Detail příspěvku: Jedno z největších tajemství světa: Kabbala

Jedno z největších tajemství světa: Kabbala

autor: | Led 10, 2013 | Magie | 0 komentářů

Návštěvy: 2585

Jde o židovské tajné učení, jehož základem je esoterní judaismus. Podle legendy sdělil bůh toto tajné učení Mojžišovi na hoře Sinaj a ten je dále předal několika vyvoleným. Co je Kabala? Předně je to nevětší hádanka a nejsložitější učení na světě. Pro nás je jeho dokonalé pochopení prakticky nemožné…

8317NDJ.jpg

 

Základy Kabaly kladou historikové nejčastěji do 5. století po Kristu.

 

Samo slovo „Kabala“, které se původně psalo se dvěma „b“, je odvozeno ze slova „kábal“ nebo „kébil“.

 

Znamená to „obdržet něco“ a souvisí patrně se slovem „kibbel“, které znamená „obdržet ústní sdělení“.

 

Prapůvodním textem je Zohar.

V překladu to znamená „záře“.

 

Tvoří ho 2400 stran podrobného textu.

Podle tradiční víry sepsal celý obsah duchovní jménem Sim´on bar Jochaj zhruba mezi lety 60 až 77.

Kabala vlastně dává člověku klíč k pochopení mnoha souvislostí.

 

Její myšlenkou je, že:

 

Svět a člověk jsou analogické skutečnosti.

Poznáváním člověka poznáváme svět

a ve světě nacházíme promítnutého člověka.

 

8315ZWY.jpg

 

Jde o učení o podobě tvoření Universa a je velice složité.

Tak složité, že pro mnohé není vůbec pochopitelné. Zohar je plný šifer a informací, které jsou schopni rozpoznat pouze zasvěcení.

 

Laik je v textech ani neobjeví.

 

V mnohém se některé pasáže hodně podobají složitosti textu smaragdové desky.

(psali jsme o ní TADY), jejíž obsah sdělení dodnes nikdo nedokázal pochopit.

A přitom bude zřejmě jednodušší, než by se zdálo.

 

Co chybí je klíč.

 

8322YzA.jpg

 

Už jen proniknutí a bytostné pochopení hesla JAK NAHOŘE, TAK DOLE dá zabrat, když chceme tuhle pravdu nechat prostoupit svým vědomím a pojmout.

 

Jakmile se nám to ale podaří, vystoupí před námi svět jako zcela něco jiného, prolínajícího se, nekonečného a neskutečně celistvého. Člověk pochopí, že je pouhou součástí něčeho dílem viditelného a hmatatelného a dílem podléhajícího jakémusi pevnému řádu, který je všudypřítomný.

 

Kabala je podle mystiků tak zásadním učením, že dává zasvěcenci do rukou snad i klíč ovládnutí světa, schopnost ovlivňovat budoucí události i běh vlastního života.

 

8321ZGV.gif

 

To bude také důvod, proč mnoha lidem v minulosti i současnosti nedá Kabala spát.

Zajímal se o ní už kde kdo, včetně Hitlera. A je vlastně podle mého soudu hodně dobře, že je to učení natolik složité, že jej většina z těch, kteří se ho pokusili zneužít ve svůj prospěch, nepochopila.

 

V současnosti jde i o jakousi módu.

To Kabale nesluší, ale je pro mě celkem pochopitelné, že hodně z těch, kteří se o ní snaží, a já myslím, že více méně neúspěšně, jsou lidé, kteří si myslí, že potřebují více než ostatní maximum úspěchu, ochranu osobnosti i jakýsi pocit ještě větší výjimečnosti.

 

Červený pásek kolem ruky, jako symbol kabalistického učení můžeme vidět například na Madonně, Britney Spears, Demi Moore a mnohých dalších.

 

Elizabeth Taylor o Kabale prohlašuje, že jí je „světlem, které jí provádí temnotou“.

 

Co ale vlastně tito lidé obdivují a čemu se klaní, když pravou podstatu tohoto učení skoro nikdo neodhalil?

 

Klíčovým tématem Kabaly je strom života.

Dává univerzální kód světa a má být klíčem k pochopení veškeré existence.

 

8314ZDh.jpg

 

Popis stromu života lze nalézt v Zocharu a spisu jménem Raziel HaMalakh.

Strom se skládá z deseti bodů, sefír, kdy každá sefíra je propojena s další, a dohromady jsou propojeny 22 stezkami.

 

Člověk musí projít všemi, aby si osvojil vědění a obsah každé z nich.

Na vrcholu stromu je Keter. (Vesmírné vědění, absolutní pochopení a rovnováha v Universu).

 

Projití a pochopení stromu života pak teprve podle Kabaly dá člověku onen klíč k vědění a rozpoznání šifer, což ho dovede k pochopení chodu Universa.

Tedy, fungování a základního principu celého vesmíru.

 

Podle legendy byl jedním z těch, kdo měl skutečný klíč a prošel všemi sefíry, Jehuda Löw Becalel, který nebyl nikým jiným, než rabínem, žijícím v Praze a také autorem umělé bytosti, Golema.

 

8318ZDF.jpg

 

Východiskem Kabaly je hebrejská abeceda.

Tvary jejích písmen nejsou náhodné. Jedná se o hieroglyfy, které ve vzájemných vztazích vytvářejí symboly a samy o sobě reprezentují čísla.

 

8316N2Y.gif

 

Každé písmeno je síla spojená s tvořivými silami.

Kombinovat hebrejská písmena tedy znamená kombinovat čísla i ideje.

 

Tento princip je i podkladem posvátné knihy Thovtovy, která podává klíč k dvaceti dvěma arkánám světa.

Kdo se učí Tarot, jistě si vedle astrologických symbolů, symbolů živlů a dalších detailů na kartách velké arkány, také povšimne vpravo dole právě hebrejských znaků, jejichž význam je pro pochopení složitosti každé jedné karty dobré znát.

 

8323NzF.jpg

 

Ne všechno je Kabala

Hloubka kabalistické filozofie a pojetí světa podle tohoto učení je o něčem zcela jiném, než o talismanu a několika frázích.

 

Ovečky kabalistického guru Philipa Berga, který působí právě ve Spojených státech a který si nechává říkat Rav, což v židovské tradici značí titul respektovaného učitele, například rozhodně v dobrých rukách nejsou.

 

Většina tradičních rabínů ho považuje za nebezpečného šarlatána a jeho organizaci Kabbalah Centre za škodlivou.

 

Berg postavil Kabalu jako jakýsi druh náboženství, což je nesmysl.

Ve skutečnosti je Kabala zcela něco jiného a její studium je přísně omezeno. Zdaleka ne každý se může stát jejím adeptem.

 

Philip Berg dělá z Kabaly jen výnosný obchod.

Madonna, Demi Moore, David Beckham, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Britney Spears či někteří členové Rolling Stones by měli vědět, že nestudují, jen plní kapsy někoho druhého.

 

8319YTd.jpg

 

Bergovo centrum má více než 50 poboček ve Spojených státech, Velké Británii i Izraeli.

 

Zisky z prodeje amuletů, kabalistických propriet, knih a cédéček jsou díky naivitě těchto lidí značně vysoké.

 

Majetek Philipa Berga se odhaduje na 20 milionů dolarů.

 

Madonna i ostatní, ať už z řad celebrit nebo obyčejných lidí, jsou tak pouhými oběťmi, které jsou vedeny na scestí. Mylně věří tomu, že jim „studium Kabaly“ pomůže ke štěstí, úspěchu a zdraví.

 

Pod vlivem Berga si pořizují drahé kabalistické knihy v hebrejštině a aramejštině, přestože tyto jazyky neovládají. Věří, že jim stačí na text se pouze dívat, což je naprostý výmysl, ale současně chytrý tah pana Berga.

 

Taková interpretace Kabaly je podle židovských učenců nejen nesprávná, ale i značně nebezpečná.

 

Síly, kterými se takový člověk snaží manipulovat, se totiž mohou snadno obrátit proti němu samotnému.

 

Doporučila bych jim jen úvodní, základní zasvěcovací knihu do kabalistického učení, a s amulety aby trochu počkali, nebo si to úplně rozmysleli.

 

K tomu, aby člověk pochopil něco tak složitého, by prakticky nemohl dělat nic jiného než neustále studovat.

 

Kabala odráží průběh stvoření a je i aktivátorem sil v člověku samém. Umožňuje hledat skryté vnitřní i vnější světy a pravdy, svádí je dohromady a posiluje duchovní růst.

 

Některé kabalistické informace jsou také dost možná reálným obrazem naší blízké, velice zajímavé a náročné budoucnosti.

 

V každém případě otázkou zajímavého image nebo rychlého zisku Kabala rozhodně není.

 

Tajemstvím ale rozhodně ano.

Vždyť ani pořádně nevíme, odkud a kdy se tohle učení skutečně a prokazatelně vzalo.

 

Někteří badatelé jsou přesvědčeni, že Kabala ve skutečnosti nese jméno bohyně Kybelé, což by základ celého nejsložitějšího učení na světě, rázem poslalo původem do starověké Indie.

 

Kabala je téměř nepochopitelná, nesmírně složitá, velice tajemná, ale je skutečná.

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se ve STŘELCI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Anežka k nám připutovalo z Řecka. Tam mu dalo život slovo „hagnos či hagné“ a z něho pak jméno Agnes, které se tím pádem překládá jako „čistá“ či „nevinná“. Krásné historické jméno, Anežka nosí u nás 20179 žen.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Mezinárodní den zásnub.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 1 940
  • 2 256
  • 52 487
  • 380 673
  • 2 386 885
  • 3 790
  • 28
  • 1 834
14 Shares
Share14
Tweet