Magie rodného čísla a vaše práce. Nejvíc umělců je mezi dvojkami

autor: | Říj 15, 2019 | Magie | 10 komentáře(ů)

Views: 1986

Co se dnes poklonit jednomu velkému matematikovi, který vedle toho, že nám dal řád a my notoricky známe jeho větu, byl také velkým filozofem, astronomem, knězem a mudrcem? To Pythagoras, pravil, že každé číslo má svou povahu i energii a že čísla ovlivňují duši člověka.

Vůbec byla duše pro Pythagora důležitá. A také vesmír, na kterém obdivoval řád a přesnost. Je otcem numerologie. O životních číslech a jejich vlivu jsme si už mnohokrát povídali.

Ale víte, jak na vás působí vaše číslo rodné?

Odpověď: hodně.

Ale napřed tedy zopakujeme číslo životní.

Pokud počítáme životní číslo, dostáváme se k němu numerickým součtem, který asi dobře znáte a výsledek nám napoví cosi o našem charakteru, chování, zálibách a podobně.

Počítá se takto:

Celé datum 21.8.1968 sčítáme, dokud to jde – 2+1+8+1+9+6+8 = 35 a ještě 3+5 = 8

Naše rodné číslo je ovšem neméně důležité a jeho vliv, nebo oblast vlivu lze snadno předvídat podle toho, kde ho nejčastěji používáme.

A ty oblasti také nejvíce ovlivňuje.

Bez rodného čísla se neobejde naše pracovní smlouva, bankovní transakce, listiny … rodné číslo je číslem úředním, pragmatickým.

A pragmatické, racionální, hmotné a praktické oblasti má také na starosti.

Provází nás tak, jako datum narození celým životem, je neměnné, je jen a pouze naše.

Zatímco najdeme hodně lidí, narozených ve stejný den, člověk se stejným rodným číslem se bude hledat těžko.

18934ZDl.jpg

 

Rodné číslo asistuje u naší práce, našich peněz, našeho racionálního zaměření a tím pádem i v kategorii úspěchu.

Vypočítáme ho stejně, jako číslo životní, ale je dobře sečíst napřed čísla před lomítkem a za ním, přihlédnout k oběma a pak je teprve sečíst.

Tedy: 685821/1613 například

Tak to bude 3 a 2

Celkově 5

Budu tedy 5 ale taky 3 z data a 2 úřední – přidělené.

To znamená, že jsem současně dítětem Jupitera, Luny a celkově Merkura.

Tedy asi to u mě bude hodně často o štěstí, protože Jupiter je pán náhod, bude to tak trochu o umění, a bude to o komunikaci.

Povaha zůstává pod vládou Saturna, protože životním číslem jsem osmička.

Když si to takhle rozložíte, dozvíte se docela dost o sobě, ale také o druhých.

Samozřejmě, že svůj život si tvoříme sami a to především.

Ale podmínky, které k tomu budeme mít, prostor, čas, přístup a také vnitřní postoj nám dal vesmír a čísla, která nás svými vibracemi prostupují a ovlivňují po celý náš život.

Možná je to i odpověď na otázku „Proč když dva dělají totéž, není to též“.

A možná na okřídleném rčení „Má prostě blbý/dobrý rodný číslo“, je víc pravdy, než si myslíme.

18935MWU.jpg

 

A teď jdeme na vaše čísla

Uvádím jak životní, tak pod tím i rodné, abyste to měli pohromadě.

 


Jedničce vládne Slunce.

Životní

Lidé s tímto životním číslem bývají silní, velkorysí a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch. Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení. Jedničky také těžko dokáží šetřit. Chtějí si to užít. Nebezpečím a nepříjemnou komplikací je u některých jejich horoskop, který nakloněn špatným směrem umí udělat z jedničky nadutého všeuměla, který si nevidí na špičku nosu a nosí se jako pětka do záložny. Většinou jde ale o milé lidi s hřejivou energií. Inu, Slunce umí i pálit.

Klíčové slovo jedniček je radost.

Rodné:

Tíhne ke společnosti, skupinovým aktivitám a bývá vidět. Rozhodně chce vynikat, chce zazářit. Jedničky rády práci s možností postupu kupředu, ideálně nejvýš. Nemají rády autority. Často jde o oblasti vlivu na druhé, herci, zpěváci, ale také politici – Slunce pro takového člověka buduje místo, kde dopadá. Tedy mít své místo na slunci doslova.

 


Dvojkám vládne Luna.

Životní

Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což dvojky vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění, hudbu. Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné. Nebezpečím při špatné konstelaci je pak úplný odklon od reality, chorobná lhavost nebo dispozice k alkoholu a jiným prostředkům pro navození „iluzí“.

Klíčové slovo cit.

Rodné:

Směruje k umění, cítění, vyvolávání pocitů a filozofii. Dvojka se zabývá talenty, alternativami, emocemi a vizemi. Člověk tíhne k umělecké oblasti, k vnitřním hodnotám a k prožitku. Dvojku zajímá více pocit, než efekt. Usadí se klidně u malířského plátna, ale i počítačové grafiky, v kadeřnictví, návrhářství … dvojka chce tvořit a vyvolat tím pocit.

 


Trojky jsou pod vládou Jupitera.

Životní

Jsou to lidé, jejichž záběr jde do šířky. Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné. Často jim pomáhají, nebo překážejí náhody. Jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Mají pocit, že lze stihnou všechno, a protože to fakt nejde, bývají nedochvilní. Naproti tomu umí geniálně vysvětlovat a komunikovat, takže jim to většinou odpustíme. Vynikají silou prosadit se. Věci berou s nadhledem. S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky jsou dobrými podnikateli, protože slučují intelekt a rychlé rozhodování. Mají čich pro obchod.

Trojky často mluví o štěstí.

Rodné:

Oblast je těžko určitelná a často je to spíše o náhodě, než promyšleném výběru. Náhodou se trojka s někým setká a další shodou náhod pak něco začne dělat. A náhody jí v tom budou často provázet. Dobré je, že Jupiter na své ovečky nezapomíná, takže je pravděpodobné, že se trojce nakonec dařit bude, ale náhod se nezbaví.

 


Člověk čtyřka je člověk Uranu.

Životní

Je to takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit samolibě a chladně. Čtyřka dobře počítá. Jsou to jedinci spolehliví, zarputilí a pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování a málokdy překročí zákon. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Čtyřky se velice často se ctí zhostí role veřejného činitele či správce nebo vůdce více osob. Najdeme zde starosty, ombudsmany a podobně. Hlavním úkolem Uranu, je karma a skryté vlastnosti.

Klíčové slovo je povinnost.

Rodné:

Hodně často je to o vyrovnávání karmických věcí, nebo o náhlém prozření. U čtyřek se stává, že chtějí něco dělat, něco studují a pak se uprostřed života najdou v něčem zcela odlišném. Tam se také mohou zcela nečekaně vyznamenat, nebo naopak, ale mívá to zásadní vliv na druhé. Je to otázka karmy, nebo skrytých, nerozpoznaný, ale něčím aktivovaných vlastností.

 


Pětka je Merkur.

Životní

Takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor a různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností. Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí, pro jejich neuvěřitelnou přesvědčovací schopnost. Mají úžasnou vůli žít a velice rychle jim to myslí.

Klíčové slovo je poznání.

Rodné:

Často vede člověka k povoláním, kde se nějakou formou komunikuje. Tíhnou k intelektuální činnosti, k předávání myšlenek a slov. Pětky často najdeme mezi konzultanty, reportéry, redaktory, ale třeba také mezi učiteli a logopedy, metodiky a podobně. Pětka chce mluvit, sdělovat, zprostředkovávat informace a myslet.

 


Šestce vládne Venuše.

Životní

A ta je planetou lásky, tělesných požitků, krásy a všeho, co lze nazvat smyslovým potěšením. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují harmonii a do jisté míry také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádají zahrocení a dojem samolibosti. Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporuje krásné věci. A ty jsou často drahé. Oblékají se nápaditě, ale se vkusem. Milují jídlo, masáže a vybranou společnost, jíž bývají ozdobou.

Klíčové slovo je láska.

Rodné:

Šestka směřuje člověka ke zprostředkování prožitku a šestky nejdeme u mnoha oborů. Od kuchařů, přes maséry, až k modelkám. Šestka se najde velmi často tam, kde je krása, ladnost, ženskost, ztvárnění něčeho, nebo požitek. Může stejně dobře vyrábět voňavky, jako být cukrářem, kosmetičkou, maskérkou nebo psát zamilované romány.

 


Sedmička je Neptun

Životní

Mají hluboký vhled do věcí. Jejich nadáním je pronikat do věcí. Jejich častou chybou absolutní odklon od reality. Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Mají vynikající fantazii, soucit a jsou intuitivní. Sedmičky bývají umělci, výtvarníci, herci, básníci, spisovatelé sci-fi apod. Jejich nadání si ale musí někdo povšimnout. Málokdy se totiž dokážou prosadit (pokud nemají nějaký jiný, silný aspekt). Sedmička velí fantazii, snům, vizím a nápadům. Její projev bude nenásilný a jakoby zasněný. Její nebezpečí je slabá psýcha.

Klíčové slovo je vize.

Rodné:

Po rovině praktické a pracovní se sedmičky častokrát dlouho hledají. Tápou. Mnohdy se tápání, tajemno, hloubka a hledání stane přímo zaměstnáním. A tak je můžeme najít v laboratoři, stejně jako u psychologie, básní, filozofie, alternativní medicíny, anebo v protialkoholní poradně, a to jak před, tak i za stolem.

 


Osmička je číslo Saturna.

Životní

Tito lidé vynikají silou vůle. Neradi se podřizují druhým. Pokud tak osmička učiní, musí ona sama takového jedince pro něco obdivovat nebo jej uznat za hodného jejího zájmu. Osmičky kontrolují všechno a všechny, i sebe. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Jsou náročné. Jejich vztahy jsou komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby ho byli schopné milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Lidé osmičky jsou sice rozenými vůdci, ale lze s nimi vyjít, pokud jim dáme prostor. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé jdou do maxima a málokdy cokoli vzdají. Jejich potenciál je snadno viditelný. Vždyť položte osmičku a jste v nekonečnu. Ostatní je často žádají o pomoc, protože zpravidla neventilují své problémy, a tak působí jako úspěšní, schopní a pevní lidé.

Klíčové slovo je vůle.

Rodné:

Osmičky najdeme všude, kde to voní učením, zákonem, rizikem, mocí a určováním směrů a systému. Osmička tlačí člověka do vedoucí funkce nebo tam, kde se tvoří pravidla, případně tam, kde se potírá jejich porušování. Mentor. Cestu k úspěchu nemá snadnou žádná osmička. Protože Saturn dává jedině za odměnu. Osmička si věci musí vydřít a pak to může, a často to dělá, učit druhé.

 


Devítce vládne Mars

Životní

Ne že by snad lidé s životní devítkou byli válečníci a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit agresivně. Mají vyvinutý intelekt a schopnosti, které cíleně využívají. Dokážou pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je spravedlivý a ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Oni sami jsou přece těmi, kdo je tak často žádán. Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale, pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a neradi jej opouštějí. V Tarotu je devítka poustevník. To celkem hovoří samo za sebe. Mají sarkastický humor a jsou například osmičkami stejně dobře obdivovány, jako nenáviděny. Nesmí si totiž konkurovat.

Klíčové slovo devítky je proniknutí.

Rodné:

Devítka v jednom z rodných čísel bude často u povolání, nebo tam, kde je zapotřebí rozhodnost, odvaha, boj, oheň, rychlost, budování, bourání, ochrana a riziko. Často jde o jedno ze součíslí rodného čísla, u pilotů, policistů, vojáků, hasičů, závodníků, sportovců, záchranářů, pyrotechniků, ale zločinců. Osmička jde do věcí aktivně a prosazuje se směle.

 


U rodného čísla, tedy u pragmatických a pracovních součástí života jedenáctku a dvaadvacítku nerozlišujeme.

Přihlédli bychom pouze ke zdvojené jedničce, nebo zdvojené dvojce, tedy k umocnění toho, co nám jednička a dvojka říkají.

Pro úplnost ale, tady jsou jedenáctka a dvaadvacítka jako čísla životní:

Jedenáctky stojí samostatně. Jsou to dvě Slunce vedle sebe.

Jedenáctka je karmické číslo. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Má velikou sílu. Slunce může být hřejivé i spalující. Je to těžké číslo a znamená vždy něco důležitého. Tak jako je Slunce životadárné, může být i zhoubou. Jsou to lidé vynikající silou ducha i těla. Nic není u nich jen tak. Buď je něco hodně špatné, nebo hodně dobré. Jde o extrém. Když pominu karmické negace tohoto čísla, mělo by se jednat o lidi, kteří dosahují vysokých met, a to ještě navíc zcela samozřejmě. Lidé a vlastně všechno jim jde z cesty. Jsou velmi vůdčí. Vyjadřují své pocity bez problémů a neuznávají obecná tabu. Okamžitě a velmi dobře umí rozpoznat dobré od špatného. Jedenáctku poznáte snadno. Něco jí vyprávějte a první, co vám sdělí, bude, kdo udělal v daném příběhu jakou chybu a co měl dělat. Dost pravděpodobně to také bude i pravda. Faktem a smůlou současně je, že jedenáctka jaksi automaticky očekává stejné kvality a schopnosti i u druhých a velmi nesnadno chápe něčí nedostatky. Je velkým kritikem, což je jí vyčítáno. Celkem oprávněně. Vždyť lidé jsou různí.

Klíčová slova jsou také dvě. Moc a soud.

 

Člověk dvaadvacítka je o dokonalosti a završení – vlastně jsou to dvě jedenáctky.

Tito lidé jsou lidmi vyzařujícími dokonalost a harmonii ve všech oblastech. Často jsou na něco geniální. Mají rozšířené vnímání a všestranný intelekt. Jejich chybou může být pocit, že se už nemusí nic učit. Svých vlastností jsou si vědomi a jejich úsudek i hodnocení druhých jsou bezchybné. Zpravidla ale své názory nikam netlačí a někdy je ani neventilují. Sami působí neskutečně zranitelně a třeba taková osmička bude mít dojem, že tuhle éterickou bytůstku, která se támhle vznáší, musí okamžitě zachránit a ochránit, neb není schopna samostatné existence. Omyl! Jen klame tělem. Mnoho dvaadvacítek žije zcela odlišným životem od druhých, protože všechny jeho polohy si vlastně už prošla. Najdeme je stejně dobře u malířského stojanu jako na úplném okraji společnosti či s nějakou odlišností. S tímto číslem se ale často rodí i autisté a lidé duševně „jiní“. Dvaadvacítek je málo!

Karmicky to není divné, protože klíčové slovo zde je dokončení.

 


Pokud znáte povahu planet, jistě si snadno sami vyhodnotíte, jak se asi budou dva lidé, dvě životní čísla spolu snášet třeba partnersky a s přihlédnutím k rodnému číslu kupříkladu pracovně, podnikatelsky a po rovině prosazování vlastních praktických i ekonomických hodnot.

Nemusí to totiž vždycky být to samé.

Jsou lidé, kteří se budou jako partneři milovat až za hrob, ale podnikat nebo pracovat by spolu bez úhony nemohli ani náhodou.

Buď by prodělali, nebo se umlátili.

Často je to pak o pracovním či podnikatelském spojení rodných čísel.

A ještě drobnost, kterou nám numerologie rodných čísel nabízí….

Můžete sečíst rodná čísla dvou lidí, a není to na škodu!

Vždy před a za lomítkem a pak najednou.

Poznáte, jak by vaše pracovní nebo podnikatelské spojení vlastně vypadalo s ohledem na to, v jaké oblasti chcete spolu podnikat.

18936OTM.jpg

Protože podnikání je věcí společnou a první, co se zde propojí, budou právě ona praktickou a pracovní rovinu zahrnující rodná čísla.

Jde tu o úspěch a měl by být společný.

Je to zajímavé.

Snad jsem vás  hezky zaměstnala. :hraní2: 

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]

 

Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin Kloubek () 27.8.1973 „Panna“
Admin

:smích:

Helena17
Helena17
16.10.2019 15:15

Ahoj ,tak já mám 8 a 2.

enka1
enka1
16.10.2019 09:54

Mám obě sedmičky

Carmellka
Carmellka
16.10.2019 14:46
Reply to  enka1

smile

mirabelka
mirabelka
16.10.2019 09:43

4 a5…no řekla bych -sedí smile….manža má 3 a 7… smile

Carmellka
Carmellka
16.10.2019 07:56

Já mám obě 7 🙂

enka1
enka1
16.10.2019 09:55
Reply to  Carmellka

Vítej do klubu laugh

Ivik
Ivik
16.10.2019 07:26

Já rodné 7 to s tou protialkoholní poradnou mě dostalo budu se muset nad sebou zamyslet :pití:

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se v RYBÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Původ jména Jakub najdeme v hebrejštině. Jeho dědečkem je prastaré jméno Jahagóbh (Jákob), které v překladu znamená „ten, kdo se drží za patu“, což je ve smyslu „druhorozený“. Stejně dopadl i biblický Jákob, který se při porodu „držel za patu“ svého bratra Ezaua. V ČR je 86231 Jakubů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 82
  • 297
  • 13 234
  • 332 617
  • 2 491 877
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet