

 

Umíte si přestavit, že pokud přijde k vám domů návštěva, vy budete muset sedět v uctivé vzdálenosti, abyste snad nerušily, nebo nesmrděly, nebo se nevhodně nedívaly??

 

Práce je tady ženě přísně zakázána.

Případě, že její manžel zemře, má jedinou šanci – ŽEBRAT!

 

-Dívky jsou, někdy už v devíti letech, svými otci prodávány do manželství. Později jsou prostě prodány dál svými manžely.

 

-Loni bylo potrestáno 137 žen za porušení pravidla o ženském zahalení. V souladu s talibanským islámským právem byly dvě hodiny bičovány přes nohy a záda.

 

-V Kábulu byl jedné ženě useknut poslední článek prstu, protože nosila nalakované nehty.

 

-V roce 1997 byla ukamenována žena ve východním Afganistanu, když byla islámským soudem uznána vina z cizoložství, protože chtěla utéci z oblasti z jiným mužem.

 

-Členové Talibanu krutě zbili i pět muslimských žen, které pracovaly pro mezinárodní humanitární organizaci CARE.

Podobné zkušenosti se zaměstnáváním afgánských žen mají i Červený kříž, Amnesty International a další.

 

-Ženy smí být ošetřeny lékařem-mužem jen v doprovodu spolehlivého muže. Avšak ani s doprovodem není možné jejich dostatečné lékařské ošetření, protože smějí být vyšetřovány jen přes své šaty. To znamená, že ženy nesmí být muži ani operovány.

 

-Počet nemocnic, které mohou přijmout ženy, je velmi malý. Často proto leží po dvou na jedné posteli. I na zemi.

 

459MGN.jpgObrázek zapůjčila:Nueva Eurabia(sarialiagat.com)

 

Pákistán

Přestože Pákistán podepsal mezinárodní Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen zaštítěnou Organizací spojených národů už v roce 1996, nic se nezměnilo.

 

-Ženy se v reklamách, divadle a v rozhlasovém vysílání nesmí objevovat v sousedství mužů.

 

-Existuje zákaz televizních vysílání baletních představení s ženskými aktérkami.

 

-70% pakistánských žen je vystaveno domácímu násilí.

 

-V punjabské provincii muž usekl v záchvatu zlosti nos své manželce. Důvodem byl fakt, že jedna z dcer chtěla pracovat.

 

-Ročně zemřou desítky žen, které se stanou obětí násilností svých manželů nebo jejich rodin za to, že nerodí syny, za neposlušnost nebo za nedostatečně velké věno.

 

-Od února 2009 do února 2010 bylo zabito, znásilněno nebo uneseno 1130 žen. V některých případech znásilněná žena zvolí radši smrt než, aby musela snášet ponížení a zavržení ze strany rodiny.

 

Saudská Arábie

Saudská Arábie nepodepsala Všeobecnou deklaraci lidských práv.

 

-Kdybyste se rodily v této zemi jako ženy, nikde nikde by nikdo nevedl záznam o vašem narození nebo smrti.

 

-Nosily byste takzvanou burgu, protože jste nástrojem ďábla a zdroj nemorálnosti.

 

 

 • Nesmíte muži odporovat nebo vyvolávat hádky ani zvyšovat hlas.
 • Musíte být až do svatby pannou, jinak budete společností zatracena vy i vaše rodina.
 • Vy nesmíte vstoupit do manželství s mužem jiné víry. Muži si ale mohou brát nemuslimky.
 • Zapomeňte na nevěru, budete ukamenována.
 • Jste osamělá ? Pak se pusťte myšlenky, že byste pracovala a žila sama a měla tak možnost sama rozhodovat o svém osudu. Budete žít ve státním domě.
 • Vaše svědectví před soudem má poloviční hodnotu, to znamená, že proti jednomu muži je třeba svědectví dvou žen.

 

A proč?

 

Protože ženy jsou:

 • příliš emocionální
 • neúčastní se veřejného života, a tak ho nemohou ani správně chápat
 • jejich podřízenost vůči muži, kterou jim ustanovil Bůh, je nutí říkat to, co jim řekne muž
 • jsou zapomětlivé

 

-V případě dědictví, můžete dostat jen polovinu, toho co získá muž.

 

-Nesmíte do kaváren, kin, ani na diskotéky.

 

-V mešitě se nebudete smět modlit po boků mužů. Máte vyhrazenu speciální místnost.

 

-Zahoďte řidičák. Tady nesmíte řídit auto.

 

-Není vám dovoleno cestovat bez doprovodu muže.

 

-Pokud byste náhodou byla nucena cestovat sama, potřebujete písemný souhlas sobě nadřízeného muže.

….

 

Sobě nadřízeného muže“. Nikdy jsem si nedělala, díky sdělovacím prostředkům, iluze o postavení muslimských žen. Přesto jsem ještě dlouhé hodiny, po naslouchání Simoně nemohla myslet na nic jiného.

 

Vím, že „jiný kraj, jiný mrav“ a nemíním jim to tam teď jít vysvětlovat, měnit a zachraňovat ženy, které si namnoze ani neuvědomují, že je něco špatně.

 

Jen, děkuju Bohu, že jsem v tomhle životě součástí společnosti, kde se mohu volně pohybovat, oblékat si, co se mi líbí, chodit kam chci, cestovat, studovat, chodit do kina a do divadla, líčit se, jezdit autem, pracovat, mít beztrestně čtyři dcery, nechat se ošetřit, když mi není dobře a dokonce mohu i zvýšit hlas na svého muže, při čemž on mě za to neumlátí legálně dlažební kostkou!

 

Děkuju, že být ženou tady, je jen náročné, nikoli smrtelné.

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Adolf má svůj původ, jak asi každý tuší ve starogermánštině. Vzniklo ze z prastarého jména „Adalwolf“, což znamenalo „ušlechtilý vlk“. „Adal“ je „ušlechtilý“, „wolf“ je „vlk“. Původní význam jména je tedy v němčině spojen s ušlechtilostí a vznešeností. Ještě u starých Křesťanů bylo jméno oblíbené. Nejstarší známý Adolf byl mučedník a zahynul v roce 755. Později nosilo toto jméno i mnoho biskupů. Dnes už to taková sláva s tímto jménem není, ale je to o úhlu pohledu. Adolf prostě znamená „ušlechtilý vlk“. A takových máme v ČR 4012

V celosvětovém kalendáři je dnes

Den otců (3. neděle v červnu).

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

 • 18
 • 406
 • 17 817
 • 347 782
 • 2 475 409
 • 3 796
 • 28
 • 1 859
0 Shares
Share
Tweet