Detail příspěvku: Stromový horoskop podle Keltů

Stromový horoskop podle Keltů

autor: | Led 11, 2014 | Magie | 0 komentářů

Views: 238

PŘÍLOHA NA VÍKEND
Tady je slíbená připomínka stromového horoskopu, který by měl být sestaven podle dochovaného učení Druidů. Hodně jsme si o Druidech psali. Dodnes jsou tito keltští kněží, kteří údajně uměli i cestovat v čase, pro historiky hádankou. Je to hlavně proto, že jejich učení nemá a nezná písemné záznamy. Předávalo se pouze ústně. Po honu na tyto učence, se měla velká část zachovat díky jejich moudrému kroku…

 

Ten spočíval v tom, že své vědomosti tehdy uschovali velice důmyslnně. 

 

Předali ho ženám. 

 

Římané věděli, že drudské učení, magie a zákonitosti jsou výhradně mužskou záležitostí a tak mezi ženami nosiče této filozofie nehledali.

 

Jde o SPOLEČENSTVÍ DVANÁCTI PANEN.

 

Díky němu se zachovalo hodně z tohoto učení.

 

Zdali je to i stromový horoskop nevíme.

 

Víme ale, že je to učení o runách, runové magii, léčení, práce s gravitací a podobně.

 

Posvátným stromem druidů a našich keltských předků je dub.

 

Druidská filozofie, magie a zákony se vůbec točí všechny kolem přírody, lesních bohů a přírodních cyklů.

 

A právě stromy daly základ vytvoření keltského kalendáře, pro který byly určující měsíční cykly.

 

Rok má podle něho 13 měsíců po 28 dnech – tedy 364 dní.

 

Každý člověk zde náleží jednomu stromu.

 

Jeho povahu také nosí.

 

Keltové tedy nemají zvěrokruh, ale stromokruh.

 

5352YjI.jpg

 

Můžete vyzkoušet, jak na vás charkteristiky sedí a jestli jste se cestou podvědomého ztotožnění se stromy, které jsme řešili včera, také strefili i do stromového horoskopu.

 

Je třeba brát to ale s rezervou, protože skutečný zdroj této charakteristiky a její původní podobu prakticky nezjistíme.

 

Já už vím, že já jsem se se stromokruhem nesešla.

 

Protože já bych navzdory mé příchylnosti k borovicím, měla být cedr a přiznám se, že stěží vím jak vůbec vypadá wink


 

Jabloň

23. 12.–1. 1. a 25. 6.–4. 7.

Je to plodící strom a představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto je jen málokdy věrná. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální.

 

Jedle

2. 1.–11. 1. a 5. 7.–14.  7.

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží.

 

Jilm

12. 1.–24. 1. a 15. 7.–25. 7.

Symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním klidem a pohodou. Dokáží dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

 

Cypriš

25. 1.–3. 2. a 26. 7.–4. 8.

Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. “Rodinná diplomacie” je jeho obor. Má svůj vysněný ideál – dožít se vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad nejkrásnějším povahových rysem – jsou obětaví a věrní.

 

Topol

4. 2.–8. 2. a 1. 5.–14. 5. a 5. 8.–13. 8.

Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem vybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomu je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když ale jde do tuhého, dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti – zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

 

Cedr

9. 2.–18. 2. a 14. 8.–23. 8.

Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý – tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu.

 

Borovice

19. 2.–29. 2. a 24. 8.–2. 9

Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné rodinné zázemí. Ač se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho, kdo se jí protiví, a nemá ráda, když věci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde v životě stále kupředu. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí., organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Jen v lásce projevuje slabost – podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných průšvihů umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení.

 

Vrba

1. 3.–10. 3. a 3. 9.–12. 9.

Ve Vrbě se spojují dvě povahy – první je snivá , zádumčivá, druhá plná neklidu. Vrba má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec jednoduché. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost plačtivými projevy. Člověk s duší Vrby si potrpí na lichotky. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Vrba umí naslouchat druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrně manipulovat svým okolím.

 

Lípa

11. 3.–20. 3. a 13.¨9.–22. 9.

Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. Touží po pohodlném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme ublížené stanovisko. Přitom je Lípa velmi silná a dokáže se neuvěřitelně dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Vždyť Lípa vždy fungovala jako strom ochraňující rodinné štěstí a vysazovala se vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové dřevo nepřitahuje hromy a blesky. Ostatní společnost Lípy vyhledávají, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, který ovládá umění naslouchat druhým.

 

Dub

21. 3.

Jako posvátný, stojí zcela samostatně a odpovídá mu jen jediný den v roce. Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní – to jsou znaky člověka zrozeného ve znamení Dubu. Neohroženě vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen fyzicky, ale i uvážlivou radou, neboť je mu vlastní moudrost věků. Je plný energie, nesnáší politikaření, žabomyší války a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a stálost, paradoxně se však stává jistotou pro druhé. V lásce je obětí prvního hlubšího vztahu, vždy věří, že je to láska na celý život. Patří mezi lidi přímé, je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky. Bývá stejně zdravý, jako je zdravé a pevné dubové dřevo.

 

Oliva

23. 9.

I ona stojí samostatně. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní:”S úsměvem jde všechno líp.” Bývají vzdělaní, snad i proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozorňují, jsou totiž poměrně nesmělí. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Patří k těm lidem, kteří kolem sebe šíří klid, štěstí a radost.

 

Líska

22. 3.–31. 3. a 24. 9.–3. 10.

Osobitý půvab pomáhá těmto lidem v dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo zdát. Jsou přívětiví k druhým, někdy až ke škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti, milují společnost a společnost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úspěšní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy táhnout do boje a kdy raději ustoupit. Pokud jim něco nevychází, takticky počkají na vhodnější okamžik. Jsou velkorysí a srdeční. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý oříšek. Partneři se špatně vyrovnávají s jejich nepředvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají hluboké rány osudu.

 

Jeřáb

1. 4.–10. 4. a 4. 10.–13. 10.

Lidé zrození v tomto znamení se dokážou účinně postavit proti obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v Jeřábu je silná a vytrvalá. Bývají to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí poklesky své i druhých. Moc dobře vědí, že každá mince má svůj rub i líc. Jsou manuálně zruční a projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové i lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné, i když nepříliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a nové poznatky. Někdy mění sympatie. Pro druhé dokážou udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala.

 

Javor

11. 4.–20. 4. a 14. 10.–23. 10.

Nesmělost a zdrženlivost tito lidé skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Protože jsou citově zranitelní, stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv vážného či patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. Člověk narozený ve znamení Javoru je originální, v davu ho zaručeně nepřehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzdělaný, obdařený vynikající pamětí. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte člověka, na kterého se hned tak nezapomíná.

 

Ořešák

21. 4.– 30.4. a 24. 10.–11 .11.

Tento člověk má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý a zvyklý spoléhat sám na sebe. K ostatním je nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, ovšem své záměry a cíle dokáže uskutečňovat i tvrdým způsobem. Pravý “ořechový” člověk je plný rozporů – na jedné straně se jeví jako tvrdý a egoistický partner, na straně druhé, zahlédnete v jeho čích strach. Moc dobře ví, jaké je to být sám a osamoceně bojovat o vlastní existenci. Nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant. Stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kteří mají pevnější vůli a jsou inteligentnější než on sám.

 

Kaštan

15.5.–24.5. a 12. 11.–21. 11.

Člověk narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zvědavý a společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech – má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale. Většinou vítězí.

 

Jasan

25. 5.–3. 6. a 22. 11.–1. 12.

Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan miluje slunné prostředí, tak i osoby narozené v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost ovlivňují blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujte, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, třebaže někdy sobecky sleduje své cíle a prospěch. Ale lidé mu to rádi odpustí – je přece tak milý a příjemný! A ještě jedna krásná vlastnost – v lásce je vždy věrný. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

 

Habr

4. 6.–14. 6. a 2. 12.–11. 12.

Člověk narozený v jeho znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či úspěchy druhých v něm vyvolává závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá i věrný. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

 

Fíkovník

14. 6.–23. 6. a 12. 12.–21. 12.

Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem oblíbeným a v mezilidských vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne. Miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, neboť je dost líný. Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou! Vše, co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů i rodičů, se kterými druhé baví svět.

 

Bříza

24. 6.

I Těmto lidem patří jediný den. Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako bříza nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i člověk narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Největší problémy prožívá Bříza sama se sebou. Žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se Bříza v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručují úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí. Jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty. V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát.

 

Buk

22. 12.

Tento den je dnem původního keltského svátku, který byl násilím církví přelepen Vánocemi. Lidé Buku dostali do vínku celou řadu jedinečných vlastností. V zaměstnání najdeme tyto lidi velmi často na vedoucích místech, pro něž jsou přímo předurčeni – nejenže mívají odvážné životní plány, ale dokáží je většinou proměnit ve skutečnost. Ve sporu s nimi jejich protivníci velmi brzo zjistí, jak tvrdé a houževnaté je dřevo buku i povaha těchto lidí. Pokud je Buk přesvědčen o své pravdě, neustoupí ani o píď, nesleví ze svého přesvědčení, ani za cenu vlastního ohrožení. Proto bývá člověk zrozený pod vládou Buku velmi dobrou oporou pro ostatní. Pokud patříte mezi jeho přátele, lepšího ochránce nenajdete. Přestože bývají lidé Buku velmi šetrní, jejich šetrnost nikdy nepřeroste v lakotu. Naopak bývají velmi nenároční, vděční a dokáží se těšit doslova z každé maličkosti. Protože si příliš nelámou hlavu zbytečnými starostmi, působí někdy navenek trochu dojmem lehkomyslných lidí, ale těmi nikdy nejsou.

 

 

5350N2J.jpg

 

Jen pro zajímavost.

 

V Praze na Hvězdě stával posvátný dub.

 

Byl opředený tolika legendami, byl lidmi tak uctívaný a pokládán za tolik magický, že si ho neodvážili jako pohanskou záležitost porazit ani křesťané.

 

Byl trpěn a lidé k němu chodili vyslovit svá přání.

 

Pořádala se tady tajná sezení, obřady a v noci zde bylo možné vidět zvláštní úkazy. 

 

Najdeme ho ještě ve starých kronikách a také záznamech archivu radnice Prahy 6.

 

Porazili ho až v padesátých letech Komunisti.

 

Jo, jo – ti mají prostě pro strach uděláno.

 

Nebo jim jednoduše není nic nikdy svaté. no

 

Přeji vám pěkný a hezkou zábavu a hezkou sobotu.

Zítra vám dám k porovnání zvířecí horoskop, kde si můžete porovnat, jak jste se strafili u zvířat.
V pondělí přijdou i egyptští bohové.
Michaela Kudláčková

[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve ŠTÍRU. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Rodokmen jména Milan najdeme v jižní Evropě, kde vzniklo z přídavného jména „milý” nebo „milovaný”. Význam jména je tak jednoznačný a vůbec v tom není žádná lingvistická věda. Milan je prostě milý. A taky frekventovaný. U nás je takových miláčků požehnaných 118220.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Autistický den hrdosti.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 305
  • 383
  • 18 135
  • 347 871
  • 2 476 079
  • 3 796
  • 28
  • 1 859
0 Shares
Share
Tweet