Symboly: Zjistěte si, co nosíte na krku, nebo si vyberte, co potřebujete

autor: | Úno 6, 2020 | Magie | 9 komentáře(ů)

Views: 3028

Nedávno jsem vám v článku o tajemné energii Nilského kříže jen tak mezi řečí doporučila třeba Awen a říkala jsem si, jestli vůbec víte o tom, že všechny symboly, jejichž významy se mi povedlo posbírat, jsem vám nechala sólo vložit do samostatné kategorie tady na Popelkách. Tak tady jsou, pro připomenutí a jinak je trvale, když budete zrovna potřebovat, najdete na hlavní straně nahoře v liště pod kolonkou Magie. Tak pojďme… víte všechno o tom, co nosíte na krku?

Zdědili jste po babičce tajemnou ozdobu a nevíte, zda ji nosit, nebo ne? Chtěli byste si pořídit amulet se symbolem? Pokuste se napřed zjistit, co vám přinese…

Ne každý symbol má energii, nebo chcete-li úkol, který se vám hodí. Zastávám názor, že člověka formuje a ovlivňuje všechno, co se ho týká, a mnoho věcí si můžeme do života neprojektovat, nebo naopak eliminovat.

Nabízím vám léty universální, ale módou často špatně interpretované symboly a jejich pravý historický i kultovní obsah.

Některé dozajista znáte, jiné jste již na někom viděli a další se vám třeba mohou hodit právě svým významem a energií, kterou nositeli nabízejí.

Ankh – Tento význačný symbol starého Egypta patří do rukou jen Bohům. Je spojeným symbolem Osírida (T-kříž) a Ísidy/Isis/Eset (ovál). Na obrazech bývá nesen bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.
Také se mu říká Klíč k Nilu, protože Eset jím „odemykala“ Nil, aby nastaly záplavy. Ve starém Egyptě, znamenaly záplavy něco jiného, než jak to chápeme. Voda byla vzácná. V hieroglyfech symbolizuje Nilský kříž „život“. Eset jím ale uměla stejně dobře, jako oživit i zabít. Je diskutabilní, zda je rozumné, nosit tento silný zářič na krku.

Apofis – je jedním ze staroegyptských démonů, který podle mýtu každé ráno a každý večer útočí na loď slunečního boha. Vždy je poražen a jeho krev zbarví nebe do červena. Zachovaly se četné rituální texty, které se zabývají „svržením Apopa“, které vytváří magickou ochranu chránicí před veškerým zlem.

Awen – je druidský, můj oblíbený symbol, který reprezentuje tři světy. Znak božství nazývaný Awen ( /|\ )  znamená pravdu, vědomosti a spravedlnost. Slovo „Awen“ je welšsky „inspirace“. Mezi několika málo čísly, která druidové používali, tři byly vždy častěji značeny než ostatní, protože Keltové měli sklon organizovat svět do trojic.

Caduceus – (též Merkurova nebo Hermova Hůl). Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě. Váže se k němu bajka o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: „Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu”. V řecké mytologii je tento symbol (nazývaný Kerykeion).

Enki (akkadsky Ea) byl bůh podzemního sladkovodního oceánu (Abzu) a bývyl spojován zvláště s moudrostí, magií a zaříkáváním, ale také s uměním a řemesly civilizace. Někdy se nazývá jmény Nidimmud nebo Ninšiku nebo titulem „Jelen z Abzu“.

V umění je Enki/Ea zobrazován jako sedící bůh s dlouhou bradkou, s čapkou s mnoha rohy a v dlouhém zřaseném šatě. Pramínky vody tečou z jeho paží na zem, někdy se v proudu objevují malé ryby.

Je to tedy převzatý symbol z motivů sumerského hrnčířství a ukazuje Enkiho/Eu jako skupinu koz-ryb spojených v kruhu kolem ústředního symbolu vody.

Fasces – Svazek prutů svázaný červenými řemínky se sekerou vetknutou uprostřed byl odznakem nejvyšších římských úředníků, kteří měli moc nad životem a smrtí občana. Fasces je atributem spravedlnosti a svornosti. V moderní době se tento symbol neužívá nějak moc často, ale občas se dá někde objevit např. na erbech nebo na insigniích právnické fakulty UK.

V druhé světové válce (a před ní) zneužili tohoto symbolu italští fašisté a používali ho jako svůj znak. Od „fasces“ také vznikl název fašismus.

Geryon – Lidská hlava se třemi obličeji. Symbol obra, vládce bouřné zimy, který byl podle řecké báje zabit Héraklem. Hlavu se třemi obličeji také mají některé křesťanské sochy jako symbol božské trojjedinosti. Paradoxně je také možné, že takto vypadal Baphomet.

Gryf – Nestvůra skládající se z poloviny orla a poloviny lva. Vyjadřuje bystrost orla a sílu lva. Ve starém Řecku představoval božskou moc a byl ozdobou štítů starých helénských válečníků. V křesťanství přejal (podobně jako Fénix) symbol vzkříšení. Gryfa můžete vidět např. na románských dlaždicích z bývalého kostela sv. Vavřince na Vyšehradě.

V Egyptě měl své místo. Později se Gryf stal symbolem msty a ptolemájovci ho nakonec přiřadili k řecké bohyni Nemesis.

Hexagram – neboli Šalamounova pečeť. Je základním hermetickým symbolem života a základním magickým pantaklem. V alchymii je hexagram symbolem „mystické svatby“ (hieros gamos). Tady vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Značí tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlů ohně a vody. Posuneme li oba trojúhelníky tak, aby vytvořily kosodélník, dostaneme symbol smrti. Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách.

Had na Kříži – symbolizuje Spasitele. Prostřednictvím gematrie dostaneme z tohoto úryvku číslo 358 a toto číslo odpovídá hodnotě slova „Spasitel“. Měděný had je tedy předzvěstí příchodu spasitele, který zachrání všechny „uštknuté“ za to, že trvali na své pravdě

I.H.S. – je zkratka latinského „In Hoc Signi (Vinces)“ (V tomto znamení zvítězíš) nebo také „Iesus Hominus Salvator“ (Ježíš spasitel lidstva). Tuto zkratku používají jezuité jako svůj znak.

Dole pod nápisem jsou tři hřeby, kterými byl přibit Ježíš zvaný Kristus na kříž. Vyskytují se společně s tímto znakem dost často, ale není to podmínka.

– Tuto zkratku jste už určitě všichni viděli. Nejčastěji se vyskytuje na krucifixu, kde je nad hlavou Ježíše. Podle Bible ji tam přibil Pilát a znamená: Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretská Král Židovský). Toto všechno by nebylo zas až tak převratné, ale existuje i několik jiných interpretací.

Jeden z tajných významů je: Igne Natura Renovatur Integra, což v češtině znamená: Veškerá příroda se obnovuje ohněm. Nebudu se zde pouštět do výkladu těchto slov, protože význam už dokáže každý s trochou přemýšlení odhalit.

Další výklad je tento: I – Jemim hebrejsky „moře“, N – Nur hebrejsky „záře“, „světlo“, což značí Oheň, R – Ruach hebrejsky „dech“, „duch“, což značí Vzduch, a I – Jávaša, což značí Zemi. Jak je vidět, tak ve zkratce I.N.R.I. jsou zakódovány všechny čtyři živly.

Janus – Římský bůh zajišťující dobrý počátek všech věcí, ochránce dveří a bran, východů a vchodů. Je zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí dopředu, do budoucnosti, a druhá dozadu, do minulosti. V rukou mívá klíč a hůl. Je mu zasvěceno jitro, první den každého měsíce a první měsíc roku – Ianuaris (leden). Jeho atributem je též had stočený do kruhu (Uroboros).

Jin a Jang – Pojmy Jin a Jang jsou naprosto vlastní čínskému myšlení. „Nejprve stín, pak sluneční světlo“. V Š’-ťing se se slovem Jin pojí myšlenka na chladné, chmurné počasí, zatímco Jang poukazuje na sluneční světlo a teplo.

Jang odpovídá nebi, jihu, císaři, draku, muži a všem lichým číslům. Jin se srovnává se zemí, severem, chladem, ženou a se všemi sudými čísly. Linie Jin jsou přerušované čáry osmi diagramů, linie Jang jsou nepřerušované. V krátkosti řečeno jsou Jin a Jang dva protiklady, které se navzájem doplňují a tvoří dokonalý tvar – kruh.

K lepšímu pochopení tohoto symbolu je důležité si uvědomit, že se Jin a Jang neustále otáčí. Nemůžu tady vypsat plný význam tohoto symbolu, protože si myslím, že by bez potíží vydal na pořádnou knihu.

Jednorožec – Od pradávna je chápán jako falický symbol, ale protože roh sedí na čele, sídle ducha, je chápán současně jako sublimace sexuálních sil – a tím vystupuje i jako obraz panenské čistoty. V Zoroastrismu je symbolem čisté síly. V křesťanství je symbolem síly a čistoty. Podle pověsti může být jednorožec chycen a zkrocen pouze pannou, v jejímž klíně pak spočine.

Ježíšův Kříž – je v Řecku používán jako symbol Ježíše Krista. X je totiž v řecké alfabetě to samé co u nás „C“ a C je začátkem jména Christos, česky Kristus.

Keltský Kříž – Nebo také kruhový kříž symbolizuje most do jiného světa (Annwn) a k vyšší energii a znalostem. Vertikální ramena kříže představují druhý, paralelní svět a horizontální fyzický svět (Abred). Okolo setkání těchto dvou světů je kruh jako symbol jednoty.

Křížený kříž – je symbolem světové evangelizace. Centrální kříž symbolizuje, jak je tomu od počátku věků, čtyři světové strany. Malé kříže symbolizují rozšíření křesťanské víry do všech světových stran. Pokud je ve středu kříže kruh nebo čtverec, znamená to pořád to samé, jenom s vizuální obměnou.

Lorrainský Kříž – většinou značí kardinála nebo arcibiskupa. Také je to kříž ortodoxní řecké církve. V alchymii byl používán na označení olověné běloby, což bylo jméno pro jedovaté bílé pigmenty obsahující olovo.

Obrácený Kříž – Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam jako obracený strom života – duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.

V dnešní době ho z nevysvětlitelných důvodů převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. Osobně si myslím, že se pokusili (jak je u nich typické) nějak přetvořit křesťanský kříž, ale zapomněli, že Obrácený Kříž už dávno jako symbol existoval.

Kruh – Symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, je symbolem času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života; v zen-buddhismu reprezentují kruhy osvícení. Do čtverce vepsaný kruh znamená v kabale ve hmotě skrytou jiskru božského ohně.

Kolo – sluneční symbol a hlavní symbol buddhismu, kde vyjadřuje různé formy bytí, směřující k vykoupení, ale je také symbolem celého kosmu („rota mundi“ rosekruciánů). Na původních křesťanských náhrobcích bylo kolo symbolem boha a věčnosti.

Labarum – Jedná se o složeninu dvou písmen: X a P. XP je přeloženo z řecké alfabety naše C(h) a R, což je začátek jména Christos neboli spasitel. Tento symbol byl často používán jezuity, a tak je k vidění téměř v každém kostele. Někdy bývá tento symbol zobrazován jako P dole s křížkem, ale význam je stejný, jenom se X trochu pootočilo.

Merkur Filosofů – je jedním ze tří alchymistických principů (společně se sírou a solí). Je vlastně opakem Síry, protože je to vodní, ženský princip, který se vztahuje k pojmu vědomí. Merkur jako vlastnost představuje neviditelné, čili okultní vlastnosti hmoty, které se objevují teprve po působení vnějších sil. Merkur bývá označován jako zhmotnění vlhka, utajeného ve vzduchu a vodě.

Monas Hieroglyfica – Je to tajemný symbol a stále je plný nejasností. Hieroglyf vyjadřuje základní zákon esoterní cesty člověka životem. V obrazci Hieroglyfické Monády poznáte několik prvků, především astrologické symboly Luny, slunce a znamení Skopce a kříže, který vyjadřuje čtyři živly. O dešifraci Hieroglyfické Monády se pokusil již A. Libavius. Nicméně rozluštění tohoto esoterického emblému zůstává stále nesnadným úkolem.

Netopýr – V mnohých kulturách netopýr ztělesňoval temné síly a chaos. Pro buddhisty byl symbolem zaostalé šílené mysli.

Naopak v Číně je jedním z nejčastějších symbolů štěstí. Je to symbol pěti požehnání – vysokého věku, hojnosti, zdraví, lásky k ctnosti a přirozené smrti. Červený netopýr znamená veliké štěstí, nejen kvůli barvě štěstí zahánějící démony, ale i proto, že slovo červený je totožné se slovem obrovský.

Vševidoucí Oko – Toto oko nad pyramidou představuje boha během jeho období „smrti“ očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem. (ano, poznáte i jeden ze symbolů Svobodných zednářů)

Na americké bankovky se údajně symbol dostal tak, že „návrháři“ těchto bankovek byli ovlivněni svobodnými zednáři.

Pavouk – Pro Kelty byla pavučina symbolem sítě, která drží veškerý život pohromadě. Egypťané a Řekové v ní viděli osud. Křesťané ji zase považovali za nástrahu Satana.

V Číně nosí Pavouk štěstí; pokud se spouští na vlákně ze sítě dolů, znamená to, že štěstí přichází z nebe. V dialektu střední Číny se mu říká si-mu – „těšitelka matek“. Oznamuje brzký návrat syna z ciziny nebo ohlašuje hosta.

Ruka Hamesh – Je populární motiv na židovských špercích. Zajděte do jakéhokoliv židovského obchodu s dárky a najdete řetízky s touto obrácenou rukou, které směřuje palec a malíček ven. Obvykle bývá ve středu oko nebo nějaká židovská písmena.

V arabské kultuře je podobná Ruka Fatimy, která představuje ruku boha. Podobné tvary jsou časté i v jiných kulturách.

Síra Filosofů (lat. Sulphur, řec. Theion) – Je jedním ze tří alchymistických principů. Síra jako vlastnost představuje viditelné kvality hmoty: barvu, lesk, tvrdost. V alchymistických textech bývá označována jako: mák, živá země, král, manžel, bezkřídlý drak a hodně dalších…

Skarabeus – Brouk Vruboun Posvátný, který byl u starých Egypťanů symbolem reinkarnace a amuletem. Jeho podoba byla často vyrývána do kamenů. Byl nazýván „cheprer“ a jeho znak znamená v hieroglyfech „být“ nebo „stát se“. V Heliopolisu byl chápán jako projev tvůrce světa. Věřilo se, že existuje pouze v samčí formě, a vzniká tak sám ze sebe. Skarabeové byli zhotovování z kamenů jako lesklého mastku, ale i z vápence a jiných materiálů. Za mimořádně účinné amulety byli pokládáni Skarabeové okřídlení, kteří byli kladeni na místo srdce mumiím jako jejich ochránci u „soudu mrtvých“. Na jejich spodní straně byla vyryta slova 30. kapitoly Knihy mrtvých.

 Okřídlené Slunce – Podle staré představy se nad světem rozpínají sokolí křídla. Okřídlené slunce bylo dřív spojováno s bohem Behdetejem, který ale záhy splynul s Hórem. Proto je Okřídlené Slunce symbolem královským. Od konce Staré říše se kolem slunečního kotouče obtáčejí dva Ureové.

Spirála –je často používaný keltský symbol a vyskytuje se v mnoha variacích. Její pravý význam má spojitost s proudící životní energií a je pokládána za jeden z vůbec nejsilnějších energetických zářičů. Mnoho se jich našlo v Irsku ve Francii u nás, ale i na jiných místech. Symbolizuje cestu z vnitřního světa k vnější duši nebo do vyšších duševních úrovní. Představuje růst, rozšíření a vesmírnou energii. Ve starověkém Irsku se používala jako symbol slunce.

Dvojitá Spirála – Tento symbol jsou vlastně dvě spojené spirály, které jsou po směru hodinových ručiček. V době bronzové se často Dvojitá Spirála používala jako ornament na umělecké předměty. Řecku byl tento symbol běžný na vázách a amforách a často znamenal vodu nebo moře. Dvojitá Spirála představuje znak rovnodennosti, tedy čas, kdy je den a noc stejně dlouhý.

Spirála Života – symbolizuje narození, smrt a další život. Znak je nakreslen jednou nepřerušovanou čarou. Jedná se o starý mocný Keltský symbol.

Sůl Filosofů (lat. Sal, řec. Hals) – je jedním ze tří alchymistických principů. Filosofická Sůl není tím, co se dnes běžně označuje jako sůl, ale je dělicí nebo spojovací princip mezi Sírou a Merkurem, který povstal automaticky ve styčné ploše obou předchozích. Je esenciálním tělem. Bývá označována jako zhmotnění sucha utajeného v ohni a Zemi.

Řecký Triskelion – Tento symbol byl spojován s během a hrami. A také se ve starověkém Řecku používal na mincích. Někdy byl Triskelion ještě více prokreslen (vypadal pak přesně jako tři lidské nohy), a ten byl většinou namalován na štítě, který sloužil jako výhra.

Triquetra – Původně keltský symbol značící jejich oblíbené spojení a neoddělitelnost tří. Později jej převzali křesťané, jako mnoho z toho, co se jim hodilo a nešlo vykořenit. Zde symbolizuje tři božské osoby (Otec, Syn a Duch Svatý) spletené v jednu (trojjedinost Boží). Objevuje se dnes v různých modifikacích v mnoha kostelích.

Trojúhelník – Ve starověku byl Trojúhelník chápán jako symbol světla. Obrácený špičkou nahoru je symbol ohně a mužského principu, obrácený špičkou dolů je symbolem vody a ženského principu. Rovnostranný Trojúhelník je symbolem harmonie. Ve Svobodném Zednářství je symbolem síly, krásy a moudrosti boží. V alchymii reprezentuje tři stupně duchovního vývoje člověka (separatio, fermentatio, putrefactio). A samozřejmě má relaci k symbolickému významu čísla tři.

Isidin Uzel (Tyet) – Ísidin Uzel je velice často kreslen v páru s pilířem (Djed). Djed je symbolem Ísidina manžela Osirise (Usireva) a Ísidin Uzel je samozřejmě symbolem bohyně Isis.

Když porovnáme Ísidin Uzel s Djedem, tak můžeme vidět, že Djed je stálý, pevný a neměnný, proto symbolizuje stabilitu a odolnost, a že Ísidin Uzel je spíše jako voda pohyblivý, proto je spojen s životními funkcemi spojenými s cirkulací krve.

Tento Amulet je ochranou pro tohoto Velkého, který odradí každého, kdo by se pokusil dopustit nějakého zločinu proti němu.“ Kouzlo se mělo říct nad Ísidiným Uzlem, který se potom dál kolem krku mrtvému.

Uzel Nekonečný – V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí.

Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višna na hrudi. Prakticky lze tady hovořit o symbolu nekonečna a také provázanosti všeho se vším.

Tento uzel se používá všude po světě velice často a v nejrůznějších obměnách.

Žezlo Vas – Je staroegyptský „amulet“. Skládá se z hole, která je na dolním konci rozdvojená a na horním je hlava šakala. V dávných dobách se věřilo, že jsou v něm uzavřeni ochranní démoni v podobě psů nebo šakalů. Často se objevuje v rukou bohů jako symbol síly a ovládnutí chaosu. Až do doby Střední říše se dávala dřevěná Žezla Vas zemřelým do hrobu, aby mohli požívat božského blahobytu. Velice oblíbeným motivem byla dvě Žezla Vas, mezi nimi pole, která podepírají nebe.

Pevně věřím, že vám tenhle obsáhlý soupis bude něco platný všude, kam pojedete a kde si třeba nebudete vědět rady s tím, co vidíte. Případně, pokud budete chtít nosit skutečně amulet „na míru“.

Nenašli jste ten svůj? Zkuste napsat do diskuze. Když budu vědět, pomůžu. :dát-růži: 

Michaela Kudláčková

[sexy_author_bio]

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
9 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kočka
09.02.2020 21:51

Míšo, nevím, jestli je ještě aktivní článek, kam se hlásilo, co nefunguje… našla jsem, že nefunguje článek o Druidech
https://popelky.cz/pokus_sablona/magie/druidove-nejsou-bachorkou-ceska-republika-ma-dukaz.html

Kočka
09.02.2020 23:20

řekla bych, že je to náhoda, ale prd… jak se blíží jaro, druidové kolem už zpívají a lákajsmile

Kočka
08.02.2020 13:25

Ty brďo, netušila jsem, že je toho tolik, asi bych si troufla jen na keltské symboly, u těch ostatních bych přemýšlela kdy a kam. Ankh fakt ne, z těch co ho nosí mám spíš dojem, že často netuší, co si na sebe skutečně pověsili. co symbol draka?

Synoveja
Synoveja
08.02.2020 22:19

Já jsem přívěsek draka nosila a pak jsem ho ztratila. Koupila jsem si nového, ale toho jsem odložila sama, nějak jsem se s ním nesžila. Vykládám si to, že ten první splnil svůj úkol a ten další už nebyl potřeba. Takže já si od té doby při výběru přívěsků, kamínků atd. vybírám hlavně pocitově, nerozhoduji se dopředu, co za symbol si koupím.

Kočka
09.02.2020 20:34

Vidíš a mně přijde drak etnicky velmi blízko… máme ho v pohádkách a pro mne jsou draci v Evropě normálnísmile kdysi určitě. Uznávám, že v současnosti je drak víc spojovaný třeba s Čínou.

sante
sante
07.02.2020 15:22

Já ještě nosím STROM ŽIVOTA.

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna je v Úplňku Co to znamená?
a nachází se ve VODNÁŘI. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Krásné a Kristovou láskou nabité jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny. Znamená „žena z Magdaly“, původně „magdalská“. To proto, že Magdala bývalo starověké město v Izraeli, dnes Migdal. Původní význam aramejského slova „magdala“, podle kterého vznikl název města, je „ vysoká věž“. V ČR máme 4990 Magdalén a 11116 Magdalen.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Ponechali byste název pásky proti smrti pro reflexní prvky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 27
  • 279
  • 13 492
  • 333 431
  • 2 490 912
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet