Runová magie III. – Významy run

autor: | Dub 30, 2012 | Magie, Runy | 0 komentářů

Views: 1017

Slovo runa znamená ve staré angličtině, staré němčině a příbuzných jazycích záhadu nebo tajemství. Tento význam zůstal zachován například v anglickém výrazu pro šeptání – „rown”.

Nejstarším zdrojem, ze kterého známe názvy jednotlivých run, je Vídeňský kodex z roku 800 n. l.

Už znáte mytologii, ze které runy pramení.

Máte povědomí o těch, které oslovujete a kteří u každé práce s runami jsou a teď tedy samotné runy, jejich význam, poselství, léčivá schopnost i jejich moc jako amuletů.

 

 

U každé runy uvádím původní a co nejvěrnější podstatu jejího poselství.

Potom srozumitelný význam pro orientaci a také její působení jako amuletu, protože význam runy jako zářiče je samozřejmě často jiný, než pokud nám padne ve výkladu spolu s jinými.

 

Snažím se o to, abyste se co nejlépe dostali do energie těchto symbolů a také se naučili i podvědomě vnímat jejich způsob řeči.

 

Ti, kdo s nimi pracovali a žili v souladu se vším, co s touto filozofií souvisí, nebyli žádní břídilové.

Jak to měli už před stovkami let v hlavách srovnané, by vám mohly říci původní autentické citáty u každé z run a také runové verše.

To celé staré stovky let, a přece i tak živé.

 

Runy ritualni abecedou

Runy ritualni abecedou

Runy jsou současně rituální abecedou.

Písmenko, jak se runa čte, je vždycky červené.

To se vám může hodit tam, kde uvidíte runy třeba na zdi starého domu,

na kamenech, skalách, v jeskyních a podobně.

Někdy je to nápis, který skrývá informaci. 

 

Názvy run se mohou lehce lišit. Záleží na tom, zda je čerpáno z norského aettu, nebo třeba finského, anglosaského a podobně.

 

 

FEHU
Bohatství je potěšením pro každého, přesto se každý musí dát ochotně, jestli jásat chce ve Valhalle.

 

Ve výkladu: Hlásí obrácení k lepšímu. Za vyvinutou energii přichází odměna. Může ohlašovat povýšení, rozmnožení majetku a celkovou prosperitu. V otázkách kolem vztahu symbolizuje to krásnější a pozitivní.

 

Jako amulet – Nošena pomáhá dotáhnout věci do konce. Usnadňuje cestu k cíli a urychlí dlouhotrvající řízení. Chrání nositele před lidmi se zlými úmysly.

(ODIN, FRIGG)

 

Zdravotně – Ovlivňuje hrudník a dýchání.

(ČERNÝ BEZ)

 

ÚRUZ
Divoký tur je prudký, s rohy nad sebou. Nebojácný to bojovník kráčející pustinou, všemohoucí.

 

Ve výkladu – Hovoří o množství síly a energie, ale radí užívat jí s rozumem. Prakticky by se měl tazatel mít na pozoru, aby díky energii, kterou do dané věci dává, něco nepřepálil.

 

Jako amulet – Přitahuje nové příležitosti v životě a dává sílu přizpůsobit se změnám.

(URD)

 

Zdravotně – Ovlivňuje svaly a fyzickou kondici.

(BŘÍZA)

 

THURISAZ
Thorn je velmi ostrý ke každému, těžko se zdržuje, krutý k těm, kdož odpočívají mezi ostatními.

 

Ve výkladu – Upozorňuje na nutnost učinit rozhodnutí. Může varovat před nepřítelem, ale současně dává do ruky zbraně proti němu. Znamená trní. Dává do pohybu události a může symbolizovat začátek boje.

 

Jako amulet – Je jakýmsi štítem, který chrání před neznámem. Je dobrý ve chvíli, kdy víme, že vstupujeme do konfliktu, a nevíme, z jaké strany může přijít útok. Poskytuje celkovou ochranu.

(THOR)

 

Zdravotně – Pomáhá při srdeční nedostatečnosti.

(TRNKA)

 

ANSUZ
Ústa jsou zdrojem řeči, podpora moudrosti a pro každého požehnáním a důvěrou.

 

Ve výkladu – Je významem runou ohlašující komunikaci s někým. Možný pohovor, nebo nutnost něco si vyříkat. Může znamenat i zprávu. Jestli dobrou, nebo špatnou napoví ostatní runy.

Může také ohlašovat, že to, co víte, musíte říci.

 

Jako amulet – Je výborná při skládání zkoušek, přijímacích pohovorech i pro ty, kteří mají problém komunikovat s lidmi. Dodává odvahu říci, co si myslíme.

(ODIN)

 

Zdravotně – Při problémech se zuby a poruchách řeči.

(JASAN)

 

RAIDO
Jízda dvoranou příjemná je, silnější však jest na silném oři sedět a urazit míli cest.

 

Ve výkladu – Ohlašuje cestu. Ať už v přeneseném, nebo pravém smyslu slova. Může znamenat cestu životní, nebo i změnu místa pobytu. Je runou pohybu z místa na místo.

 

Jako amulet – Ochraňuje na cestách a nosí se pro šťastný návrat.

 

Zdravotně – Posiluje nohy a hýždě.

(DUB)

 

KAUNAZ
Pochodeň pro všechny živé je bledá a jasná, nejvíc hoří tam, kde vznešení odpočívají.

Ve výkladu – Vždy znamená něco náhlého. Nápad, prozření, východisko, zrychlení i vyřešení nějakého úkolu a podobně. Může někdy naznačovat nemoc, nebo úraz.

Jako amulet – Posílí tvořivou energii i sexuální přitažlivost. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřeba. (HEIMDAL)

Zdravotně – Při nehojících se vředech, vyrážkách a bolácích.

 

GEBÓ
Dar je pro každého sláva a povýšení a pro potřebné pomoc a potrava.

 

Ve výkladu – Ohlašuje uzavření smluv, nebo nových vztahů. Přináší to, co jsme si přáli. Ať už v podobě nového zaměstnání, školy nebo partnerství. Vždy se jedná o runu pozitivní.

 

Jako amulet – Pomáhá najít to, co hledáme. Do života nám přináší vše, co nás obohatí a co k nám patří.

(GYF, FREYA)

 

Zdravotně – Otravy a deprese.

(JASAN, JILM)

 

Srdce jen ví, co blízko je srdci, milenec je s nitrem svým sám.

Nejsou pro muže horší muka než nic nemít rád.

 

WUNJÓ
Potěšení třeba není těm, kteří malá mají přání a zármutek a rozmnoživši se, jsou blažení.

 

Ve výkladu – Každopádně přináší radostné události a období. Jde o šťastnou runu, která ohlašuje štěstí a radost.

 

Jako amulet – Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí. Ale pozor, z vlastní zkušenosti vím, že umí v jednom týdnu vyhrabat překážky, které by člověk jinak řešil léta. Zase je ale rychle konec.

(ODIN, FRIGG)

 

Zdravotně – Tiší bolesti a usnadňuje dýchání (astma).

(JASAN)

 

HAGALAZ
Kroupy jsou nejbělejší zrna, vlní se z nebe, točí se ve vzduchu a ve vodu mění se.

 

Ve výkladu – Hagalaz předpovídá náhlou pohromu, projev vyšších sil a vychýlení z rovnováhy. Představuje nevyhnutelnou změnu nebo zkušenost. Odhaluje také nutnost vypořádat se s těžkostmi a zklamáním. Může znamenat úraz, nebo nemoc.

 

Jako amulet – V nepříznivé, až beznadějné situaci přináší štěstí. Zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec. Posiluje intuici, která vás pak bude varovat před nebezpečím.

(URD,HEIMDAL)

 

Zdravotně – Krvácivá zranění a poruchy krevního oběhu.

(TIS, JAVOR)

 

NAUTHIZ
Potřeba v prsou přímá je, leč může často přispěním být, když včas nepečuje se o ni.

 

Ve výkladu – Ukazuje na nedostatek, nouzi a prázdné místo. Ať již ve vztahu k druhé osobě nebo v naší duši, či peněžence.  Dává ale naději, že tvrdou prací  se lze dobrat úspěchu. Pokud padne, připravte se potíže.

 

Jako amulet – Ukončuje období osamělosti a neuspokojení. Pomáhá při léčení závislostí. Zprostředkuje věci, kterých je vám zapotřebí. Ty ale nemusí být vždy těmi, které jste chtěli!

(SKULD)

 

Zdravotně – Zlomeniny a úrazy.

(BUK, JEŘABINA)

 

Lépe je živému, třeba byl žebrák. Každý chudák se na kravku zmůže.

Oheň sálal v síni bohatého, muž sám však mrtev byl před domem.

 

ÍSA
Led je studený a kluzký, jako sklo třpytí se, jasný je jako drahokamy, pole mrazem slité, jest příjemné zřít.

 

Ve výkladu – Znamená stabilitu. Zachování současného stavu věcí. To nemusí být pokaždé příjemné, ale v pozitivním smyslu znamená „Neboj, nic se nezmění“. Vždy posiluje význam okolních run.

 

Jako amulet – Zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo.

(VERNANDI)

 

Zdravotně – Omrzliny a poruchy vnímání

(OLŠE)

 

JÉRA
Úrodný rok je nadějí pro každého, kdy bohové dovolí zemi dát pestré své plody bohatými a chudým.

 

Ve výkladu – Značí koloběh konce a nového začátku, kterému nemá smysl se bránit. Ohlašuje postupné zdokonalení a příjemné změny v životě. Symbolizuje pospolitost, rodinu a přátelství.

Sklízíme, co jsme zaseli.

 

Jako amulet – Povzbuzuje plodnost a pozitivně ovlivňuje právní záležitosti. Napomáhá vzniku nových pracovních projektů.

(FREYR)

 

Zdravotně – Střevní a trávicí poruchy a mužská plodnost (DUB)

 

EIWAZ
Tis navenek jemným stromem je, tvrdým však a pevným v zemi, pastýř ohně s kořeny křivolakými, potěšení na zemi.

 

Ve výkladu – Říká, že se nemáme ničeho bát. Můžeme změnit tísnivou situaci a převzít osud do svých rukou, vyvíjet se a využít neohraničených možností. Hovoří o odvaze a nabádá věřit vlastním schopnostem názoru.

 

Jako amulet – Je mocnou ochrannou runou. Brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch. Odstraňuje překážky a nevraživost. Pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativní energie načerpané od druhých lidí.

(ULL)

 

Zdravotně – Zrak

(TIS)

 

PERTH
Šachy jsouť vždy představení a smích pro hrdé, kde válečníci sedí na hostině radostní pospolu.

 

Ve výkladu – Znamená vždy tajemství. Něco je doposud neodhaleno. Něco, o čem nevíte. Tato runa je runou ženského pohledu. Může symbolizovat, že je vám cosi zatajováno. Říká, že nikdy neexistuje jediné řešení, skrývá tajemství a vše, co se děje navenek jinak než skutečně.

 

Jako amulet – Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti a vědomosti. Odkrývá tajemství. Prospívá při získávání tajného vědění.

 

Zdravotně – Ženské pohlavní orgány a prsa

 

ALGIZ
Ostřice v kapradí roste, bují ve vodě, pálí krev každého, kdo jí dotkne se.

 

Ve výkladu – Znamená pro tazatele vyšší ochranu. Říká, že to, co se děje, je v rukách bohů. Přeloženo „Neboj, a nech to být. Dáváme na Tebe pozor“. Rovněž znamená, že to, co děláte, má jakési požehnání. „Teď jednáš tak, jak se má, a my ti pomůžeme“.

 

Jako amulet – Jedná se o prosbu bohům o ochranu při těžkém životním kroku. Dává silnou celkovou ochranu a současně znamená „Odevzdávám se do vašich rukou a nechávám to na vašem vedení“. Jestliže má někdo ochranu bohů, oni sami pak mají zájem na sledování událostí.

Runa je runou mágů a čarodějek.

(HEIMDALL)

 

Zdravotně – Ovlivňuje mozkové poškození, stavy po mrtvici i nervová postižení.

 

SÓWULÓ
Slunce je pro mořeplavce spolehlivé vždy, když se pohybují přes lázeň rybářskou, dokud je mořský oř k souši nedonese.

 

Ve výkladu – Pokud vám padne tato tuna, můžete být rádi. Přináší úspěch a šťastné zakončení událostí. Vnáší do života slunce a teplo. Do vztahů pak lásku a potěšení. Je všeobecně šťastnou runou. Může znamenat narození, nebo otěhotnění.

 

Jako amulet – Je vhodná pro lidi s malým sebevědomím a komplexy. Je to silná ochranná runa. Obdařuje sebevědomím a osobní silou. Zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. Je však velmi „horká“, proto se její síla může vymknout kontrole. Pak se člověk stává arogantním.

(BALDR)

 

Zdravotně – Uleví při popáleninách a také svědivých vyrážkách.

(JALOVEC)

 

TEIWAZ
Tyr jest znamení, které má důvěru vznešených, stále pohybuje se a v temnotě noci nezná odpočinku.

 

Ve výkladu – Teiwaz je hrot kopí absolutní spravedlnosti. Dává znamení rovnováhy principů. Hovoří o odvaze a rozhodnosti. Může varovat před nečestným jednáním. Přináší nutnost nenechat se vláčet a nabádá zvednout se na vlastní nohy. Může znamenat soudní spor, kde ovšem přináší spravedlnost a odhalení špatnosti.

 

Jako amulet – Runa podporuje vítězství. Bojovníci ji ryli na štíty, aby vyhráli boj. V běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.

(TÝR)

 

Zdravotně – Zápěstí, ruce, prsty, artritida

(DUB)

 

Stejně nevěř stromu bez kořenů, stoupající vodě, chrochtající svini,

prasklému luku, vyjícímu vlku, krákavé vráně,

zpěněnému kotli, oštěpu v letu, padajícím vlnám, tenkému ledu,

stočenému hadu, ženám v posteli, puklému meči, hře medvěda,

královské hlavě, nemocnému oslu

a těm, kteří právě v poli padli.

 

BERKANA
Bříza nemá plodů, nese ratolesti bez přírůstku, je nádherná ve svých větvích, obtížena listím, těžká ve větru.

 

Ve výkladu – Nabádá k mírovému řešení konfliktů a často hovoří o rodině. Přináší očištění od špatného, nový začátek i odstranění či vyřešení bývalých skutků. Předpovídá narození a napomáhá mu. Mluví o přizpůsobení se.

 

Jako amulet – Runa ochrany pro rodinu, přátele, zvířata či domov. Zvlášť vhodná je pro ochranu dětí. Též ochrana pro těhotné při porodu.

(FRIGG)

 

Zdravotně – Potíže s ženskou plodností

(BŘÍZA)

 

EHWAZ
Kůň jest potěšením vznešených, kde reci ve zdraví na ořích svých slova si vyměňují, pro neklidné jest to útěcha.

 

Ve výkladu – Vyjadřuje potřebu pomoci a důvěry. „Sám to těžko zvládneš.“ Nabízí ale i přátelství a podporu. „Okolí ti chce být nápomocno. Nejsi sám.“ Obnovuje rovnováhu. Má moc přislíbit novou příležitost, změnu i počátek nové cesty.

 

Jako amulet – Dodává odvahu  k zásadní změně. Například k přestěhování či změně zaměstnání. Usnadňuje přivykání a zvyšuje adaptabilitu.

(FREYR)

 

Zdravotně – Ulevuje od bolesti zad, pohybových poruch

(DUB, JASAN)

 

MANNAZ
Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným, přesto se všichni musí odloučit jeden od druhého, neb bohové svěřili tělo zemi.

 

Ve výkladu – Vždy hovoří o lidech kolem nás. Symbolizuje lidské společenství. Přátele, partnera, spolupracovníky, příbuzné. Mluví o nutnosti nalézt vlastní místo a být nějak ostatním užitečný. Výslovně varuje před izolací od zbytku lidstva, protože to by mohlo vést k naší zkáze.

„Naslouchej druhým, uč se od nich, nepřeslechl jsi něco? Může to být důležité.“

 

Tato runa bývá též posledním varováním těm, kteří ničí manželského druha. Může ohlašovat rozpad vztahu, ke kterému nemuselo dojít.

 

Jako amulet – V situaci, kdy jsme osamělí, dává vědět, že nejsme sami. Žákům, hledajícím učitele, jej přivede do cesty. Hledáte-li přátele, lásku či přítele, Mannaz vám pomůže. (ODIN, HEIMDAL, FRIGG)

 

Zdravotně – Chodidla

 

LAGUZ
Voda se suchozemcům únavnou zdá, jestliže na ni odváží se v člunu nepevném, mořské vlny pěnit budou a mořský oř dbát by hlavou nepohazoval

Ve výkladu – Bývá varováním před nebezpečím a proměnlivostí podmínek. Zvláště se to týká vztahů. Skrývá cestu s nejistým koncem. „Je to na vodě.“  Mluví o tajemství, které se nám chystá dříve či později vyjevit.

Jako amulet – Zvyšuje empatii a intuici. Je runou poznání a vnitřních schopností. (NJÖRD)

Zdravotně – Nemoci ledvinové a močové

 

INGUZ
Ing ponejprv spatřen byl z východu, odplouval přes vlny s vozem svým vzadu, tak válečníci ho pojmenovali.

 

Ve výkladu – Je přílivem energie, naznačuje nové věci a podporuje jakýkoli začátek nové práce. Slibuje jistotu odměny a klid. Poukazuje na skrytou, neprojevenou plodivou energii, kterou nalezneme, obrátíme-li pohled k sobě. Může též značit i nápad, kterého je potřeba.

 

Jako amulet – Podporuje kreativní energie a pomáhá dotáhnout rozdělané věci do úspěšného konce.

(FREYR)

 

 

DAGAZ
Den poslem bohů jest, světlo bohů pak štěstím a potěchou pro bohaté a chudé.

 

Ve výkladu – Je jednoznačně velmi šťastnou runou. Můžete si gratulovat. Přináší vidinu radostného života naplněného mnoha změnami, které mohou být často náhlé a překvapující. Vše se dá do pohybu a my nebudeme mít čas na stesky a zoufání. Dagaz nám dává schopnost vidět věci ve světě jako dvě strany stejné mince, učí nás chápat vše jako celek a vnímat to s nadhledem.

 

Jako amulet – Přitahuje nové začátky. Staré věci přenáší do minulosti, aby uvolnily místo těm novým. Pomáhá zbavit se zlozvyků (např. kouření).

(HEIMDAL)

 

Zdravotně – Strach, duševní choroby a úzkost

(JEDLE)

 

ÓTHILA
Domov je milován každým, když těšit se mohou ze svých práv a práce a prospívat v míru.

 

Ve výkladu – Hovoří vždy o domově a pohodě v něm. Ohlašuje události týkající se našeho domova. Je to vesměs pozitivní runa. Představuje naše spojení s domovem a pomáhá nám v něm vytvořit pohodu. Na druhé straně varuje před ulpíváním a závislostí na našich starých názorech, které nejsme schopni přehodnotit.

 

Jako amulet  – Chrání finance a majetek. Je vhodné ji umístit např. doma nebo do auta. (Mám ji spolu s Berkanou a Algiz nad domovními dveřmi).

(ODIN)

 

Zdravotně – Dědičné choroby

(HLOH)


 

 

Při vrhání run vezměte všechny do dlaní, požádejte některého z bohů o odpověď na svou otázku a se zavřenýma očima pusťte runy.

 

Pak stále po slepu vyberte buď jednu, nebo tři runy a klaďte se za sebou. Záleží na tom, jestli se ptáte například na výsledek něčeho, nebo třeba na celý vývoj vztahu do budoucna.

 

U tří run je to vždy tak, že první runa říká co je důvodem, druhá pak ukazuje na momentální model a třetí na výsledek, nebo kam to celé směřuje.

 

Ptát se můžete vícekrát, ale u každé otázky s plným počtem run.

 

U každé z run, pokud je uveden také vládce, který ji má jaksi v kompetenci.

To se hodí zvláště u amuletů. Tam je dobře pořádat konkrétní patrony o pomoc.

 

Uvedla jsem také rostliny, které některým runám přísluší.

To se zase hodí při jejich využití pro léčení, kdy je dobře amulet na tu, kterou chorobu vyrobit přímo z patřičného dřeba, nebo amulet opatřit částí rostliny.

 

Víc se dozvíte ve středu, v článku o výrobě amuletů.

 

Pěji příjemný den!

 

Michaela


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna přibývá Co to znamená?
a nachází se ve VAHÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Jméno Markéta je původem z dálného orientu, jakkoli to tak vůbec nezní. Jeho základem je ale skutečně staroindické slovo „mandžárí”, což v překladu znamená „perla”. Tento termín přejali pak Řekové, kde znělo „margarites” a odsud latina, kde ho známe jako „margarita”. To je co, Markétky? Vy naše „perly“. Vaše jméno je nejen krásné, ale starobylé a zcestovalé. A je vás v ČR celých 58008.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Máte nějaký důvod pokládat pátek 13. za nešťastný? Stalo se vám tento den něco zlého?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 7
  • 344
  • 14 606
  • 335 232
  • 2 488 761
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet