Causa Kramný: Zpověď – On zvracel, Monika blila…

autor: | Led 25, 2014 | Ranní kávy | 0 komentářů

Views: 119

Pokud se pečlivě zaposloucháme do zpovědi pana Kramného, nelze si nevšimnout mnoha a mnoha věcí, které dle mého soudu on sám nepostřehl, a které ale postřehne pozorný posluchač, který si věci, které pan Petr líčí, představuje tak, jak je slyší.

 

Předem bych ráda uvedla, že bylo velmi podnětné od tn.cz nahrávku zveřejnit a nechat veřejnost, aby si udělala obrázek, pokud chce.

 

Lidé totiž nejsou hloupí.

 

Není také pravda, že by pan Kramný chtěl nahrávku pořídit pouze pro potřeby policie. Říká totiž hned zkraje, že by „chtěl touto nahrávkou všechno dopodrobna vysvětlit a zveřejnit“.

 

První část

 

Pan Kramný: Je 6. 8. 2013 zhruba 9 hodin a 44 minut ráno.

Poznámka: Zhruba? Pokud by to bylo dle něho přesně, bylo by to na vteřiny, setiny vteřin?

Úvaha: Je tu velký zájem na tom, aby se vědělo, kdy a v kolik hodin nahrávka začala vznikat. Má jít tedy o dobu před jeho rozhovorem s Tv. Nova?

 

Pan Kramný začíná nahrávku, jak uvádí dnem před osudným dnem.

 

Tedy v neděli.

 

Líčí, jak byli od rána na pláži, v kolik hodin šel pro první hranolky, v kolik hodin pro druhé hranolky.

 

Před večeří se dle jeho slov rodina sprchuje, natírá se krémy, dcera tančí, poslouchají hudbu.

 

Pan Kramný dopodrobna líčí, co přesně kdo měl k večeři.

 

Uvádí, že on nevečeřel, protože se cítil plný hranolek, které snědl kolem 15:00.

 

12106OWV.jpgPo večeři dle něho šla rodina na procházku hotelem.

 

Fotografují, dívají se po obchodech, vycházejí před hotel fotografovat.

 

Navštěvují krámek s bižuterií, kde se jeho paní líbí prstýnek, ale její velký.

 

Pan Kramný: Domluvili jsme se s prodejcem, že ho upraví a druhý den, tedy v úterý ho navečer bude mít k vyzvednutí.

 

Poznámka: Mnozí si všimli, že druhý den, mělo být pondělí, nikoli úterý.

 

Úvaha: Pan Kramný se mohl přeříct. Mohl také ale zcela podvědomě osudný den přeskočit, protože již (na úrovni podvědomí) nepředpokládal, že by se cokoli vyzvedávalo.

 

Dětská diskotéka a večerní program

 

Dle pana Kramného začínala diskotéka a program kolem deváté hodiny.

 

Průběh líčí jako uvolněný, jeho dcerka běhá po parketě, v jednu chvíli k ní jde matka, fotografuje ji, pak se vrací…na dceru mají dobrý výhled. Dcera je chvíli s animátorkou, se kterou je focena.

 

Následuje program pro dospělé, kde vystupuje břišní tanečnice a další tanečníci…

 

Pan Kramný: Po skončení programu, což mohlo být kolem desáté hodiny, jsme se odebrali na pokoj…

Poznámka: Celá dětská diskotéka, plus program pro dospělé, focení s animátorkou, vystoupení umělců a další aktivity…trvaly pouze hodinu?

 

Dále pan Kramný říká, že po návratu na pokoj se všichni osprchovali a natírali krémy.

 

Poznámka: Sprchovali se a natírali před večeří, po které následovala pouze procházka po hotelu a hodinový program. Tedy, proč se rodina opět sprchuje a proč se znovu natírá?

Úvaha: Jednak nesedí doba trvání programu a jednak je dost zvláštní, ačkoli nikterak fatální, že by se pořád sprchovali a natírali…Domnívám se, že tady pan Petr posunul dobu návratu a vyplnil čas či situaci, o které se nechce zmiňovat, sprchováním a natíráním.

 

Osudný den

 

Pan Karmný: Manželka ráno vstala dřív, říkala, že jí není dobře, že jí bolí břicho, takže zadělala závěsy. Na to jsem řekl, že mi taky není dobře, že dnes budeme ležet. A dceři taky nebylo dobře.

 

Poznámka: Přestože pan Kramný od začátku líčí své problémy jako nejhorší, uvedl, že první, komu bylo zle byla paní. O dceři se zmiňuje mimoděk, vlastně je to taková slyšitelná vsuvka „Jo a vlastně dcera měla také problémy“

 

Následně líčí, kterak dcera a žena běhaly na záchod a užily antinal. Své potíže líčí jako zvracení spíš než průjem. Antinal říká, že si prozatím nevzal.

Poznámka: Posluchač si tedy udělá obrázek, že jeho ženu a dceru trápí úporný průjem, zatímco pana Petra zvracení, což je čím dál horší.

 

Časově je tohle všechno před polednem.

 

Tak to šlo dále…

 

Dle jeho popisu, běhá jeho paní a dcera s průjmem na záchod, zatímco on, dle svých slov „zvrací co 5 až 10 minut“.

 

Následně ovšem popisuje zvracení ženy a dcery s tím, že dcerka pozvrací prostěradlo a peřinu.

 

Říká, že to manželka dala dolů, ale jemu že to nevadilo, že si na pozvracené místo dal osušku a druhou osuškou se přikryl.

 

Poznámka: Paní Monika tedy svlékla ložní i prostěradlo!? To znamená, že již od doby před polednem, byla jedna postel bez peřiny a prostěradla. Na této posteli ležel pan Karmný přikrytý osuškou.

 

Stále je doba před polednem.

 

Pan Kramný: Všiml jsem si, když jsem zrovna zvracel, že vedle mě na záchodě sedí manželka a má průjem a zvrací do kyblíku.

 

Následuje detailní a netypický popis kyblíku.

 

Že se jedná o koš na odpadky, který je z koupelny. Dále pan Kramný uvádí, že tento kyblík (koš) jeho žena pokaždé po sobě vylívá a i vyplachuje.

 

Poznámka: Pan Kramný tady v této části svého záznamu, který dle něho vzniká  6.8. v 9:44 odpovídá na mnohočetné dotazy z diskuzí, které zazněly až po jeho zpovědi pro TV Nova, která byla zveřejněna o den později.

 

Úvaha: Domnívám se, že pan Kramný záznam antidatoval. Že ve skutečnosti nahrávku pořídil podstatně později, až po tom, co si přečetl diskuze. V mnoha aspektech totiž nahrávka působí víc jako souhrn odpovědí na otázky, než souvislý popis události. Pozornost, kterou v nahrávce věnuje „najednou“ odpadkovému koši je zarážející. Z diskuzí, které vznikly na základě jeho rozhovoru s Novou víme, že koš na odpadky, do kterého měla jeho paní zvracet, se velmi řešil a existují fotografie, jak vypadá kbelík na pokoji zmíněného hotelu, kde jsou koše umístěny a podobně. Jsou to ovšem příspěvky o mnoho mladší, než má být nahrávka, podle údajů pana Kramného.

 

Kolem 12:00 zjišťuje pan Kramný, že na pokoji dochází voda.

 

Ví ovšem, jak uvádí, že v tuto dobu má služba uklízet pokoje a doplňovat lednice. Rozhodne se proto, že na uklízeče počká.

Ten však dle jeho slov nepřichází a tak pan Petr žádá manželku, která ovšem tou dobou leží na posteli s dcerou, vedle sebe mají kbelík (detailní popis kbelíku podruhé) do kterého zvrací aby „nemusely pořád běhat“.

 

Manželka odmítá jít pro vodu s tím, že jí není dobře.

Pan Kramný na sebe tedy hodil ručník, vyjmul kartu, otevřel dveře, zavřel dveře a odešel pro vodu. Uklízeče však viděl dva pokoje před ním.

 

Uvádí, že šel za ním a vodu si vyžádal.

 

Uvádí rovněž, že se ho uklízeč ptal, jestli má jejich pokoj uklízet, ale on mu odpověděl, že dnes ne, ukázal, že je bolí břicho a pořádal o dva toaletní papíry.

 

Poznámka: Pan Kramný musel vysvětlit uklízeči, nějakou řečí, že chce vodu, vysvětlit, že nemá uklízet, (rozuměl, nač se uklízeč ptá) a vyžádat dvě role toaletního papíru. Rovněž je zarážející, že pan Kramný nechtěl, aby uklízeč uklízel, když v pokoji se nacházela postel bez prostěradla, pozvracená peřina, a že nežádal nové povlečení, když to původní paní Monika „dala dolů“.

Dále by mě zajímala otázka, zdali když je vyjmuta otevírací karta a druhý člověk s ní z pokoje odejde, zdali se dají dveře zevnitř otevřít.

 

Pan Kramný: Dostal jsem 3 lahve vody, jednu colu, dva toaletní papíry a řekl jsem, že mu zítra dám dva dolary za dnešek a za zítřek. Pak jsem odešel zpět do pokoje.

 

Poznámka: Jazyková vybavenost pana Petra, je tedy minimálně na celkem hovorové úrovní a dokáže si říci o vše, co potřebuje, vysvětlit špatný zdravotní stav i mluvit v budoucím čase…

 

Po příchodu si pan Petr dle jeho slov otevřel kartou, dveře se otevřely, světlo se rozsvítilo. Na tomto místě pan Kramný uvádí, že televize nehrála celý den, že ji vůbec nepouštěli.

 

Popisuje, kam postavil kterou lahev.

 

Jednu do koupelny, druhou do lednice a třetí na stoleček mezi postele.

 

V tuto chvíli může být dle jeho slov něco málo po jedné hodině po obědě.

 

Pan Kramný: Normálně jsme fungovali, manželka zvracela do kbelíku, dcera sem tam. Dá se říci, že jejich problémy ustávaly. Ale moje problémy se dále zhoršovaly.

 

Pan Kramný: Třepala mě strašně zimnice, takže jsem se přikryl. Lehl jsem si na bok a nějakou chvíli jsem spal. Z ničeho nic jsem pak dostal návaly horka, cítil jsem jak mi po tvářích teče pot. Vzbudil jsem se, musel jsem opět na záchod….

 

Popisuje zvracení a průběh i podobu zvratků, kterou nazývá žlutou hmotou.

Chuť v ústech popisuje jako železnou.

 

V tuto chvíli si pan Kramný dle svých slov bere antinal, protože zjišťuje, že má i průjem, i když malý. Domnívá se, že mu antinal pomůže i na zvracení.

 

Pan Kramný: Manželka a dcera už tolik jako nezvracely, dcera ležela chvíli u mě, na posteli blíž ke koupelně, chvíli u manželky. Manželka ležela na levé straně postele. Tak jsme se všelijak střídali, podle toho, jak kdo zvracel.

 

Poznámka: Proč se střídali na postelích jak kdo zvracel, když jeho dcera a žena měly u postele kbelík, jak uvádí výše? Kde měla místo Klárka, když postel byla pozvracená, bez prostěradla a nebyla tam peřina?

 

Pan Kramný: Bylo už k večeru, nevím, kolik hodin. Manželka ležela na posteli blíž k balkonu, dcera ležela na pravé straně a já jsem ležel u dcery v nohách. Měl jsem neustále bolesti, co se týče zvracení. Manželka jak jsem si všiml, zvedla telefon a mačkala nějaká tlačítka. Já říkám, kam volá. Ona řekla, že volá na recepci, ať nám pošlou nějakého doktora. Ale prostě nedovolala se, nedovolala. Netuším, jestli to bylo po deváté, nebo zda to bylo už po té, co jsem se pro vodu vydal podruhé.

 

Každopádně voda nám docházela.

 

Já říkám Moni, zajdi pro vodu, jen tak v duchu jsem si to říkal, zajdi pro vodu, já už jsem byl, teď je řada na tobě. Ale ona řekla, že ne, že jí není vůbec dobře, já říkám, že mě je ale stokrát hůř já vůbec nemůžu. Ona řekla, že ne, že nikam nejde, ať se napiju coly.

 

Následně uvádí, že tedy posbíral opět ty tři prázdné lahve, mezi 21:00 a 22:00…a vydal se pomalým krokem do recepce. Cestou potkal obyvatelku hotelu. Načepoval ony tři lahve a ihned ještě u fontánky se z jedné napil, protože měl hroznou žízeň.

 

Poznámka: Přestože co pět minut zvrací a každý doušek ihned zvrátí, zde v této chvíli jde pomalým krokem a dokonce upíjí ještě u fontánky, při čemž se ani trochu nebojí, že se bude opakovat zvracení.

 

Opět po návratu ukládá jednu lahev do koupelny, druhou do lednice a třetí mezi postele na stolek.

 

Sděluje manželce a dceři, že zde mají vodu a ať ji pijí.

 

Usedl na postel a svlékl tričko, které hodil na stolek, a které spadlo na zem. Okamžitě jde zvracet.

 

Bolesti zvyšovaly a pan Petr uvádí, že nevěděl, co dělat.

 

V tuto chvíli, může být kolem 22:1522:30.

 

Petr všímá, že jeho manželka „nemá spodní kalhotky, je otočená zády ke mně a kouká jí zadek zpod peřiny!“

 

Uvádí, že mu to je divné, protože manželka nikdy, opakuje nikdy bez kalhotek nespala.

 

Poznámka: Pokud s ní před zhruba před minutou mluvil, a sděloval, že přinesl vodu, proč se jí nezeptal, proč nemá prádlo?

 

Dále se pan Petr podivuje nad absencí prádla a uvádí, že se manželka vždy bála spát bez kalhotek aby „jí tam něco nevlezlo“

 

Říká, že si myslí, že se pokadila.

 

Říká, že dcera ležela nadále na posteli u koupelny, on ležel v nohách postele a dcera blouznila ze spaní, volala dědu a ptala se po zmrzlině. Na to on jí jen tak odpovídá, že ano, že dostane zmrzlinu, ale že za chvíli bude ráno a že mu není dobře, ať spí.

 

Pam Kramný: Obě ležely v poklidu, Klárka se chvílemi obracela a občas mě kopla. Manželku jsem viděl, jak se obracela a úplně v poklidu se chvílemi do kbelíku vyblila.

 

Poznámka: Pan Kramný zvrací a je mu nevolno, jeho žena ovšem blije. Je podivné, jak může po tolika hodinách nevolností a zvracení i úporného průjmu své rodiny hovořit o poklidu.

 

Následně se paní Monika jak pan Petr uvádí, občas napila a zase usnula.

 

Dle časové osy může být něco kolem 23:30

 

Úvaha: Pan Kramný tady popisuje dobu, která časově po ose je prakticky dobou pár minut opřed tím, než je lékaři předpokládána doba smrti.

 

Pan Kramný: Jak jsem tak seděl na té posteli a moje potíže se neustále zhoršovaly a ony si tam jen tak ležely, tak jsem si říkal, holky vy se máte, vám se podařilo alespoň usnout.

Poznámka: Je možné, aby se potíže pana Kramného ještě více zhoršovaly? Vždyť dle časové osy, se jeho problémy stále zhoršují již dobrých 12 hodin!

 

Proč má pan Kramný pocit, že se jeho paní a dcerce podařilo usnout a mluví o tom, že se mají, když v ten samý čas má paní Monika „blít“ do kýblu a jeho dcera blouznit?

 

Pan Kramný: Nadále jsem chodil zvracet a zavíral jsem za sebou dveře, abych je neprobudil, ale již jsem neměl co zvracet.

Poznámka: Dle jeho slov, popisujících tu stejnou dobu, jeho žena ani dcera nespaly.

 

Úvaha: Pan Kramný si neuvědomuje, že ve snaze předložit dobu smrti jako domnělý spánek, souběžně hovoří o své ženě, jako o člověku, který se občas obrací, pije a zvrací a tudíž nespí. Mám za to, že zde slulčuje neslučitelné ve snaze vyhnout se podezření, že si měl něčeho všimnout a současně stvrdit své tvrzení, že jeho žena dcera zemřely ve spánku. Člověk ale nemůže spát a souběžně zvracet a pít,což posluchač zaznamená, jako renons.

 

Pan Kramný: V koupelně jsem pořád zvracel, ale již jsem neměl co, dokonce jsem seděl na kraji vany a tam jsem častokrát setrval i deset minut, a i jsem tam usínal.

 

Poznámka: Pan Kramný opět souběžně i více, než deset minut sedí a usíná na vaně za zavřenými dveřmi a souběžně vidí na svou paní, která se obrací, pije a zvrací, na svou dceru, které je v nohách a která blouzní.

 

Pan kramný: Dále popisuje, kterak ho bolelo na prsou a špatně se mu dýchalo a že cítil brnění v konečcích prstů a že to nikdy nezažil. Proto si vzal, jak uvádí rovněž také Ibalgin400.

 

Úvaha: V tuhle chvíli pan Kramný vlastně popisuje čas, který koresponduje přímo s dobou, kdy jeho paní a dcera pravděpodobně, podle slov lékařů zemřely. Jestliže o tom věděl, mohlo se brnění objevit v souvislosti s psychickou zátěží a tím i hyperventilací. Je to také symptom hysterické reakce.

 

Pan Kramný: Neustále jsem zvracel, měl jsem vysušené hrdlo a vodu, kterou už jsem bral z minibaru, jsem si nosil s sebou. Když jsem se podíval na manželku a na dceru ony klidně ležely a spaly. Já jsem chvílemi rovněž polehával na přistýlce, na gauči. Jednu chvíli jsem ležel i u manželky a tehdy jsem si uvědomil, že strašně zapáchá potem. Nevim, ten pach mám stále v puse, nemůžu se toho zbavit. Je možné, že tou dobou manželka s dcerou už nežily, ale já jsem na to nepřišel.

 

Poznmáka:  Žádnou poznámku, která by byla objevná k této části nemám, protože jednoduše, pokud ležel u manželky a seděl na gauči, tak byl bezprostředně na dotek u mrtvého těla své ženy, jejíž pach má stále v ústech a z přístýlky na ní také viděl, protože uvádí, že ležela zády ke koupelně, tedy v době, kdy byl na gauči byla k němu čelem.

 

Pan Kramný: Já jsem si prostě myslel, že spí. Žáden výkřik, žádné zakašlání, žádný náznak. Opravdu jsem si ničeho podezřelého nevšiml.

Poznámka: Na jedné straně uvádí, že jeho paní v inkriminovaný čas ještě zvracela do kýble, obracela se a pila, jeho dcera blouznila, ale souběžně uvádí, že nezjistil jediný náznak, že by něco nebylo v pořádku. Tedy vlastně říká, že blouznění dítěte a zvracení manželky, které trvají více, než 13 hodin, jsou stav, kdy není třeba vnímat cokoli jako problém.

 

Pan Kramný: Začala mi docházet voda, takže jsem se vydal pro vodu, která byla na stolku mezi postelemi. Sedl jsem si na postel.

 

(následuje opět popis toho, v jakých polohách ležela Monika s Klárkou)…

 

Všiml jsem si, že je tam na zemi něco vylité, rozlité a lepkavé, měl jsem to na nohách.

Snad tam byl i nějaký ručník.

 

Poznámka: Nejspíš to byl ručník z postele, která byla pozvracená, jak uvedl zkraje anebo to mohlo být prostěradlo, které Monika rovněž podle jeho slov dala dolů, již před polednem, případně to mohlo být tričko, které jak uvedl po návratu z cesty pro vodu svlékl, a které spadlo na zem.

On zapomněl, posluchač si vzpomene.

 

Pan Kramný: Když jsem se chtěl napít vody, kterou jsem donesl ze stolku, všimnul jsem si, že voda je říznutá coca-colou. Nedovedu si to vysvětlit, jestli to naředila manželka, dcera určitě ne. Z té vody bylo tři čtvrtě upité. Já jsem to vypil a okamžitě jsem to vyzvracel. Říkal jsem si, co budu dělat, když už nemáme ani kapku vody a tak jsem si šel lehnout k dceři, která ležela na boku uprostřed postele. Již několikrát jsem takto vedle ní ležel. Ona se strašně roztahovala, byla tma. Svoji pravou nohu jsem dal přes ni. Zarazilo mě, že se ani neotočila, ani nic neřekla.

Říkám Klári, posuň se, tady je strašně málo místa, ale nereagovala.

 

Sáhl jsem na ni a zjistil jsem, že je strašně ledová. Tak jsem vzal svoji levou ruku a přiložil jsem ji k nosu a zkoušel, jestli dýchá. V tu chvíli jsem vyskočil, vyskočil, vyskočil a rozsvítil jsem světlo. Pak jsem uviděl, že má otevřenou pusinku..okamžitě jsem ji otočil na záda a začal jí masírovat srdíčko, dýchal jsem jí z úst do úst, řval jsem po manželce, že se něco stalo, pořád jsem do ní dýchal, ale ona tam ležela celá fialová.

 

Poznámka: Několikrát u dcery takto ležel a nikdy si ničeho nevšiml. Nevšiml si, že je studená, když přes ní dal nohu. Celou dobu uvádí, že za sebou zavíral dveře, aby nikoho neprobudil a pak dceru budí, aby se posunula, přestože má volný gauč u okna, kde také ležel a kde se klidně ležet dalo?

Úvaha: Tak někdy přijít na to, že zemřely, asi musel a muselo to být nad ránem. Je těžké si tak nelogické chování hned v několika bodech si odporující, vysvětlit po jiné, než ryze účelové rovině.

 

Pan Kramný: Tak jsem se natáhl přes postel a plácl jsem manželku, ale ona nic. Tak jsem na ní skočil obkročmo a otočil ji, ale ona měla otevřené oči a byla celá fialová a flekatá a já nevěděl, co mám  dělat. Já jsem chytl paniku a začal ji oživovat a masírovat. Ale nešlo to.

 

Poznámka: Když sedel na gauči, vedle ní, kdy k němu byla čelem, a když ležel vedle ní, kdy sám připouští, že byla patrně tou dobou mrtvá, protože zapáchala, tak si nevšiml ani otevřených očí, ani barvy kůže, ani otevřených úst?

 

(Záhadou zůstává škraboška, kterou popisuje na očích Moniky lékař. Pokud by ji skutečně měla, nemohl by pan Kramný vidět, že má otevřené oči. Pokud by jí sundal, je zvláštní, že by se o tom nezmínil, když během této první části posuje takové detaily, jako jsou spodní kalhotky, každé otevření dveří, vyjmutí karty…když polohy těl a rukou popisuje několikrát během těchto zhruba třiceti minut.)

 

Následně uvádí, že vyběhl a bouchal na první dveře, paní z vedlejšího pokoje přivedl a ta viděla tu hrůzu, (Zde pan Kramný skutečně projevuje emoce, přes to však nezapomíná vsunout poznámku, že obě ležely na posteli).

 

Pan Kramný: Sousedka zazmatkovala, vyběhla a začala volat o pomoc. Já jsem si sedl k manželce k nohám a jediné, na co jsem se zmohl, bylo zavolat mojí mamce, že Monika a Klárka jsou mrtvé, že zemřely ve spánku.

Úvaha: Je podivné, z čeho pan Kramný usoudil, že zemřely ve spánku, když jejich spánek a „poklid“, líčí současně jako blouznění, zvracení a pití, což se muselo odehrát časově těsně před tím, než zemřely.  Za sebe netuším, kdy dle něho vlastně stihly v poklidu spát.

 

Pan Kramný: Ta paní se vrátila, něco tam říkala, ale já jsem jí nerozuměl. Vzal jsem papíry od pojišťovny a zavolal. Ozvala se operátorka a já jsem jí řekl, že se nacházíme v Egyptu, a že manželka a dcera zemřely ve spánku.

 

Následně pana Kramného dle jeho slov vyvedli security z pokoje do vedlejšího pokoje, kde jim sdělil, že je mu špatně. Dostal vodu, kterou opět vyzvracel. Následně přišla delegátka. Té řekl, že je mu zle a že ho bolí na prsou, a že si není jistý, jestli není také otrávený.

 

Pan Kramný : Ona okamžitě říkala tomu doktorovi, který tam přišel, aby mě odvedli na kliniku. Tam mi vypláchli žaludek. Obsah žaludku, který byl hnědočerný odchytávali do pytlíku. Pak mě odvedli vedle na pokoj.  Zde jsem dostal kapačku a v nose jsem měl sondu.

 

Poznámka: O rychlé dedukci pana Kramného, že je asi TAKY otrávený, se toho napsalo už hodně. Z jeho slov ale rovněž vyplývá, že lékař byl na místě skutečně ihned a že obsah jeho žaludku po výplachu byl izolován, což patrně znamená, že byl také analyzován. Pokud by tedy pan Kramný byl čímkoli otráven tak, jako jeho dcera a žena, byl by s tímto faktem obeznámen jak on, tak i úřady a byl by podroben adekvátní léčbě a vyšetřením.

 

2. část

 

Říká, že pokračuje, kde přestal, protože měl nějaký hovor.

 

Pan Kramný: Odebrali jsme se na pokoj, kde leželo tričko Klárky, kde jsem si všiml, že byl poskvrněný rukávek, nějakou žlutou skvrnou, vypadal jako pozvracená. Vzal jsem ho a také pyžamo manželky, Vršek i spodek. Dostal jsem jiný pokoj.

Poznámka: Patrně si pan Kramný v této chvíli již nepamatuje, že Klárka zvracela dle jeho slov již dopoledne den před tím, když uvedl, že pozvracela také peřinu a prostěradlo, které Monika svlékla. Proč se tomu teď tak pan Kramný diví? Navíc, Klárka tedy ležela v tom pozvraceném tričku celý den a noc?

 

Pan Kramný: Z pokoje jsem se odebral zpět na kliniku,. V ruce jsem nějakou jehlu nebo,co to bylo.

Poznámka: Manžel zdravotnice a neví, co je „kanila?“

 

Dále v druhé části pan Kramný pláče, zcela autenticky a stěžuje si, že nechápe co se stalo a proč. Uvádí, že je zde v zemi, kde nikoho nezná, kde s ním nikdo není a kde nikomu nerozumí. Říká, že měl již být dávno doma a všecko mělo být v pohodě.

 

Opět se vrací k osudnému dni a noci a uvádí, že nevzpomíná, že by se manželce nebo dceři jakkoli přitížilo.

 

Pan Kramný: Nepamatuji se, že by se jim špatně dýchalo, že by zakašlaly, nebo daly nějakým způsobem vědět.

Poznámka: A fakt, že Monika chtěla volat lékaře není důvod si myslet, že ho potřebuje? A dceřin stav, který sám nazývá blouzněním, je dle něho také v pořádku? Proč neříká, že dcera mluvila ze spaní, když tak často v první části proklamuje, že byla v pohodě a spala? Stav, který člověk sám spontánně nazve blouzněním, není stav v normálu.

 

Pan Kramný: Komunikovali jsme ze začátku spolu normálně.

Poznámka: Ze začátku, znamená, že pak už ne? Ani to není důvod si myslet že se něco dělo špatně?

 

Dále se opět pozastavuje na kalhotkami, které popisuje jako čisté. Hovoří o pochybnostech s vodou, která byla naředěna.

 

Pan Kramný: Dcera by to nenaředila, ta by to vylila.

Poznámka: Co by vylila? Jakože by neuměla nalít z jedné lahve do druhé cokoli? Nebo co by vylila?

 

Zbytek druhé části zpovědi, prosí pan Kramný emotivně a autenticky kohokoli, kdo bude nahrávku poslouchat, aby mu pomohl se z Egypta dostat.

 

3. část.

 

Pan Kramný: Je 7.8. 10:33 – neustále musím přemýšlet, co se v tom pokoji odehrálo a jak se to mohlo stát. Doteď mě nenapadlo, jakým způsobem mohly být otráveny. Při příchodu jsem si ničeho nevšiml. Manželka se také o ničem nezmiňovala.

 

Akorát zaráží mě jedna věc, když tak na to vzpomenu, manželka se mě několikrát během našeho vztahu zmiňovala, ať to bylo v parku, nebo v restauraci, slyšel jsem to od minimálně desetkrát. „Kdyby se mi něco stalo, našel by sis někoho jiného?“ A já jsem jí odpověděl, protože jsem myslel, že si dělá srandu „To víš, že jo, ale aspoň o deset let mladší“… a ona řekla, „já bych chtěla, aby sis někoho našel“. Takže to je taková jedna věc, který by mohla mít souvislost s tím, co se tam stalo…

 

Poznámka: Jakou souvislost by to tak mohlo mít s tím, co se tam stalo? Že by jeho žena otrávila sebe, otrávila Klárku a jeho, protože si vlastně strašně přála, aby si někoho našel? Kde pan Kramný našel souvislost, je skutečně oříšek.

 

Pan Kramný: nevšiml jsem si žádné lahvičky ani prášku na tom pokoji, jo, prostě ničeho, co by mi nepřišlo normální.

 

Poznámka: pan Kramný si zřejmě myslí, že domělý vrah, případně paní Monika by si prášek, nebo lahvičku s kyanidem, vystavili třeba v koupelně, nebo na noční stolek. Tady se omlouvám za ironii, ale to asi pan Kramný nemůže vůbec myslet vážně.

 

Úvaha: Celá tahle stať jeho zpovědi má jeden jasný cíl…udělat vraha z Moniky. Nenápadně podsouvá, již vlastně 7.8. posluchačům (chtěl nahrávku adresovat veřejnosti), že vrahem je Monika, ale vůbec tomu nechce uvěřit.

 

Pan Kramný: Akorát když zase tak vzpomínám, manželka trávila spoustu času na tom počítači. Já jsem přišel z práce a hned jsem se věnoval rodině. Dá se říci, neměl jsem čas vůbec na žádné koníčky, ale manželka ta měla někdy čtyři i pět dní v týdnu volno. Co dělala dopoledne, to opravdu netuším. Chtěla, abych zařídil mobilní internet do tabletu, že na noční v práci nemají co dělat, že se tam nudí, takže jsem ho zařídil. Na noční si tedy nosila tablet s internetem do práce, ale co tam dělala, opravdu netuším. Vím, že jednu dobu měla fB, že jsme se kvůli tomu pohádali, protože tam měla nějakých 57 chlapů, které jsem v životě neviděl. Dal jsem jí na výběr, buď já nebo FB, ale ona řekla, že to zrušit nejde. Tak jsem si k tomu sedl a zrušil jsem to.

 

Poznámka: Jak tohle souvisí se smrtí jeho ženy a dcery v Egyptě, kde byli úplně sami, zase skutečně netuším já.

 

Úvaha: Máme nějak po lásce…máme tady najednou vlastně zhýralou manželku, ze které pan Krakný před několika sekundami nenápadně udělal vraha a sebevraha a teď také lehkou ženu, která mu zahýbala a lhala.

 

Pan Kramný: Když si tak ještě vzpomínám, jak byl zrušený ten FB chodila manželka ke kamarádce vedle do dveří, vždycky vzala flašku vína, že jde na vínko… no a já jsem se po nějaké době dozvěděl, že ona tam chodila na facebook. Takže si musela zařídit jiný FB.

 

Poznámka: Znovu se ptám, jak tohle souvisí s její smrtí, se smrtí její dcery v úplně jiné zemi, kde s nimi nikdo jiný necestoval?

 

Pan Kramný: Po nějaké době přemlouvání, že já jí v tom bráním, že jí nedávám volnost, že tam má kamarády, a tak dále, jsem svolil a ona mi nabídla, že mi dá na to přístup, takže jsem tam chodil a díval jsem se, co tam je.

 

Poznámka: Budu se opakovat, ale co to má společného s tím, kdo ji zabil?

Pan Kramný: Další věc, která mě zarazila, je, že tam co je kolonka ženatý/vdaná ona měla svobodná. Když se na to kliklo, tak se to tam dalo změnit na vdaná, takže jsem to změnil. Zeptal jsem se jí na to a ona prostě odpověděla, že to nešlo. A já jí řekl, že jsem na to kliknul a šlo to.

 

Poznámka: Tohle zaráží pana Kramného bezprostředně po tom, co někdo v daleké cizině zavraždil jeho ženu a dceru, tohle vzpomíná ve zpovědi, která má být popisem osudného večera a kde má veřejnost pochopit …. co?

 

Myslím, že další část této nahrávky všichni znají.

 

Pan Kramný v posledních částech zcela uhnul od původní podstaty a svou ženu vylíčil jako nedůvěryhodnou, prolhanou, promiskuitní osobu, která ho vlastně trápila.

 

Jak víme, v nahrávce sám uvádí a cituje obsah jejích soukromých zpráv a tak dále.

 

Úvaha závěrem…pan Kramný v celé zpovědi od začátku do konce jednak líčí cosi, co je jeho fikce událostí a přeskakuje z jednoho scénáře na druhý, při čemž si jeho výpovědi navzájem odporují. Během jednoho dne se změnil z truchlícího manžela, kterému odešla žena, kterou miloval, na ubohou oběť zhýralé manželky.

 

Neuvědomil si, v jakých barvách v zásadě vylíčil sebe sama.

 

Z nešťastného pána, který netuší, neví a nechápe, co se stalo, a který je zdrcen, ze sebe zcela zvolna a nevědomky vyrobil despotu, který svou ženu špehoval, omezoval, a které si nevážil.

 

Zatímco o svém problému mluví jako zvracení, jeho paní pouze blila, pokadila se, bála se, aby jí TAM něco nevlezlo a podobně.

 

Stačí se zaposlouchat do zpovědi pana Kramného a já tomu věnovala dva dny, aby člověk nabyl dojmu, že minimálně Moniku, pan Petr vlastně vůbec neměl rád.

 

Je mi to líto.

 

Snad tahle složitá skoro esej, když se podívám na délku článku, pomůže i skeptikovi se zorientovat v tom, co pan Kramný, vlastně nevědomě mezi řádky veřejnosti, které nahrávku věnoval, ve skutečnosti říká.

 

Můj názor je ten, že do Egypta jel, aby eliminoval problém, kterým mu byla jeho vlastní paní.

 

A začal nový život.

Lepší, s lepší ženou.

 

Nelze si totiž nevšimout toho, že za celou dobu, za celé dva dny, které Petr Kramný věnoval této nahrávce, kde líčí nejen průběh předešlého dne, osudného dne, večera a noci, ale kde se vrací rovněž do minulosti manželství a společného života, neřekl o své ženě a ani o Klárce JEDINÉ PĚKNÉ SLOVO!!!  Ani jednou!

 

Je téměř vyloučené, aby se Monika Kramná chtěla zabít jedem, ke kterému neměla přístup, a aby jednala takto složitě. Je vyloučené, aby v takovém případě, pan Kramný přihlížel nečinně její sebevraždě, vraždě své dcery a konečně i nechal zabít sám sebe.

 

Lze jen doufat, že máme natolik schopné kriminalisty, že si s tímto složitým případem poradí, že viník bude nalezen a mladé matce a její dceři se dostane alespoň nějaké satisfakce.

 

Michaela Kudláčková


[sexy_author_bio]


Článek pro vás napsala:

Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Michaela Kudláčková (Yáma) 21.8.1968 „Lev“
Miluje téměř syrové maso, všechny plody moře, sladkosti a mýdlové vůně. Libuje si v Astrologii, vaření a humoru jakékoli barvy.
Obdivuje staré kultury a západy slunce. Má zvláštní schopnost ztrácet důležité písemnosti.
Ráda by osobně mluvila s Máří Magdalenou.
 
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Aktuální motto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Václav Havel
 

Luna

Luna ubývá Co to znamená?
a nachází se v RYBÁCH. Jak to působí?

AdSense

Vaše jméno

Původ jména Jakub najdeme v hebrejštině. Jeho dědečkem je prastaré jméno Jahagóbh (Jákob), které v překladu znamená „ten, kdo se drží za patu“, což je ve smyslu „druhorozený“. Stejně dopadl i biblický Jákob, který se při porodu „držel za patu“ svého bratra Ezaua. V ČR je 86231 Jakubů.

V celosvětovém kalendáři je dnes

Dnes není žádný mezinárodně významný den.

Nejnovější komentáře

Výklady pro Vás od Vás

Výklady Pro Vás Od Vás

Kameny pro ženy

kameny-pro-zeny

INTELIGENTNÍ SMART ZRCADLA

Škola tarotu

Škola tarotu

Runová magie – škola

runová magie

Ankety

Jak se vám líbí web Popelkycz?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sešit na vaření

sešit na vaření

Příspěvky od Popelek

Vyfotili jste něco zajímavého?

Podělte se se všemi! Zašlete foto na redakce@popelky.cz

Statistiky

  • 29
  • 297
  • 13 181
  • 332 564
  • 2 491 824
  • 3 798
  • 28
  • 1 860
0 Shares
Share
Tweet