Caspar, Melchior, Balthasar. Kdo byli? A jak správně napsat písmenka nad vchod?

autor: | Led 6, 2024 | Společnost | 0 komentářů

Views: 173

Jedno zázračné dítě, budoucí král, hvězda a … tři hvězdáři, učenci, mudrcové, tři králové? Je to jedno, kdo byli. K našim dveřím přináší dar štěstí a požehnání. Tak, jako je přinesli malému Ježíškovi. Máte připravenou křídu? Bezva. Tak ale neudělejte stejnou chybu, jako většina lidí. To znaménko +, to není plus! Je prima, že máme archeology a objektivní badatele, méně prima už je náš zvyk upravovat si historii vždy podle toho, jak se hodí tomu, kdo má právě v ruce kulaté razítko či pečeť, a že Bible je v dnešní době z větší části již jen sbírkou pohádek. Ještěže si můžeme být alespoň jistí tím, že se Ježíšek vůbec narodil. 8267NGN.jpg A to on se zase narodil. A žil. Cosi důležitého nám tady zanechal. A zemřel. A jestli to bylo na kříži, nebo o mnoho let později kdesi v exilu ve Španělsku, to se možná jednou také oficielně dozvíme. (Až ale bude namístě Vatikánu stát lunapark 😎) Stejně, jako jsme se dozvěděli, že Marie byla urozená paní a Josef pán s celkem slušnými kontakty a vlivem, a že Máří Magdalena nebyla žádná lehká slečna. Za sebe jsem moc ráda, že byla vědou očištěna a mám docela fajn pocit z toho, že Kristus tuhle ženu miloval. Protože víra je o lásce a žena je jí rozhodně hodna a ne, že ne. 8273MDl.jpg Ježíš Kristus se narodil v Nazaretu a to zhruba o pět, možná sedm let dříve. To uznal i papež Benedikt XVI. Zpackal to totiž mnich Dionysius Exiguus, když na základě tehdejšího juliánského kalendáře, odvozeného od vlády římského císaře Diokleciána zaváděl nový kalendář. Neuvědomil si totiž, že rok je delší než 365 dní. Jak prosté. 8270NmJ.jpg Jednou jsem slyšela názor, že : “peníze by se měly vrážet do budoucnosti a ne do zkoumání minulosti“. A to já prosím kategoricky nesouhlasím! Myslím totiž, že společnost, která kašle na minulost a nehledá pravdu o své historii, nemůže nikdy stavět na pravdě a poctivosti ani budoucnost. Už jen z principu je to nesmysl. Minulost tvoří současnost a současnost tvoří budoucnost. Lež přenesená ze včera, postaví nepravdu do dneška i do zítra. 8268NzM.jpg No ale zrovna o hvězdopravcích, mudrcích, vysoce postavených lidech, i obyčejných poutnících, dokonce z více zemí současně, kteří se šli tehdy poklonit zázračnému dítěti, se zmiňuje tolik písemností, že vůbec nemusíme mít špatný pocit, pokud i letos tuto tradici dodržíme. Co si představit pod onou Betlémskou hvězdou? Podle výkladu Johanna Keplera, který působil na dvoře Rudolfa II., šlo o konjunkci, tedy úhlové sblížení Jupitera a Saturna. To a jiné konstelace utvrdilo mudrce v tom, že se narodil Spasitel, což bylo předpovězeno a v tu dobu i všeobecně známo. Ovšem, nikoli jen mezi astrology. Jedná se o proroctví  z knihy Numeri, kde se předpovídá, že vyjde hvězda a nový král Izraele. Ona zmínka o hvězdě tak může být v proroctví pouze přídomkem.  Hvězdná konstelace, která byla zvláštní se ale opravdu vyskytla.  A bylo by dobře zmínit, že onen významný sběh planet nevypočítali jen zmiňovaní tři muži, ale podstatně více astrologů, a že do Betléma se vydalo mnohem víc zvědavých vědců, jejichž objev se shodoval s proroctvím. Králů tedy bylo ve skutečnosti mnohem víc. A také to nebyli králové. Šlo nejčastěji o mágy, astrology, pohanské arabské kněze babylonského kultu Zarathursty. A ani dary nebyly tři. Ať už se tehdy, tedy kolem té doby, protože přesně je to těžké určit, stalo cokoli, ať už ta zpráva byla odkudkoli, něco se lidé dozvědět museli, a to dost masově, protože na jedno místo vyrazilo mnoho poutníků za jediným účelem. Totiž, poklonit se dítěti, které mělo být zázračné a mělo se stát králem.   8271ODJ.jpg Doufejme, že nám zkoumání minulosti, do kterého je podle mého dobré investovat, časem vysvětlí i to, jak se o tom vlastně všichni dozvěděli. No ale nás teď zajímají Caspar (s) , Balthasar (s), Melchior. Ježíšek tak dostal mnoho darů. Nejenom tři kůžičky, trošku mléka a veselého beránka. Od Melichara dostal zlato Od Baltazara kadidlo a od Kašpara myrhu. 8269MjE.jpg Nutno říci, že jména dostali tito tři mudrcové až v sedmém století a dary k jednotlivým jménům přiřadil až raný středověk. No a barva kůže oněch mudrců, je záležitostí až pozdně středověkou. Původně se hovoří o Melchiorovi jako mladém muži, o Balthasarovi jako zralém muži, a o Casparovi jako starci. Zlato, kadidlo i myrha jsou pak symboly poměrně dost silné. Jako magické potřeby prošly mnoha set letou historií a dodnes jsou cenné. Zastupovaly také základní roviny lidského života. Hmotu, energii a ducha. Zlato tedy mělo přinést Kristu do života dostatek hmotný a životní energii. Myrha pak zdraví a ochranu Jeho tělu. Kadidlo ochranu pro Jeho duši vhled a intuici. K+M+B+ nebo C+M+B+? 8272YjN.jpg Jestli se jedná o iniciály tří mágů, nebo zkratku “Kristus mansionem benedicat” tedy česky: „Kristus ať požehná příbytku“, se spolehlivě neví. Je jedno, zdali se přikloníte k iniciálám, nebo heslu. Nápis nepřinese nic zlého. Správná forma je C+M+B+. Ať už si tento magický nápis transformujete do oněch tří postav, nebo se přikloníte k jinému vysvětlení, není tak podstatné. Hlavní je to, čemu věříte, co je vám bližší a jakou energii tomu dáte. Jde každopádně o význam šťastný. Ono znaménko + pak není plus, ale Otec, syn a Duch (svatý) … tedy vlastně víra, naděje a láska. ❤ Může ale být i hmota, energie a duše. Tři základní životní principy.  Za nápis je ale třeba napsat letopočet!! To proto, že symbol žehná příbytku pro ten daný rok.

Takže, křídu ruky, židli před dveře, a jde se na to! 

C+M+B+ 2024 vám všem!

Michaela Kudláčková

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve STŘELCI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Ilja je, ač se to nezdá, původem z hebrejštiny. Jeho původní podoba je Elí-jjáhu, což znamenalo „Bůj je můj pán“. Do Ruska, kde je obvyklejší, doputovalo jméno přes Řecko, kde znělo jako Elías a odsud pak v podobě Ijla i k nám. Význam mu ale zůstal stejný. „Bůh je můj pán“. V ČR je 591 nositelů tohoto zajímavého jména.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 91
  • 286
  • 13 903
  • 334 005
  • 2 490 441
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet