Rodina a Drobotina

Čeká vás svatba? Třeba se vám bude článek hodit…

PŘÍLOHA NA VÍKEND

Když jste nedávno TADY a TADY četli o nejrůznějších pověrách a zažitých zvycích, napadlo vás, kolik jich je například jen kolem svateb? O tom jak jsou v nás některé z nich zakořeněné svědčí fakt, jak moc jsou dodržované i zapřísáhlými pragmatiky a pragmatičkami. 

Ještě jsem neviděla nevěstu, která by se nestrachovala, že ji vyvolený spatří dřív, než proběhne obřad, není svatební kolony, která by netroubila a není rozbitého nádobí.

 

Možná měně už ale všichni víme, proč to vlastně děláme.

Tak jako u mnoha jadýrek mnoha zvyků je i u těch svatebních možné dohledat logiku a souvislost s realitou. Když ne tou současnou, tak rozhodně tou dávnou.

Jsme původem pohané a také drtivá většina těchto rituálů má původ u našich pohanských předků a jejich malebných bohů a přívětivé víry.

Mimochodem, víte, že pohané uzavírali sňatek na dobu „dokud láska trvá“? Přijde mi to velice moudré, pokrokové a voní to svobodou Smile

 

svatební prsten

Proč?

 

Proč nevěsta nepeče svatební koláče a nijak nepomáhá při pečení?  – Protože by měla uplakané děti.

Proč závoj?  – Protože nevěsta zakrývá nos a ústa, aby se nepřejícnost a závist i zlý duch do jejího těla nedostal.

Proč má mít nevěsta ve svatební den vše nové? –  Jako symbol nového počátku.

 

Jednu věc půjčenou od šťastného člověka?Rituál podobnosti. Magie je položena na vzájemné přitažlivosti věcí.  

 

Jednu starou Symbol zachování posloupnosti a tradice.

Proč se při svatební hostině posazuje na klín dítě?  –  Aby bylo hojné potomstvo. Zase rituál synchronicity.

Proč si vkládá nevěsta do střevíce minci?Původ je stejný. Věci se přitahují a přinese to novomanželům bohatství.

 

Proč  by se sestry neměly vdávat ve stejný den?  – Už naši předkové věděli, že „když dva dělají totéž, není to totéž“.

Proč střepy přinášejí štěstí?  Tady nejde tak docela o střepy, ale o hluk, kterým  se odhánějí zlí duchové.

Proč ten, kdo vykročí od oltáře pravou nohou, bude vládnout v domácnosti ?Levá strana je stranou ženské energie a vody. Pravá patří ohni, síle a mužské energii.

Proč když přeběhne cestou z obřadu přes cestu kotě, budou mít novomanželé štěstí ?Mláďata všeobecně byla našimi předky pokládána na symbol hojnosti. Chovali zvířata a narození mláďat znamenalo vždycky dobré věci, dostatek potravy a podobně.

Proč by ženich neměl vidět svou vyvolenou ve svatebních šatech před obřadem? Šlo o rituál nevhodnosti předcházení událostem – vezmeš víc, než máš v tu chvíli.

 

Proč troubení klaksonů při jízdě autem?  – Brali se v přírodě, zpravidla na kraji lesa. Během chůze tam i zpátky lidé v průvodu cinkali zvonečky, chrastili dřívky a podobně. To všechno proto, aby odehnali zlé duchy a chudobu, aby negativní jevy nenásledovaly manžele do jejich nového příbytku. Ze stejného důvodu se vyrábí závěsné zvonkohry do bytů – zlo nemá rádo cinkání.

Mimochodem – původní účel šperků, řetízků náramků a náušnic je dříve, než okrasný právě tenhle.

Proč mají novomanželé jíst při svatební hostině z jednoho talíře? –  Jde o rituál spolupráce, pospolitosti a vzájemné pomoci.  

Proč má ženich nevěstu přenést přes práh nového domu? –  Dříve lidé věřili, že zlo a negativní síly se usazují pod prahem domu. Do nevěstiny dlouhé sukně by se mohlo snadno něco z toho dostat do domu. Tak proto.

 

Na práh se také pokládal chléb a mlékoTo bylo určeno pro dobré duchy, aby domov chránili a stali se novým příchozím přáteli.

Proč “svatba v máji, nevěsta na máry?”Obyčejná zkušenost. Žena zpravidla otěhotněla hned po svazku a miminko tak přivedla na svět v zimě, což bylo velice zatěžující, když si uvědomíme, jak složité podmínky k životu naši předkové měli.

 

Proč rýže, kterou hází svatebčané na novomanžele, symbolizuje plodnost?  – Nebyla to jen rýže, mnohem častěji to bylo jakékoli zrno – Zase podobnost.

 

1878Yjc.jpg

 

Jejich rozkošné uvažování pochopíme lépe, když si uvědomíme, že například o Beltinu lidé nelenili a hromadně se  šli o půlnoci pomilovat na pole. Ukázali tak tomu, co pro ně bylo životně důležité, jak je to s tím plozením a věřili, že názornou ukázkou a tím i podobností, pole lépe“pochopí“, jak se má v nadcházející sezoně zachovat.

 

Vím na závěr o pár krásných, které pokládám za velmi milé a také je na nich vidět, že pohané zdaleka nebyli žádní tupci, a že dobře věděli mnohé o jednotě, pozornosti i nutnosti vnímat jeden druhého.

 

Během oslav si kupříkladu musel ženich nevěstu poznat.

Mladé ženy se od hlavy k patě zakryly kusem látky a poklekly.  Jediné, co směly ukázat, byla pravá dlaň. Novomanžel pak musel jen podle tvaru ruky a pohmatem poznat svou ženu. Nešlo o žádný trest a nebyl v případě neúspěchu za pitomce, nebo se na něho nesnášela žádná kletba. Prostě se všichni dobře bavili.

 

Nevěsta zase poznávala svého vyvoleného podle vůně jeho košile. Byla mezi devíti možnými. A to to vůbec neměla snadné, protože se v žertu nevěstě podstrkovali svršky například jejího bratra, aby byla vůně známá.

Vida, už pohané věděli cosi o tom, že lidé k sobě čichají a že dva si prostě musí vonět.

 

Na závěr buď společně zasadili plodný strom, nebo si z nějakého darem a pruhem látky, učinili svědka a přítele z říše přírody.

 

K takovému stromu pak chodili obnovit svou lásku každý Beltin a celý rok o něj pečovali.

 

Symbolika je tu jednak v sepjetí lidí s přírodou a jednak byla tohle ještě před příchodem dítěte první věc, za kterou se stali odpovědní a o kterou museli společně pečovat.

 

No, jestli to není roztomilé…

 

Přeji všem za celou redakci příjemnou sobotu

 

Michaela


Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“ on Facebook
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře,sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti. Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.

Hodnocení k článku

Komentáře - Napsat soukromou zprávu ZDE

  Zaregistrovat si reakce na váš komentář  
Upozornit na
tibetusmev   protibet 1
Montero   textilsvet
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com