Odpolední káva: POPISY TESTU O PŮVODU DUŠE!

autor: | Dub 2, 2014 | Ranní kávy | 0 komentářů

Views: 98

Co si počít s informací, že jste třeba vtělená andělská bytost? Jak se postavit k tomu, že vám vyšlo, že byste měli být vesmírnou bytostí, která Zemi vlastně poznává? Jak to mají zasvěcenci vůči planetě a lidem a proč často vyhledáváji Elementální bytosti? Tady jsou popisy i mnoho vysvětlení….

 

ELEMENTÁLOVÉ

 

Mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.

 

13506MmY.jpg

 

Vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.

Nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují, jsou pokrytci.

Mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.

Mají rychlý metabolismus a citlivý nervový systém.

Rádi si užívají života.

 

Často bývají na něčem závislí. Jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina zasvěcených, ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).

 

Jejich úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet.

 

Je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti. Často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci.

 

Zrodili se do lidského těla z toho důvodu decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných a vybíjených zvířat.

 

Všichni elementálové jsou vysoce citliví na chování lidí ke zvířatům a Zemi.

 

Dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.

 

Často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čisticí prostředky a chovají se ekologicky.

Když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost, která má potřebu se od okolí izolovat.

Jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.

Jsou často optimističtí. Mohou trpět astmatem. Jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu.

Když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich depresivní stavy.

 

Elementálové zcela podvědomě vyhledávají spřízněné duše z řad „zasvěcených“.

 

S nimi si nejlépe rozumí a také je toto spojení vhodné, protože jejich názory se často velice setkávají. Elementálům ale chybí některé informace a schopnosti, které jim zasvěcení velice rádi dají.

 

K těmto lidem přistupují zasvěcení velmi mateřsky a mají podvědomou potřebu je učit a chránit.

 

Naopak zasvěcení potřebují hravost elementálů, protože dost často je jejich pohled upřený kamsi do dáli, k tomu, co je neodvratné, případně k jejich bohaté zasunuté paměti, což je často jaksi oddaluje od společnosti a činí je vážnými.

 

Elementálové by měli volit taková zaměstnání, kde budou v dobrém spojení s přírodou a na vzduchu.
 

HVĚZDNÍ (VESMÍRNÍ) LIDÉ

 

Hvězdní lidé mají oči ve tvaru mandlí nebo půlměsíce, s koutky směřujícími dolů jako u písmene n.

 

13504MTQ.jpg

 

Představte si oči Bette Millerové a budete přesně vědět. Nenápadné vzezření – Jejich tváře se zdají být nevýrazné, většina z nich si libuje v ležérním oblečení. Jako by chtěli splynout s okolím a nepřitahovat pozornost ostatních. Neurčité životní poslání – Jejich životním úkolem je „pomáhat, kde je potřeba“.

 

Hvězdní lidé drží dveře cizím lidem a pouštějí je před sebe v dlouhých frontách, aniž by za to očekávali poděkování.

 

Jsou tu proto, aby rozdávali dobro a společně očišťovali planetu od stresu a násilí. Kvůli tomuto nekonkrétnímu poslání  mívají hvězdní lidé málokdy specifický životní úkol.

 

Namísto toho se zavázali pomáhat všem, kteří to potřebují. Často tedy mívají obyčejná zaměstnání, v nichž svými povzbuzujícími slovy a nakažlivě dobrou náladou ovlivňují spousty lidí.

 

Láska k míru a upřímnosti – Velmi málo tolerují neupřímnost  a násilí.

 

Pocházejí z planet, kde tyto neřesti neexistují, takže nevědí, jak se vypořádat s lháři, podvodníky nebo násilníky. Kvůli této neschopnosti vyrovnat se s běžnými pozemskými problémy jsou u inkarnovaných mimozemšťanů často omylem diagnostikovány psychické poruchy, například porucha pozornosti (ADHD).

 

Neobvyklé vztahy a rodinné vazby – Protože na jejich původních planetách panují odlišné zvyky ohledně rodinného života, rození dětí, rozmnožování a sexu, mnoho hvězdných lidí neuzavírá pozemská manželství a nezakládá rodiny. Nechápou romantické představy západní společnosti, protože ty nezapadají do jejich stylu. Navíc je jim jasné, že by jim rodinný život bránil v práci služebníků světla, ke které se v tomto životě zavázali.

 

Velmi často se stává, že se hvězdná žena zamiluje do výrazně mladšího muže, který je duchovním přítelem z její hvězdné skupiny.

 

Pocit, že jsou jiní – Hvězdní lidé kdesi hluboko uvnitř vědí, že nepocházejí ze země. Často prožijí celý svůj život s vědomím, že sem nezapadají. Jeden hvězdný člověk řekl: „Vždycky jsem měl pocit, že mě na této planetě vysadili, a pořád jsem čekal, až se pro mě někdo vrátí a odveze mě zpátky domů.“

 

Cítí, že jejich biologická rodina není jejich „skutečnou“ rodinou, a přemýšlejí, jestli nebyli adoptování. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné.

 

Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně, profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.

 

Když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv.

 

Kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci. Ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni. Jsou velmi laskaví. Jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů. Ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem. Jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám.

 

Bývají vysocí a štíhlí.

 

Obličej mají často podlouhlý a hubený. Mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U.

 

Jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí prozařovali paprsky silných světel.

 

Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy.

 

Oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti. Jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní. Často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili.

 

Totiž pomáhat tam, kde je třeba. Často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-fantastickou literaturu. Už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha.

 

Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším.

 

Mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili.

 

ZASVĚCENCI (POZEMŠŤANÉ)

 

Vášniví. Výstřední. Tak by se dali charakterizovat představitelé této kategorie. Jako by z jejich nitra vycházelo světlo.

 

Zasvěcenci jsou lidskými bytostmi od počátku věků.

 

13505YjY.jpg

 

Pamatují rozkvět i zánik mnoha civilizací. Mnohdy si matně vzpomínají na některý ze svých životů a mnohdy si pamatují i okolnosti své smrti.

 

Dost často se zajímají o magii, esoteriku i léčení. To proto, že v minulosti se již podobnou činností zabývali.

 

Mnohdy mají obavu se ke svým schopnostem přiznat. Mají totiž v paměti i pronásledování a v mnoha případech ošklivou smrt v této souvislosti.

 

Poznáte je.

 

Často je jejich image jakoby oslavou krásy zašlých časů. Jako by se u nich zastavil čas. Vypadají jako hrdinové z romantických románů.

 

Obvykle mají hedvábně hladké dlouhé vlasy, oválné tváře a znepokojivý pohled. Duše náležející k této skupině jsou obdařeny moudrostí a vysoce vyvinutými intuitivními schopnostmi. Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi předstírat a lhát, protože okamžitě poznají, kde je pravda.

 

Obklopuje je aura tajemného. Když jim pohlédnete do očí, v tu chvíli víte, že vědí.

 

Představitelé skupiny zasvěcených jsou lidské bytosti, které se naučily ovládat energii. Jsou schopni zázračných uzdravení, kouzel ve smyslu zhmotňování svých přání nebo představ, včetně ovlivňování počasí a působení na fyzické předměty formou telekineze a levitace.

 

Jedná se o mágy náležející k lidské rase, kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji událostí na Zemi.

 

Často hovoří o zániku světa, o špatném lidském chování vůči přírodě, zvířatům a lidem navzájem. Jsou to odpůrci válek a násilí.

 

To proto, že ho pamatují. Je v nich cosi těžkého, zádumčivého i tajuplného.

 

Pomohou vám holou větou. Holou větou vás rovněž umravní. Není pro ně problém vcítit se do vás. Mají potřebu vás poučovat a vést.

 

Zasvěcenec je mentor, který po vás bude chtít, abyste se rozvíjeli. Ne každý tyto bytosti snese, ale o pomoc se obracíme často právě k nim.

 

Obvykle trpí srdečními problémy ve smyslu arytmií, prolapsů a jiných anomálií, které lékaři mnohdy těžko diagnostikují.

 

To proto, že toho hodně prožili a v jejich srdci se to uložilo jako symbolické rány.

 

Potřebují vedle sebe osoby z řad Elementálních bytostí, kteří jim vnesou do života humor a lehký nadhled a kteří jim porozumí.

 

VTĚLENÉ ANDĚLSKÉ BYTOSTI

 

Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.

 

13503ZWR.jpg

 

Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.

 

Milá tvář ve tvaru srdce. Andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví.

 

Jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku.

 

Mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou. Jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci.

 

Zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu). Neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají.

 

Mají rádi anděly.

 

Sbírají knížky o andělech, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.

 

Mají více andělů strážných než ostatní. Jejich aura září.

 

Mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplnění.

 

Jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí.

 

Typickými partnery jsou tělesně postižení lidé, narkomani či  alkoholici,

 

Zůstávají ve vztazích mnohem déle než ostatní. Mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství.

 

V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.

 

Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k „úkolu“.

 

Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.

 

Často trpí syndromem chronické únavy.

 

Jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.

 

Ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.

 

I když mají mnohdy nadváhu jsou velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej.

 

Inkarnovaní andělé jsou velmi velkorysí lidé, pro které je často obtížné přijímat. Proto si mohou ve svých životech zjevit nedostatek tím, že zablokují přísun peněz, lásky, energie a dalších přirozených zdrojů.

 

Jsou velmi citliví na pocity ostatních lidí, často do té míry, že někdy ignorují své vlastní potřeby.

 

To může vyvolat frustraci  a lítost, že jejich potřeby nejsou uspokojovány.

 

SKOKAN A NOVÁ DUŠE

 

Jste ve fázi přechodu z jedné říše do druhé, což mimo jiné znamená, že se s žádnou z nich neztotožňujete.

 

Se svou původní říší „už ne“ a s novou říší „ještě ne“.

 

13507NjB.jpg

 

Možná jste strávili v říši, kterou jste opustili, mnoho životů a naučili jste se v ní všemu, co vám mohla předat. Proto jste se rozhodli, že vstoupíte do říše jiné. Máte pocit, že ani ona vám nenabízí to, co hledáte, a proto nejste schopni se s ní ztotožnit.

 

Pokud si myslíte, že byste do této skupiny mohli patřit i vy, dopřejte si více času, abyste měli možnost se s danou říší více sblížit a poznat ji.

 

V žádném případě se však neodsuzujte za to, že nikam nepatříte.

 

Pozemští andělé se jako hledající duše cítí dvojnásobně opuštění. Nejenže pociťují svou vyděděnost ze světa lidí, nesou ani schopni nalézt své druhy v říši pozemských andělů!

 

Pocit, že nikam nepatří a jsou na světě sami, v nich může vyvolat hlubokou depresi.

 

Ale nebojte se.

 

Jedná se jen o dočasnou ztrátu orientace, která pomine! Za chvíli ucítíte, že vůbec nejste sami, jak jste se domnívali. A pochopíte, že i vy patříte někam, kde vás mají rádi a váží si vás.

 

Nezapomeňte, že vaše rozhodnutí opustit svou původní říši a zvolit si místo ní novou, vyžaduje odvahu! A tu jste měli!

 

Mimo to jste tak zcela jistě učinili proto, že jste měli potřebu být pro svět ještě užitečnější!

 

Skokan

 

Některé duše touží po různorodosti, vzrušení a co největší šíři zkušeností. Pokud jste skokanem, připadáte si jako dítě v obchodě s hračkami.

 

Nemůžete se pro nic rozhodnout, a tak pro jistotu chcete úplně všechno.

 

Skokani jsou pozemští andělé, kteří se přesouvají z říše do říše. Nikdy se zcela neztotožní s jedinou říší a s jejími představiteli.

 

Jako skokani využíváte toho nejlepšího, co může každá z říší nabídnout.

 

A podobným způsobem obohacujete i vy každou z říší tím, že jí předáváte moudrost, které jste se naučili v jiných říších. Skokani se v životě umí velmi rychle přizpůsobit nové situaci, přijmout za své nové lidi.

 

Jejich přístup k životu je podobně neosobní nebo spíše nesentimentální, jako je tomu u dětí, které se často stěhují a mění školy a kamarády.

 

Díky neustálé změně jsou schopni velmi rychlé adaptace. Ať už jste hledající duší, nebo skokanem, jste jako motýl létající z květu na květ. Každému květu, na nějž usednete, uděláte službu tím, že ho opylujete.

 

Vaše působení mezi říšemi je nesmírně užitečné, neboť do všech říší vnášíte nový život v podobě nových myšlenek.

 

Nová duše

 

Nová duše je duše, která se rozhodla, že se vyhne obvyklému procesu narození, kterým se duše vtěluje do lidského těla. Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý.

 

Tělo získává jiným způsobem.

 

Učiní dohodu s jinou duší, že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie.

 

Tento proces obvykle probíhá tak, že nová duše kontaktuje člověka, který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít.

 

Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu: „Namísto toho, abys spáchal sebevraždu, čímž by přišlo nazmar Tvé tělo, které by jinak ještě mohlo posloužit Bohu, dovol, abych ti pomohl.

 

Až budeš připraven, převezmu Tvé tělo, a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.“

 

Jednoho dne se probudí a mají dojem, že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.

 

Jen matně si pamatují na své dětství a významné události svého života. Vzpomínají si, že chtěli spáchat sebevraždu. Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.

 

Jejich přátelé a rodina jim říkají: „Jsi jako vyměněný. Jako bys to ani nebyl ty.“

 

Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny.

 

Změní si například své křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání…

 

Nová duše přebírá paměť původní duše a možná si ani neuvědomuje, že je náhradníkem.

 

Nové duše nemají žádné charakteristické fyzické rysy, protože se jimi stávají bytosti všech možných druhů.

 

Součástí jejich dohody s původní duší však bylo, že musí plnit všechny její závazky.

 

Veškeré změny tedy probíhají co možná nejzodpovědněji.

 

Doufám, že pro vás byl test nejen zábavou, ale v mnohém také poušením. Klidně si otestujte své rodinné příslušníky, přátele a známé. 

 

Často přijdete na to, proč žijete právě s tímhle člověkem, nebo proč se se kterým přítelíte.

 

Celý test ještě v pátek převedu do vydání – ucelený – aby se vám vždycky dobře hledal.

 

Přeji vám krásný den!

 

Míša K.


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se v RYBÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Původ jména Jakub najdeme v hebrejštině. Jeho dědečkem je prastaré jméno Jahagóbh (Jákob), které v překladu znamená „ten, kdo se drží za patu“, což je ve smyslu „druhorozený“. Stejně dopadl i biblický Jákob, který se při porodu „držel za patu“ svého bratra Ezaua. V ČR je 86231 Jakubů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 48
  • 297
  • 13 200
  • 332 583
  • 2 491 843
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet